Betalt transport til læge, undersøgelse og behandling

Som pensionist kan du tit få transporten betalt, når du skal til læge, hospital og genoptræning. Er du ikke pensionist, kan du i nogle tilfælde også få gratis transport.

Betalt transport til pensionister

Skal du til og fra nødvendig undersøgelse eller behandling, for eksempel hos læge, speciallæge eller på hospital, så kan du som pensionist få dækket den billigste form for transport. Det er for eksempel bus. Men turen skal i alt koste dig over 44 kroner tur og retur, for at du kan søge om penge.  Det gælder, uanset om du skal indlægges eller hjem samme dag.
Din region kan også vælge selv at sørge for transport til dig, når du for eksempel skal til sygehus.

Vælger du et andet sygehus end det, du bor tættest på, eller en anden behandler end din region ville have henvist dig til, har du ikke krav på at få betalt transporten. Regionen kan dog vælge at betale alligevel.

Tit kan du få betalt transport til genoptræning, efter du er udskrevet fra sygehus.

Du kan også køre gratis med ambulance eller siddende sygetransport til og fra blandt andet læge eller sygehus, hvis for eksempel en læge mener, det er nødvendigt.

Du kan eventuelt også køre i egen bil, hvis for eksempel en læge mener, det er nødvendigt. Så får du statens laveste takst. I 2021 er den 1.90 kroner pr. kilometer for den kortest mulige strækning.

Betalt transport, hvis jeg ikke er pensionist

Hvis du ikke er pensionist, skal den korteste rute på www.krak.dk vise mindst 50 km mellem dit hjem og det sted, du skal til undersøgelse eller behandling. Samtidig skal det koste mindst 104 kroner at komme frem og tilbage med den billigste form for transport.

Hvis for eksempel en læge mener, du er for syg eller svækket til at køre med for eksempel bus eller tog, kan du eventuelt få betalt andre former for transport, for eksempel sygetransport eller ambulance. Det kan dog ske, at du bliver kørt til hospitalet, hvor personalet vurderer, at du er frisk nok til at tage hjem med bus.

Hvis en for eksempel en læge mener, det er nødvendigt, kan du eventuelt køre i egen bil. Så får du statens laveste takst. I 2021 er den 1.90 kroner pr. kilometer for den kortest mulige strækning.

Hvis jeg har en ledsager med?

Hvis du har særlige handicap eller skal til en meget svær samtale, kan for eksempel en læge bestemme, at du har brug for en ledsager. Den person kan også typisk få sin transport sammen med dig betalt, men bliver du indlagt på hospital, skal ledsageren selv betale for sin tur hjem igen.

Hvordan får jeg betalt transporten?

Du skal selv betale i første omgang. Den måde, du får penge på, kan variere lidt fra region til region, men typisk er det sådan: Personalet på behandlingsstedet udfylder en ansøgning.

Den skal du skrive under og sende til din kommune, hvis du har været hos din praktiserende læge.

Har du været på sygehus, er det din region, der skal betale.

Tit kan du også aflevere ansøgningen, hvor du blev behandlet.

Det står på ansøgningsskemaet, hvor det skal afleveres. Husk at vedhæfte dokumentation. Du får pengene ind på din NemKonto. Det kan godt tage cirka 5 uger, før de bliver overført.

Det beløb, du får, kan aldrig være højere end dine faktiske udgifter til transport.

Hvor får jeg mere information om betalt transport?

Det kan være en fordel for dig at kontakte din kommunes eller din regions ”kørselskontor”, før du lægger planer.
Nogle kommuner og regioner har særlige kontrakter med for eksempel taxiselskaber, eller de ser helst, at du kører med Flextrafik, som oftest er en minibus, der samler passagerer op. Ofte skal turen bestilles på forhånd– typisk senest dagen før.
Du kan risikere at vente op til 1 time på din ”flexbus”, fordi chaufføren skal hente og bringe flere mennesker undervejs.

Læs mere om flextrafik her

Er du i tvivl om noget, så kontakt på forhånd Borgerservice eller sagsbehandleren i din kommune, når det drejer sig om transport til egen læge. Det har regionen ikke noget med at gøre.

Har du spørgsmål om transport til sygehus, er det derimod din region, du skal have fat i.
Du kan også spørge om råd der, hvor du skal behandles.

Få hjælp til transport i din egen region

Region Nordjyllands kørselskontor har telefon 9764 8030. Mail kk@rn.dk

Region Midtjyllands kørselskontor har telefon 7023 6248. Mail prakoe@rm.dk

Region Syddanmarks kørselskontor har telefon 7011 3111. Mail kontakt@rsyd.dk. Her er det særligt vigtigt at skrive, hvilket sygehus du skal til, for regionen sender din mail videre til det.

Region Sjællands kørselskontor hedder også ”Befordringsservice” og har telefon 7015 3515. Mail regionsjaelland@regionsjaelland.dk Her er det særligt vigtigt at skrive, hvilket sygehus du skal til.

Region Hovedstaden – her er ikke noget kørselskontor, men du kan kontakte patientvejlederne i forbindelse med de enkelte hospitaler. Se her, hvordan du ringer eller mailer til vejlederen på det hospital, du skal til, så du kan spørge, hvis du er i tvivl om dine muligheder.

Hvis du vil klage

Vil du klage over et afslag fra din kommune eller din region på støtte til transport til eller fra nødvendig undersøgelse eller behandling, eller er du utilfreds med beløbets størrelse, kan du gøre det til Styrelsen for Patientsikkerhed.
Du skal klage inden 4 uger efter, at du har fået afgørelsen, eller du er blevet opmærksom på, at du kan klage. I helt særlige tilfælde kan du godt få behandlet din klage efter de 4 uger.

Få vores gratis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrevet med tips til dit seniorliv og få automatisk besked, når der kommer nye regler om transport, efterløn, folkepension og din økonomi som pensionist og efterlønner.

  • Var denne tekst brugbar?
  • Ja   Nej