Flextrafik

Du kan bruge flextrafik, hvis du ikke har mulighed for at benytte den øvrige kollektive trafik.

Flextrafikken er behovsstyret. Det betyder, at kørslen er tilrettelagt efter dit behov for kørsel og ikke efter en fast ruteplan.

Flextrafik er helt eller delvis betalt af det offentlige. De enkelte kommuner fastsætter priser og betingelser for flextrafik.

Via flextrafikken køres mange borgere dagligt til forskellige former for tilbud. Det er for eksempel kørsel til læge eller til genoptræning, eller kørsel af børn, der skal køres i skole. Det kan også være flexture, der er et fleksibelt alternativ til busserne, eller den største gruppe nemlig patienterne, der køres til og fra behandling på sygehusene. Der findes 5 ordninger:

Flextur

Flextur er en kørselsordning, som kan benyttes af alle. Flextur er et alternativ til busser eller kørsel med taxa. Kørslen foregår fra adresse til adresse. Du behøver altså ikke at gå til et stoppested for at blive hentet eller afleveret.

Handicapkørsel

Handicapkørsel er en kørselsordning, der skal sikre, at handicappede får samme tilbud som andre, selv om de ikke kan benytte almindelige busser og tog. Kørslen foregår med taxa eller handicapvenlige liftbusser. Ordningen bruges eksempelvis til familiebesøg, indkøb, fysioterapi eller kulturelle aktiviteter.

Du skal visiteres af din bopælskommune for at kunne benytte denne ordning. Ansøgningsskema kan findes på din kommunes hjemmeside.

Kommunale kørselsordninger

Kommunale kørselsordninger er for borgere, der skal til læge eller speciallæge, men ikke kan benytte traditionel kollektiv trafik. Gennem ordningerne køres også borgere, der skal til genoptræning, på dagcentre eller i specialskoler, ligesom der også køres en vis mængde skolebuskørsel.

Det er bopælskommunen, der visiterer borgeren til kørsel og bestiller kørslen for borgeren.

Kontakt din kommune, hvis du vil vide mere om dine muligheder for at benytte disse kommunale kørselsordninger.

Patientbefordring

Patientbefordring er en regional kørselsordning for borgere, der skal til undersøgelse eller behandling på sygehuset, men som ikke kan benytte traditionel kollektiv trafik. Du bliver typisk visiteret til patientbefordring via de regionale kørselskontorer.

Teletaxa

I områder med få passagerer kan der køre en teletaxa i stedet for en bus. Teletaxa kører kun, hvis du har ringet og bestilt den. Enten køres der i et geografisk afgrænset område som tilslutning til anden kollektiv trafik eller som erstatning for en almindelig bustur.

Teletaxa kan bestilles af alle, uanset hvilket formål man har med rejsen. Kørslen foregår med taxa, små busser og kørestolsvogne. Vogntypen afhænger af, hvor mange andre kunder, der skal med på turen.

Faglige Seniorer: Om flextrafik

Faglige Seniorer arbejder for et fælles system omkring flextrafik, service og priser i alle kommuner.

Få vores gratis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev med tips til dit seniorliv og få automatisk besked, når der kommer nye regler om efterløn, folkepension og din økonomi som pensionist og efterlønner.

  • Var denne tekst brugbar?
  • Ja   Nej