Flextrafik, handicapkørsel og patientbefordring

Via flextrafikken køres mange borgere dagligt til forskellige former for tilbud. Det er for eksempel kørsel til læge eller til genoptræning eller kørsel af børn, der skal køres i skole. Det kan også være flexture, der er et fleksibelt alternativ til busserne, eller den største gruppe nemlig patienterne, der køres til og fra behandling på sygehusene.

Du kan bruge flextrafik, hvis du ikke har mulighed for at benytte den øvrige kollektive trafik.

Flextrafikken er behovsstyret. Det betyder, at kørslen er tilrettelagt efter dit behov for kørsel og ikke efter en fast ruteplan.

Flextrafik er helt eller delvis betalt af det offentlige. De enkelte kommuner fastsætter priser og betingelser for flextrafik.

Flextrafik – Flextur og Plustur

I områder med få passagerer kan du benytte Flextur (også kaldet Teletaxa), der kører fra adresse til adresse efter dit behov. Flextur kører kun, hvis du har bestilt det, og du kører sammen med andre.

Flextur kan bestilles af alle, uanset formålet med rejsen. Kørslen foregår med taxa, små busser og kørestolsvogne. Vogntypen afhænger af, hvor mange andre kunder, der skal med på turen.

Du kan bestille flextur hos regionens trafikselskab.

Plustur er flextrafik, du kan bruge i de tilfælde, hvor bussen eller toget ikke kører hele vejen. Bemærk dog, at du bliver kørt mellem adresse og stoppested eller stoppested og adresse. Plustur vil altid koble dig på den nærmeste kollektive trafik.

Du kan kun bestille Plustur via Rejseplanen.dk.

Handicapkørsel

Handicapkørsel er en kørselsordning, der skal sikre, at handicappede får samme tilbud som andre, selv om de ikke kan benytte almindelige busser og tog. Kørslen foregår med taxa eller handicapvenlige liftbusser. Ordningen bruges eksempelvis til familiebesøg, indkøb, fysioterapi eller kulturelle aktiviteter.

Du skal visiteres af din bopælskommune for at kunne benytte denne ordning. Ansøgningsskema kan findes på din kommunes hjemmeside.

Kommunale kørselsordninger

Kommunale kørselsordninger er for borgere, der skal til læge eller speciallæge, men ikke kan benytte traditionel kollektiv trafik. Gennem ordningerne køres også borgere, der skal til genoptræning, på dagcentre eller i specialskoler, ligesom der også køres en vis mængde skolebuskørsel.

Det er bopælskommunen, der visiterer borgeren til kørsel og bestiller kørslen for borgeren.

Kontakt din kommune, hvis du vil vide mere om dine muligheder for at benytte disse kommunale kørselsordninger.

Patientbefordring

Patientbefordring er en regional kørselsordning for borgere, der skal til undersøgelse eller behandling på sygehuset, men som ikke kan benytte traditionel kollektiv trafik. Du bliver typisk visiteret til patientbefordring via de regionale kørselskontorer.

Læs mere om patientbefordring her.

Faglige Seniorer: Om flextrafik

Faglige Seniorer arbejder for et fælles system omkring flextrafik, service og priser i alle kommuner.

Få vores gratis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev med tips til dit seniorliv og få automatisk besked, når der kommer nye regler om efterløn, folkepension og din økonomi som pensionist og efterlønner.

  • Var denne tekst brugbar?
  • Ja   Nej