Handicapkørsel

Hvis du har vanskeligt ved at benytte de offentlige transportmidler, fordi du er stærkt bevægelseshæmmet og for eksempel benytter rollator eller kørestol, eller du er blind eller svagtseende, kan du søge din kommune om hjælp til transport til fritidsformål.

Kommunen vurderer dit behov og beslutter, om kørsel kan bevilges.

Handicapkørsel: 104 enkelture om året

Godkendes du til handicapkørsel, har du ret til minimum 104 enkeltture pr. år til fritidsformål.

De fleste kommuner har aftaler med trafik-, bus- og taxiselskaber om kørsel.

Læs på din kommunes hjemmeside om kommunens tilbud. Kommunen fastsætter din betaling for handicapkørsel, som normalt afregnes pr. kilometer. Kørselsbevilling til fritidsformål må ikke benyttes til kørsel til behandling hos læge, tandlæge eller anden form for behandling.

På borger.dk finder du link til digital ansøgning om handicapkørsel hos din kommune.

Kørsel til sygehus

Hvis du skal på sygehus, kan du bruge siddende patientbefordring, hvis du ikke kan benytte offentlig transport på grund af dit handicap.

Du skal opfylde mindst 1 af disse betingelser:

  • Du er pensionist, og transportudgiften er over mere end 48 kroner tur/retur (2024).
  • Du bor mere end 50 km fra sygehuset.
  • Du har været indlagt på sygehus og indkaldes til videre ambulant behandling.

Det er kørselskontoret i din region, der vurderer, om du er berettiget til kørsel til sygehus, og om du eventuelt er berettiget til kørselsgodtgørelse, hvis du kører i din egen bil.

Kørsel til egen læge eller speciallæge

Hvis du er pensionist, og du ikke kan tage offentlig transport, kan der være mulighed for hjælp til transport til egen læge eller speciallæge. Kontakt din kommune.

Klage over afgørelser om handicapkørsel

Kommunens afgørelse om handicapkørsel kan ikke ankes.

Få vores gratis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev med tips til dit seniorliv og få automatisk besked, når der kommer nye regler om efterløn, folkepension og din økonomi som pensionist og efterlønner.

  • Var denne tekst brugbar?
  • Ja   Nej