Handicapkørsel

Hvis du har vanskeligt ved at benytte de offentlige transportmidler, fordi du er stærkt bevægelseshæmmet og for eksempel benytter rollator eller kørestol, eller du er blind eller svagtseende, kan du søge din kommune om hjælp til transport til fritidsformål.

Kommunen vurderer dit behov og beslutter, om kørsel kan bevilges.

Handicapkørsel: 104 enkelture om året

Godkendes du til handicapkørsel, har du ret til 104 enkeltture pr. år.

De fleste kommuner har aftaler med trafik-, bus- og taxiselskaber om kørsel.

Læs på din kommunes hjemmeside om kommunens tilbud. Kommunen fastsætter din betaling for handicapkørsel, som normalt afregnes pr. kilometer. Kørselsbevilling til fritidsformål må ikke benyttes til kørsel til behandling hos læge, tandlæge eller anden form for behandling.

Nogle kommuner har digital ansøgning.

På borger.dk kan du se, om din kommune tilbyder digital ansøgning.

Hvis kommunen ikke har digital ansøgning, får du oplyst telefonnummer til din kommunes borgerservice.

Klage over afgørelser om handicapkørsel

Kommunens afgørelse om handicapkørsel kan ikke ankes.

  • Var denne tekst brugbar?
  • Ja   Nej