Forebyggende hjemmebesøg

Er du senior, skal din kommune tilbyde dig et forebyggende hjemmebesøg.

70 år: Hvis du bor alene, skal din kommune, tilbyde dig et forebyggende hjemmebesøg, når du fylder 70 år.

75 år: Når du er fyldt 75 år, tilbyder kommunen dig et forebyggende hjemmebesøg.

Fra 80 år: Er du fyldt 80 år, skal kommunen tilbyde dig mindst ét årligt hjemmebesøg.

Mellem 65 og 79 år: Er du mellem 65 og 79 år og i særlig risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne, skal kommunen tilbyde dig et forebyggende hjemmebesøg.

Hvad er formålet med et forebyggende hjemmebesøg?

Formålet med tilbuddet er, at du og kommunen sammen kan drøfte dit behov for hjælp. Ordningen bygger på frivillighed og forebyggelse.

Samtalen er en snak om din hverdag, trivsel, sociale netværk, bolig, økonomi og sundhedstilstand. Der er tavshedspligt om alle de oplysninger, der kommer frem under samtalen.

Hvis du i forvejen modtager personlig og praktisk hjælp, kan kommunen undlade det årlige besøg.

Er hjemmebesøget frivilligt?

Du bestemmer, om du vil tage imod tilbuddet om hjemmebesøg. Vælger du tilbuddet fra, kan du altid senere bede om et forebyggende hjemmebesøg.

  • Var denne tekst brugbar?
  • Ja   Nej