Frit valg af hjemmehjælp

Hvis du får bevilget hjælp til personlig pleje eller praktiske opgaver i hjemmet, kan du selv vælge en leverandør blandt de leverandører, som kommunen har godkendt.

Du skal som minimum kunne vælge mellem 2 leverandører af hjemmehjælp, hvoraf den ene leverandør kan være kommunen. Kommunen skal oplyse dig om, hvilke leverandører du kan vælge imellem, og udlevere materiale om, hvad de enkelte leverandører kan tilbyde. Har du et ønske om, at en bestemt
person skal stå for din hjemmehjælp, kan du søge om at få personen godkendt af kommunen.

Hvis kommunen ikke kan yde den tilkendte hjælp, kan du efter aftale med kommunen ansætte privat hjælp. Hvis du skal have varig hjælp mere end 20 timer ugentligt og har en betydelig og varigt nedsat funktionsevne, kan du også anmode om ansættelse af en privat hjælp.

Personen skal kunne opfylde kommunens krav til uddannelse m.v.

Læs mere om frit valg af hjemmehjælp her

Kan jeg få erstatningshjælp ved konkurs og ved gentagne afbud?

Ifølge loven skal kommunen sikre, at hjemmehjælpsopgaverne kan varetages døgnet rundt. Det betyder, at hvis du modtager personlig hjælp og pleje, og din private leverandør går konkurs, er det kommunens ansvar og pligt at sørge for, at du får den fornødne pleje. Leverandøren må ikke aflyse hjælp.

Hvis hjælpen ikke kan leveres på det aftalte tidspunkt, skal du som udgangspunkt have tilbudt erstatningshjælp. Udebliver den kommunale hjemmehjælp, skal kommunen sikre, at du efterfølgende får den fornødne hjælp. Kommunen skal sørge for, at hjælpen leveres inden for en rimelig frist, hvis den oprindelige aftale ikke kan overholdes. Det er den enkelte kommune, der beslutter, hvad der er en rimelig frist.

Få vores gratis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev med tips til dit seniorliv og få automatisk besked, når der kommer nye pensionssatser og regler om folkepension, tillæg og din økonomi som pensionist.

  • Var denne tekst brugbar?
  • Ja   Nej