Frit valg af hjemmehjælp

Hvis du får bevilget hjælp til personlig pleje eller praktiske opgaver i hjemmet, kan du selv vælge en leverandør blandt de levarandører, som kommunen har godkendt.

Du skal som minimum kunne vælge mellem to leverandører af hjemmehjælp, hvoraf den ene leverandør kan være kommunen.

Kommunen skal oplyse dig om, hvilke leverandører du kan vælge imellem og udlevere materiale om, hvad de enkelte leverandører kan tilbyde.

Har du et ønske om, at en bestemt person skal stå for din hjemmehjælp, kan du søge om at få personen godkendt af kommunen.

Hvis kommunen ikke kan yde den tilkendte hjælp, kan du efter aftale med kommunen ansætte privat hjælp. Hvis du skal have hjælp mere end 20 timer ugentligt og har en betydelig og varigt nedsat funktionsevne, kan du også anmode om ansættelse af en privat hjælp.

Personen skal kunne opfylde kommunens krav til uddannelse m.v.

Kan jeg få erstatningshjælp ved konkurs o.l.

Ifølge loven skal kommunen sikre, at hjemmehjælpsopgaverne kan varetages døgnet rundt. Det betyder, at hvis du modtager personlig hjælp og pleje, og din private leverandør går konkurs, er det kommunens ansvar og pligt at sørge for, at du får den fornødne pleje.

Leverandøren må ikke aflyse hjælp. Hvis hjælpen ikke kan leveres på det aftalte tidspunkt, skal du som udgangspunkt have tilbudt erstatningshjælp.

Kommunen skal sørge for, at hjælpen leveres inden for en rimelig frist, hvis den oprindelige aftale ikke kan overholdes. Det er den enkelte kommune, der beslutter, hvad der er en rimelig frist.

Hvor finder jeg en privat leverandør af hjemmehjælp?

Du kan søge oplysninger om leverandører på Socialstyrelsens hjemmeside www.fritvalgsdatabasen.dk

  • Var denne tekst brugbar?
  • Ja   Nej