Ægtefælle på plejehjem

Hvis den ene ægtefælle eller samlever flytter på plejehjem, har det betydning for jeres økonomi.

I får højere folkepension

For både gifte og samboende ændres folkepensionen efter indflytning på plejehjem. Pensionen udbetales efter taksten til reelt enlige, hvilket betyder en højere pension.

Se pensionssatser her.

I kan få boligstøtte til 85 kvadratmeter

Boligstøtte beregnes fremover alene ud fra indkomst og formue hos den person, som bor i boligen.
Normalt kan en enlig få boligstøtte op til 65 kvadratmeter, men når den ene af jer flytter på plejehjem, kan du få boligstøtte op til 85 kvadratmeter.

Se regler for boligstøtte her.

Din personlige tillægsprocent ændres

Din personlige tillægsprocent beregnes fremover alene ud fra dine egne indtægter og den formue, der er registreret i dit navn.
Det har blandt andet betydning for ældrecheck, personlige tillæg, helbredstillæg, licens og varmehjælp.

Beregn personlig tillægsprocent her.

En eller to indboforsikringer

Flere forsikringsselskaber giver mulighed for, at I fortsat kan have fælles indboforsikring, selvom man står med to forskellige adresser. Det gælder for eksempel Alka, hvor du også kan få rabat som fagforeningsmedlem.

Undersøg derfor nøje, om I kan spare penge ved fortsat at have fælles forsikring.

Fremtidsfuldmagt

Opret en fremtidsfuldmagt, så er I sikre på, at den raske part har fuldmagt til at disponere over økonomiske og personlige forhold. Det er især vigtigt ved mental svækkelse, demens m.m.

Hvis fuldmagten ikke er oprettet, kan der opstå store problemer i forbindelse med hussalg og dispositioner af den fælles formue. Det sikrer også, at ægtefællen kan få agtindsigt og skal tages med på råd på plejehjemmet.

Se, hvordan I får en fremtidsfuldmagt.

Find plads på et plejehjem

Hvis du eller din ægtefælle har et særligt behov for en plejebolig, er din kommune forpligtet til at tilbyde en plejebolig senest to måneder efter, at behovet for en plejebolig er blevet konstateret af kommunen. Der kan ikke stilles krav til beliggenhed eller andet, hvis der ønskes en plejebolig indenfor fristen på 2 måneder.

Læs mere om plejeboliggaranti, og hvordan I finder en plejehjemsplads.

Få vores gratis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev med tips til dit seniorliv og få automatisk besked, når der kommer nye regler om efterløn, folkepension og din økonomi som pensionist og efterlønner.

  • Var denne tekst brugbar?
  • Ja   Nej