Boligsikring

Hvem kan få boligsikring?

Boligsikring kan søges af alle, medmindre man modtager folkepension eller har fået førtidspension før 2003.

Førtidspensionister, der har fået tilkendt pension efter 1. januar 2003 og er stærkt bevægelseshæmmede, kan være berettiget til forhøjet boligstøtte.

Hvor meget kan jeg få i boligsikring?

En enkelt husstand kan højst modtage 48.120 kroner om året (2024) i boligsikring.

Boligsikring under 3.528 kroner om året (2024) udbetales ikke.

Boligsikringen beregnes på grundlag af  husleje, antal beboere i lejligheden, husstandens samlede indkomst og boligens størrelse.

Når boligsikringen skal beregnes, tages der udgangspunkt i den husleje, du betaler for din bolig.

Du får ikke støtte til det, du betaler ved siden af lejen, for eksempel varmebidrag eller antennebidrag.

Ved beregningen forhøjes boligudgiften dog med særlige beløb pr. kvadratmeter i følgende tilfælde:

  • Du betaler for vandforbrug udover lejen.
  • Du har pligt til at vedligeholde boligen helt eller delvist.
  • Din bolig opvarmes udelukkende ved el eller gas.
  • Din bolig opvarmes fra et kollektivt varmeforsyningsanlæg for eksempel fjernvarme eller naturgas.

Boligens størrelse beregnes efter bruttoareal i kvadratmeter. Der regnes med 65 m2 for den første person og 20 m2 pr. øvrige personer. Hvis du er bevægelseshæmmet, kan der medregnes 85 m2. Hvis I for eksempel bor to personer i en bolig på 90 m2, kan der derfor kun medtages 85 m2 i beregningen af boligsikring.

Det samlede antal personer i boligen, både børn og voksne, indgår, når man ser på husstandens størrelse.

Du kan beregne, hvor meget du kan få i boligstøtte på www.borger.dk.

Hvordan udbetales boligsikring?

Boligsikring udbetales forud til den første i måneden og udbetales enten til dig eller til udlejer, afhængig af hvilke aftaler der er indgået.

Flytter du til en ny bolig, kan du få boligstøtte fra den dato, du flytter ind og betaler husleje. Det kræver, at du søger, inden der er gået en måned fra indflytningsdatoen.

Bor du allerede i boligen, kan du få boligsikring fra den 1. i måneden efter, at Udbetaling Danmark har modtaget din ansøgning.

Hvordan søger jeg boligsikring?

Du skal søge boligsikring gennem Udbetaling Danmark, som også står for beregning og udbetaling.

Du finder ansøgningsskema til boligstøtte på www.borger.dk.

Klage over boligsikring

Hvis du vil klage over en afgørelse om boligsikring, skal du sende klagen til Udbetaling Danmark, Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød.

Du kan også ringe på telefon 70 12 80 83, hvis du ikke har mulighed for at klage skriftligt.

Udbetaling Danmark skal have modtaget klagen, senest fire uger efter du har modtaget afgørelsen. Hvis Udbetaling Danmark fastholder afgørelsen, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen.

Få vores gratis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev med tips til dit seniorliv og få automatisk besked, når der kommer nye regler om boligsikring. efterløn, folkepension og din økonomi som pensionist og efterlønner.

  • Var denne tekst brugbar?
  • Ja   Nej