Boligsikring

Boligsikring kan som hovedregel kun gives til lejere. Boligen skal være en helårsbolig med eget køkken.

Hvem kan få boligsikring?

Boligsikring kan søges som boligstøtte, hvis du er på efterløn eller på førtidspension, der er tilkendt efter 1. januar 2003.

Boligsikring kan også søges, hvis du har arbejdsindtægt, arbejdsløsheds- og sygedagpenge samt kontanthjælp eller er førtidspensionist, der i 2013 benyttede muligheden for at overgå til ny førtidspension.

Førtidspensionister, der har fået tilkendt pension efter 1. januar 2003 og er stærkt bevægelseshæmmede, kan søge om boligsikring som lån til ejer- og andelsboliger.

Hvor meget kan jeg få i boligsikring?

En enkelt husstand kan i 2020 højst modtage 43.332 kroner i boligsikring på et år.

Boligsikring under 3.180 kroner for et år udbetales ikke.

Boligsikringen beregnes på grundlag af  husleje, antal beboere i lejligheden, husstandens samlede indkomst og boligens størrelse.

Når boligsikringen skal beregnes tages der udgangspunkt i den husleje, du betaler for din bolig.

Du får ikke støtte til det, du betaler ved siden af lejen, for eksempel varmebidrag eller antennebidrag.

Ved beregningen forhøjes boligudgiften dog med særlige beløb pr. kvadratmeter i følgende tilfælde:

  • du betaler for vandforbrug udover lejen
  • du har pligt til at vedligeholde boligen helt eller delvist
  • din bolig opvarmes udelukkende ved el eller gas
  • din bolig opvarmes fra et kollektivt varmeforsyningsanlæg for eksempel fjernvarme eller naturgas.

Boligens størrelse beregnes efter brutto-areal i kvadratmeter. Der regnes med 65 m2 for den første person og 20 m2 pr. øvrige personer. Hvis du er bevægelseshæmmet kan der medregnes 85 m2. Hvis I for eksempel bor to personer i en bolig på 90 m2, kan der derfor kun medtages 85 m2 i beregningen af boligsikring.

Det samlede antal personer i boligen, både børn og voksne indgår, når man ser på husstandens størrelse.

Du kan beregne, hvor meget du kan få i boligstøtte på www.borger.dk

Hvordan udbetales boligsikring?

Boligsikring udbetales forud til den første i måneden og udbetales enten til dig eller til udlejer, afhængig af hvilke aftaler der er indgået.

Flytter du til en ny bolig, kan du få boligstøtte fra den dato, du flytter ind og betaler husleje. Det kræver, at du søger inden, der er gået en måned fra indflytningsdatoen.

Bor du allerede i boligen, kan du få boligsikring fra den 1. i måneden efter, at Udbetaling Danmark har modtaget din ansøgning.

Hvordan søger jeg boligsikring?

Klage over boligsikring

Hvis du vil klage over en afgørelse om boligsikring, skal du sende klagen til Udbetaling Danmark, Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød.

Du kan også ringe på telefon 70 12 80 83, hvis du ikke har mulighed for at klage skriftligt.

Udbetaling Danmark skal have modtaget klagen senest fire uger efter, du har modtaget afgørelsen. Hvis Udbetaling Danmark fastholder afgørelsen, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen.

Du skal søge boligsikring gennem Udbetaling Danmark, som også står for beregning og udbetaling.

Du finder ansøgningsskema til boligstøtte på www.borger.dk

Få vores gratis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrevet med tips til dit seniorliv og få automatisk besked, når der kommer nye regler om boligsikring. efterløn, folkepension og din økonomi som pensionist og efterlønner.

 

 

  • Var denne tekst brugbar?
  • Ja   Nej