Boligydelse til pensionister i andelsbolig

Hvis du er pensionist og bor i andelsbolig, kan du søge om at få boligydelse.

Kan jeg få boligydelse til andelsbolig?

Andelshavere kan få boligydelsen som lån.

Du skal underskrive en gældserklæring for lånet. Lånet skal tilbagebetales ved flytning eller død.

Når boligydelsen skal beregnes, tages der udgangspunkt i den husleje, du betaler for din andelsbolig.

Du får ikke støtte til det, du betaler ved siden af lejen, for eksempel varmebidrag eller antennebidrag.

Ved beregningen forhøjes boligudgiften med særlige beløb pr. kvadratmeter, hvis:

  • Du betaler for vandforbrug udover lejen.
  • Du har pligt til at vedligeholde boligen helt eller delvist.
  • Din bolig opvarmes udelukkende ved el eller gas.
  • Din bolig opvarmes fra et kollektivt varmeforsyningsanlæg for eksempel fjernvarme eller naturgas.

De andelshavere, som inden den 1. juni 2008 har fået boligydelse med 40 procent tilskud og 60 procent lån, beholder denne beregningsmåde.

Beregn, om du kan få boligydelse

Reglerne for beregning af boligydelse afhængig af mange faktorer. Det kan være svært selv at vurdere, om du er berettiget til boligydelse, eller om din boligydelse er beregnet korrekt.

Du kan lave en vejledende beregning af din boligydelse på www.borger.dk.

Hvor meget kan jeg få i boligydelse?

Ydelsen afhænger blandt andet af, hvor meget du tjener og har i formue. Der er også regler for, hvor stor din bolig må være.

Læs her om reglerne for boligydelse, indtægt, formue og boligens størrelse.

Få vores gratis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev med tips til dit seniorliv og få automatisk besked, når der kommer nye regler om boligydelse, folkepension og din økonomi som pensionist.

  • Var denne tekst brugbar?
  • Ja   Nej