Lån til ejendomsskatter i ejerbolig

Hvis du er pensionist eller på efterløn og ejer din egen bolig, er der mulighed for at få lån til betaling af de kommunale ejendomsskatter. Lånet kaldes også indefrosset ejendomsskat og pensionistlån.

Du kan også søge lån til tilslutningsafgift til kollektive anlæg som for eksempel fjernvarme.

Den enkelte kommune kan beslutte, om lånemuligheden også omfatter vej- og kloakudgifter.

Hvem kan få lån til ejendomsskatter?

Ejendomsskatten kan indefryses, når du eller din ægtefælle har fået folkepensionsalderen, modtager førtidspension, delpension, seniorpension, Tidlig Pension eller efterløn.

Du kan få lån uanset størrelsen af din indkomst eller formue.

Krav for at få lån til ejendomsskatter

Du skal:

  • Bo fast i Danmark og bo i boligen.
  • Have friværdi nok i boligen til at dække lånet.
  • Underskrive en gældserklæring.

Lånet skal betales tilbage ved flytning, salg eller dødsfald. Hvis du flytter til en anden ejerbolig, kan du dog få gælden flyttet med

Kommunen kan også lade lånet blive i din bolig, hvis et andet medlem af husstanden overtager den, når ejeren dør eller flytter på plejehjem. Ægtefællen har krav på, at lånet bliver i boligen.

Friværdi og sikkerhed for lånet

For at kommunen må yde lånet, er det en betingelse, at der er friværdi i ejendommen.

Lånet skal sammen med øvrige tinglyste hæftelser på ejendommen ligge indenfor den seneste offentlige vurdering.

Som sikkerhed for kommunens ydelse af lånet skal der tinglyses et skadesløsbrev eller ejerpantebrev.

Renten af ejendomsskat er 1,53 % (2023). Renten fastsættes hvert år efter markedsniveauet og tilskrives én gang årligt ved årets udgang.

Kommunen skal hvert år senest 1. marts give dig besked om, hvor meget du skylder, hvilke skatter lånet har dækket og tilskrevne renter.

Tilbagebetaling af lånet

Lånet skal tilbagebetales ved flytning, salg eller dødsfald. Hvis du flytter til en anden ejerbolig, kan du dog få gælden flyttet med.

Kommunen kan også lade lånet forblive i ejendommen, hvis denne overtages af et andet medlem af husstanden, når ejeren dør eller flytter på plejehjem.

En ægtefælle har krav på, at lånet forbliver i ejendommen.

Kan jeg få lån til ejendomsskatter, hvis jeg får boligydelseslån?

Hvis du får boligydelseslån, kan du ikke få lån til betaling af ejendomsskatter. Du må vælge.

Spørg din kommune, hvad der bedst kan betale sig for dig.

Læs mere om boligydelseslån.

Lånet flytter fra kommunen til Skatteforvaltningen 1. januar 2024

I dag låner man hos kommunen, men fra 1. januar 2024 overgår ordningen til Skatteforvaltningen.

Alle pensionistlån hos kommunerne bliver standset, når Skatteforvaltningen overtager låneordningen 1. januar 2024.

Du skylder fortsat kommunen for lånet, men du behøver dog ikke betale lån eller renter tilbage, før du sælger den ejendom, du har lån i.

Der vil fortsat løbe renter på lånet.

Hvis du vil have overblik over dine lån frem til 2024, skal du kontakte den kommune, der har bevilget lånet. Det er den kommune, hvor  ejendommen ligger i.

Hvordan får jeg et nyt lån hos skatteforvaltningen?

Hvis du har et pensionistlån i kommunen, vil Skatteforvaltningen automatisk oprette et nyt lån, når staten overtager låneordningen i 2024.

Det nye lån vil gælde for skatteåret 2024. På forskudsopgørelsen kan du se, hvor meget Skat forventer, at du kommer til at låne i 2024.

Har du ikke et pensionistlån i dag, kan du fra november 2023 søge om et pensionistlån på skat.dk under TastSelv/boligskattelån. Vi skriver i nyhedsbrevet, når der bliver åbnet for lånene.

Ansøgningen foregår digitalt. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i Borgerservice i din kommune.

Få vores gratis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev med tips til dit seniorliv og få automatisk besked, når der kommer nye regler om lån til ejendomsskatter, bolig som pensionist, folkepension og din økonomi som pensionist.

  • Var denne tekst brugbar?
  • Ja   Nej