Lån til ejendomsskatter i ejerbolig

Hvis du er pensionist eller på efterløn og ejer din egen bolig, er der mulighed for at få lån til betaling af ejendomsskatten, der også kaldes grundskylden. Lånet kaldes også indefrosset ejendomsskat og pensionistlån.

Du kan få lån til betaling af ejendomsskat i helårsbolig eller sommerhus. Du kan også søge lån til tilslutningsafgift til kollektive anlæg som for eksempel fjernvarme.

Hvem kan få lån til ejendomsskatter?

Ejendomsskatten kan indefryses, når du eller din ægtefælle har nået folkepensionsalderen eller modtager førtidspension, delpension, seniorpension, Tidlig Pension eller efterløn.

Du kan få lån uanset størrelsen af din indkomst eller formue.

Krav for at få lån til ejendomsskatter

Du skal:

  • Bo fast i Danmark og bo i boligen.
  • Have friværdi nok i boligen til at dække lånet.
  • Underskrive en gældserklæring.

Lånet skal betales tilbage ved flytning, salg eller dødsfald. Hvis du flytter til en anden ejerbolig, kan du dog få gælden flyttet med.

Kommunen kan også lade lånet blive i din bolig, hvis et andet medlem af husstanden overtager den, når ejeren dør eller flytter på plejehjem. Ægtefællen har krav på, at lånet bliver i boligen.

Friværdi og sikkerhed for lånet

For at kommunen må yde lånet, er det en betingelse, at der er friværdi i ejendommen.

Lånet skal sammen med øvrige tinglyste hæftelser på ejendommen ligge indenfor den seneste offentlige vurdering.

Som sikkerhed for kommunens ydelse af lånet skal der tinglyses et skadesløsbrev eller ejerpantebrev.

Renten af ejendomsskat er 3,57 % (2024). Renten fastsættes hvert år efter markedsniveauet og tilskrives én gang årligt ved årets udgang.

Lånet vil fremgå af din personlige låneoversigt på mitskat.dk, når skatteåret 2024 er opgjort. Her vil du kunne se, hvor meget du skylder, hvilke skatter lånet har dækket og tilskrevne renter.

Tilbagebetaling af lånet

Lånet skal tilbagebetales ved flytning, salg eller dødsfald. Hvis du flytter til en anden ejerbolig, kan du dog få gælden flyttet med.

Kommunen kan også lade lånet forblive i ejendommen, hvis denne overtages af et andet medlem af husstanden, når ejeren dør eller flytter på plejehjem.

En ægtefælle har krav på, at lånet forbliver i ejendommen.

Kan jeg få lån til ejendomsskatter, hvis jeg får boligydelseslån?

Hvis du får boligydelseslån, kan du ikke få lån til betaling af ejendomsskatter. Du må vælge.

Spørg din kommune, hvad der bedst kan betale sig for dig.

Læs mere om boligydelseslån.

Lånet flyttede fra kommunen til Skatteforvaltningen 1. januar 2024

Tidligere lånte man hos kommunen, men 1. januar 2024 overgik ordningen til Skatteforvaltningen.

Alle pensionistlån hos kommunerne blev standset, da Skatteforvaltningen overtog låneordningen 1. januar 2024.

Du skylder fortsat kommunen for lånet, men du behøver dog ikke betale lån eller renter tilbage, før du sælger den ejendom, du har lån i.

Der vil fortsat løbe renter på lånet.

Hvis du vil have overblik over dine lån frem til 2024, skal du kontakte den kommune, der har bevilget lånet. Det er den kommune, hvori ejendommen ligger.

Hvordan får jeg et nyt lån hos skatteforvaltningen?

Hvis du har et pensionistlån i kommunen, oprettede Skatteforvaltningen automatisk et nyt lån, da staten overtog låneordningen i 2024.

Det nye lån vil gælde for skatteåret 2024. På forskudsopgørelsen kan du se, hvor meget Skat forventer, at du kommer til at låne i 2024.

Har du ikke allerede har et pensionistlån i dag, kan du søge om et pensionistlån på skat.dk under TastSelv/boligskattelån.

Ansøgningen foregår digitalt. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i Borgerservice i din kommune.

Få vores gratis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev med tips til dit seniorliv og få automatisk besked, når der kommer nye regler om lån til ejendomsskatter, bolig som pensionist, folkepension og din økonomi som pensionist.

  • Var denne tekst brugbar?
  • Ja   Nej