Boligydelse til pensionister i lejebolig

Hvis du bor til leje og er folkepensionist eller har fået tilkendt førtidspension før 2003, kan du søge om boligydelse som tilskud.

Når boligydelsen skal beregnes, tages der udgangspunkt i den husleje, du betaler for din bolig.

Du får ikke støtte til det, du betaler ved siden af lejen, for eksempel varmebidrag eller antennebidrag.

Ved beregningen forhøjes boligudgiften dog med særlige beløb pr. kvadratmeter i følgende tilfælde:

  • Du betaler for vandforbrug udover lejen.
  • Du har pligt til at vedligeholde boligen helt eller delvist.
  • Din bolig opvarmes udelukkende ved el eller gas.
  • Din bolig opvarmes fra et kollektivt varmeforsyningsanlæg for eksempel fjernvarme eller naturgas.

Hvor meget kan jeg få i boligydelse?

Beløbet afhænger blandt andet af, hvor meget du tjener, og om du har formue. Der er også regler for, hvor stor din bolig må være.

Læs her om reglerne for boligydelse, indtægt, formue og boligens størrelse.

Beregn, om du kan få boligydelse

Reglerne for beregning af boligydelse afhængig af mange faktorer. Det kan være svært selv at vurdere, om du er berettiget til boligydelse, eller om din boligydelse er beregnet korrekt.

Du kan lave en vejledende beregning af din boligydelse på www.borger.dk.

Få vores gratis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev med tips til dit seniorliv og få automatisk besked, når der kommer nye regler om boligydelse, folkepension og din økonomi som pensionist og efterlønner.

  • Var denne tekst brugbar?
  • Ja   Nej