Varmetillæg til pensionister

Varmetillæg kan ydes til folkepensionister. Det er ikke skattepligtigt og udbetales sammen med pensionen.

Reglerne gælder også for førtidspensionister efter de gamle regler før 2003.

Du kan kun få varmetillæg, hvis din personlige tillægsprocent er over 0 procent.

Varmetillægget nedsættes i takt med din personlige tillægsprocent. Se her, hvordan din personlige tillægsprocent opgøres

Din formue har ingen betydning for ydelse af varmetillæg.

Hvordan beregnes varmetillæg?

Enlig
Hvor meget varmetillæg kan man få?

Du kan højst få 9.199 kroner årligt i varmetillæg, når du er enlig.

Som enlig skal du altid selv betale de første 5.100 kroner om året.

Beregn varmehjælp som enlig her

Se reglerne for, hvornår du er “reel enlig”

Par
Hvor meget varmetillæg kan man få?

I kan højst få 7.284 kroner årligt i varmetillæg som gifte og samlevende pensionister.

Som ægtepar skal I altid selv betale de første 7.650 kroner om året.

Hvis du har fået tilkendt pension efter den 1. marts 1999 og lever i et ægteskabslignende forhold, skal dit varmetillæg beregnes som om, du er gift.

Beregn varmetillæg som par

Varmetillægget nedtrappes i tre intervaller:

  1. Der ydes varmetillæg med 75 procent af dine udgifter mellem egenbetalingen 5.101 kroner for enlige og 7.651 kroner for par) og op til 13.100 kroner pr. år.
  2. Der ydes varmetillæg med 50 procent af dine udgifter mellem 13.101 kroner og op til 17.400 kroner pr. år.
  3. Der ydes varmetillæg med 25 procent af dine udgifter mellem 17.401 kroner og op til 21.600 kroner pr. år.

Der ydes ingen varmetillæg til den del af udgifterne, der overstiger 21.600 kroner pr. år. Det maksimale beregningsgrundlag kan forhøjes med 6.500 kroner pr. voksen i husstande med mere end to personer.

Du kan søge varmetillæg her

Hvad gives der varmetillæg til?

Varmetillæg ydes uanset opvarmningsform, og uanset om du bor i leje-, andels- eller ejerbolig. Hjælpen beregnes ud fra et gennemsnit af dine sidste tre års dokumenterede varmeudgifter. Husk derfor altid at gemme dine kvitteringer eller varmeregnskaber. Din udgifter til opvarmning af vand indgår også i beregningerne.

Har du fjernvarme eller anden kollektiv varmeforsyning, beregnes dit varmetillæg dog kun på grundlag af 90 procent af din varmeregning, fordi fradraget på 10 procent dækker udgifter til drift og vedligeholdelse, som der ikke kan ydes varmetillæg til.

Hvis du får boligydelse, vil du blive kompenseret for dette fradrag ved et tillæg til din boligudgift, når boligydelsen beregnes. Hvis din kompensation i boligydelsen bliver større end det beløb, du ”mister” i varmetillæg, fradrages det overskydende beløb i dit varmetillæg.

Læs mere om boligydelse