Varmetillæg til pensionister

Varmetillæg kan ydes til folkepensionister. Det er ikke skattepligtigt og udbetales sammen med pensionen. Reglerne gælder også for førtidspensionister efter de gamle regler før 2003.

Du kan kun få varmetillæg, hvis din personlige tillægsprocent er over 0 procent. Varmetillægget nedsættes i takt med din personlige tillægsprocent. Se her, hvordan din personlige tillægsprocent opgøres.

Din formue har ingen betydning for ydelse af varmetillæg.

Hvordan beregnes varmetillæg?

Enlig – hvor meget varmetillæg kan jeg få?

Du kan højst få 9.199 kroner årligt i varmetillæg, når du er enlig. I 2019 er beløbet 9.348 kroner.

Som enlig skal du altid selv betale de første 5.100 kroner om året.

Beregn varmehjælp som enlig her

Se reglerne for, hvornår du er “reel enlig”

Par – hvor meget varmetillæg kan vi få?

I kan højst få 7.284 kroner årligt i varmetillæg som gifte og samlevende pensionister. I 2019 er beløbet 7.399 kroner.

Som ægtepar skal I altid selv betale de første 7.650 kroner om året.

Hvis du har fået tilkendt pension efter den 1. marts 1999 og lever i et ægteskabslignende forhold, skal dit varmetillæg beregnes som om, du er gift.

Beregn varmetillæg som par

Varmetillægget nedtrappes i tre intervaller:

  1. Der ydes varmetillæg med 75 procent af dine udgifter mellem egenbetalingen 5.101 kroner for enlige og 7.651 kroner for par) og op til 13.100 kroner pr. år.
  2. Der ydes varmetillæg med 50 procent af dine udgifter mellem 13.101 kroner og op til 17.400 kroner pr. år.
  3. Der ydes varmetillæg med 25 procent af dine udgifter mellem 17.401 kroner og op til 21.600 kroner pr. år.

Der ydes ingen varmetillæg til den del af udgifterne, der overstiger 21.600 kroner pr. år. Det maksimale beregningsgrundlag kan forhøjes med 6.500 kroner pr. voksen i husstande med mere end to personer.

Du kan søge varmetillæg her

Hvad gives der varmetillæg til?

Varmetillæg ydes uanset opvarmningsform, og uanset om du bor i leje-, andels- eller ejerbolig. Hjælpen beregnes ud fra et gennemsnit af dine sidste tre års dokumenterede varmeudgifter. Husk derfor altid at gemme dine kvitteringer eller varmeregnskaber. Din udgifter til opvarmning af vand indgår også i beregningerne.

Har du fjernvarme eller anden kollektiv varmeforsyning, beregnes dit varmetillæg dog kun på grundlag af 90 procent af din varmeregning, fordi fradraget på 10 procent dækker udgifter til drift og vedligeholdelse, som der ikke kan ydes varmetillæg til.

Hvis du får boligydelse, vil du blive kompenseret for dette fradrag ved et tillæg til din boligudgift, når boligydelsen beregnes. Hvis din kompensation i boligydelsen bliver større end det beløb, du ”mister” i varmetillæg, fradrages det overskydende beløb i dit varmetillæg.

Varmetillæg - OBS!

Varmetillæg og boligstøtte

Hvis du modtager boligstøtte, kan det have betydning for beregningen af dit varmetillæg. Vores beregner tager ikke højde for det.

Det kan betyde, at dit varmetillæg kan blive lavere.

Bor der flere i husstanden?
Vores beregner forudsætter at du bor alene , eller at I bor sammen som par - og at der ikke er andre hjemmeboende.

Kontakt Udbetaling Danmark

Kontakt evt. Udbetaling Danmark på telefon 70 12 80 61 for at få en præcis beregning af dit varmetillæg.

Læs mere om boligydelse

Beregning af varmetillæg

Regneeksempel: Beregning af varmetilæg

Ægteparret Hansen har en årlig varmeudgift på 22.600 kroner = gennemsnit for de seneste tre år. De har en personlig tillægsprocent på 82. De skal selv betale de første 7.650 kroner af varmeudgiften.

I 75 % af 13.100 – 7.651 kroner = 4.087 kroner
II 50 % af 17.400 – 13.101 kroner = 2.150 kroner
III 25 % af 21.600 – 17.401 kroner = 1.050 kroner
Fuldt varmetillæg 7.287 kroner afrundet, så det kan deles med 12 = 7.284 kroner

Varmetillæg skal reduceres i forhold til ægteparrets personlige tillægsprocent på 82.

De får således udbetalt 82 % af 7.284 kroner = 5.9973 kroner (afrundet)

Det vil sige 498 kroner pr. måned

  • Var denne tekst brugbar?
  • Ja   Nej