Personlig tillægsprocent

Personlig tillægsprocent

Den personlige tillægsprocent bruges, når der skal beregnes:

Udbetaling Danmark beregner din personlige tillægsprocent i forbindelse med beregningen af din pension.

Din personlige tillægsprocent kan du se på borger.dk.

Hvis den for eksempel er 65 procent, vil du kun kunne få den hjælp, der svarer til 65 procent af UdbetalingDanmarks bevilling.

Her kan du set satser for enlige og par og beregne din personlige tillægsprocent.

Personlig tillægsprocent som enlig

Hvis du er enlig, er din personlige tillægsprocent 100 procent, når du ikke har mere end 35.000 kroner om året (2022) i indtægt ud over folkepensionen.

Har du indtægter udover 35.000 kroner om året (2022), nedsættes tillægsprocenten med 1% for hver 547 kroner (2022), du tjener. Der sker altså en gradvis nedtrapning af den personlige tillægsprocent, indtil det helt bortfalder ved indtægter udover folkepensionen for enlige på 89.700 kroner om året (2022).

Formue har ingen betydning for beregning af din personlige tillægsprocent.

Enlig
Beregn personlig tillægsprocent her

Se reglerne for, hvornår du er “reel enlig”

Personlig tillægsprocent som ægtepar og samlevende

For et ægtepar er den personlige tillægsprocent 100 procent, hvis I tilsammen ikke har mere end 69.300 kroner om året (2022) i indtægt udover folkepensionerne.

Hvis du har fået tilkendt folkepension efter den 1. marts 1999 og lever i et ægteskabslignende forhold, skal din personlige tillægsprocent beregnes, som om du var gift.

Har I indtægter udover 69.300 kroner om året (2022), nedsættes tillægsprocenten med 1% for hver 1.091 kroner (2022), I tjener. Der sker altså en gradvis nedtrapning af den personlige tillægsprocent, indtil det helt bortfalder ved indtægter udover folkepensionen for ægtepar på 179.700 kroner om året (2022).

Formue har ingen betydning for beregning af jeres personlige tillægsprocent.

Par
Beregn personlig tillægsprocent her

Indtægter som påvirker den personlige tillægsprocent

Indtægter kan være:

  • Indkomst ved personligt arbejde, det vil sige løn, honorar mv. ud over det særlige bundfradrag for folkepensionister eller efterløn der bliver udbetalt og beskattet efter overgang til folkepension.
  • Udbetalinger fra arbejdsmarkedspensioner og individuelle pensioner, for eksempel ratepension.
  • Underholdsbidrag og andre løbende ydelser, for eksempel erstatninger.
  • Anden indkomst ud over folkepensionen, du skal betale skat af.
  • Positiv kapitalindkomst.

Få vores gratis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev med tips til dit seniorliv, og få automatisk besked, når der kommer nye regler om personlig tillægsprocent, folkepensionist og din økonomi som senior.

  • Var denne tekst brugbar?
  • Ja   Nej