Personlig tillægsprocent

Personlig tillægsprocent

Den personlige tillægsprocent bruges, når der skal beregnes:

Udbetaling Danmark beregner din personlige tillægsprocent i forbindelse med beregningen af din pension.

Din personlige tillægsprocent står på din pensionsmeddelelse.

Hvis den for eksempel er 65 procent, vil du kun kunne få den hjælp, der svarer til 65 procent af kommunens bevilling.

Her kan du set satser for enlige og par og beregne din personlige tillægsprocent.

Personlig tillægsprocent som enlig

Hvis du er enlig, er din personlige tillægsprocent 100 procent, når du ikke har mere end 20.500 kroner om året i indtægt ud over folkepensionen.

Har du indtæger udover 20.500 kroner om året, nedsættes tillægsprocenten med 1 procent for hver 507 kroner, du tjener. Der sker altså en gradvis nedtrapning af det personlige tillæg, indtil det helt bortfalder ved indtægter udover folkepensionen for enlige på 71.200 kroner om året.

Enlig
Beregn personlig tillægsprocent her

Se reglerne for, hvornår du er “reel enlig”

Personlig tillægsprocent som ægtepar og samlevende

For et ægtepar er den personlige tillægsprocent 100 procent, hvis I tilsammen ikke har mere end 40.600 kroner om året i indtægt udover folkepensionerne.

Hvis du har fået tilkendt folkepension efter den 1. marts 1999 og lever i et ægteskabslignende forhold, skal din personlige tillægsprocent beregnes, som om du var gift.

Har I indtæger udover 40.600 kroner om året, nedsættes tillægsprocenten med 1 procent for hver 1.022 kroner, I tjener. Der sker altså en gradvis nedtrapning af det personlige tillæg, indtil det helt bortfalder ved indtægter udover folkepensionen for ægtepar på 142.800 kroner om året.

Par
Beregn personlig tillægsprocent her