Ældrecheck

Ældrechecken er et engangsbeløb, som udbetales til økonomisk svagt stillede folkepensionister med lav indkomst og lille formue.

Ældrecheckens fulde beløb er 19.900 kroner (2024).

Hvis I er et par, som begge opfylder betingelserne, får I begge to en ældrecheck.

Ældrechecken hedder også Den supplerende pensionsydelse.

Hvem kan få ældrecheck?

Du kan kun få ældrecheck, hvis du:

  • har en personlig tillægsprocent højere end nul
  • har en likvid formue pr. 1. januar, der er mindre end 99.200 kroner (2024)

Du skal opfylde betingelserne for folkepension inden 1. januar i udbetalingsåret. Det vil blandt andet sige, at du skal være nået din folkepensionsalder inden 1. januar 2024, hvis du skal have ældrecheck i 2024.

Hvad er formuegrænsen for ældrechecken?

Grænsen for likvid formue er 99.200 kroner (2024).

Hvis I er ægtepar eller samlevende, må jeres samlede likvide formue ikke være højere end 99.200 kroner (2024). Enlige må heller ikke have en likvid formue på mere end 99.200 kroner (2024).

Formuen opgøres pr. 1. januar.

Er det første gang, du skal have ældrecheck, skal du oplyse din formue til Udbetaling Danmark.

Du kan oplyse din likvide formue til Udbetaling Danmark.

Hvor meget kan jeg få i ældrecheck?

Størrelsen af din ældrecheck afhænger af din personlige tillægsprocent.

Er din personlige tillægsprocent 100 og din likvide formue under 99.200 kroner (2024), har du ret til den fulde ydelse på 19.900 kroner (2024). Er din personlige tillægsprocent for eksempel 25, har du ret til en ydelse på 4.800 kroner (25 % af 19.900 kroner (2024).

Se reglerne for, om du er “reelt enlig”.

Skal jeg søge om ældrecheck?

Første gang du skal have ældrecheck, skal du oplyse Udbetaling Danmark om din formue.

Du vil herefter automatisk få udbetalt ældrechecken, hvis du opfylder betingelserne. Den udbetales sammen med folkepensionen i slutningen af januar måned.

Beregn, hvor meget du kan få i ældrecheck i 2024

Ældrechecken er skattepligtig, men indgår ikke i indtægtsgrundlaget for beregning af boligydelse.

Læs mere om boligydelse til pensionister.

Modtager du brøkpension, nedsættes ydelsen i forhold til antallet af bopælsår. Hvis ældrechecken bliver mindre end 200 kroner (2024), udbetales den ikke.

Læs mere om brøkpension og pension efter arbejde i udlandet.

  • Var denne tekst brugbar?
  • Ja   Nej