Ældrecheck

Ældrechecken er et engangsbeløb, som udbetales til økonomisk svagt stillede folkepensionister med lav indkomst og lille formue.

Ældrecheckens fulde beløb er 19.200 kroner (2023).

Hvis I er et par, som begge opfylder betingelserne, får I begge to en ældrecheck.

Ældrechecken hedder også Den supplerende pensionsydelse.

Hvem kan få ældrecheck?

Du kan kun få ældrecheck, hvis du:

 • har en personlig tillægsprocent højere end nul
 • har en likvid formue pr. 1. januar, der er mindre end 95.800 kroner (2023)

Du skal opfylde betingelserne for folkepension inden 1. januar i udbetalingsåret. Det vil blandt andet sige, at du skal være nået din folkepensionsalder inden 1. januar 2023, hvis du skal have ældrecheck i 2023.

Hvad er formuegrænsen for ældrechecken?

Likvid formue

Når man skal opgøre din formue, kigger man på:

 • Hvor meget du har stående på din bankkonto.
 • Hvad du har af kontanter (kontant beholdning).
 • Værdien af aktier, obligationer, investeringsbeviser og andre værdipapirer.
 • Om du har en kassekredit med sikkerhed i fast ejendom.

Det kaldes samlet din likvide formue.

Dette tæller ikke med i din likvide formue:

 • Almindelig kassekredit, som ikke har sikkerhed i fast ejendom.
 • Fast ejendom.
 • Bil, campingvogn m.v.
 • Ting du ejer for eksempel et værdifuldt arvestykke.
 • Opsparing hos Lønmodtagernes Dyrtidsfond, arbejdsmarkedspension, aldersopsparing og lignende pensionsordninger.

Grænsen for likvid formue er 95.800 kroner (2023).

Hvis I er ægtepar eller samlevende, må jeres samlede likvide formue ikke være højere end 95.800 kroner (2023).

Formuen opgøres pr. 1. januar.

Er det første gang, du skal have ældrecheck, skal du oplyse din formue til Udbetaling Danmark.

Du kan oplyse din likvide formue til Udbetaling Danmark.

Hvor meget kan jeg få i ældrecheck?

Størrelsen af din ældrecheck afhænger af din personlige tillægsprocent.

Er din personlige tillægsprocent 100 og din likvide formue under 95.800 kroner (2023), har du ret til den fulde ydelse på 19.200 kroner (2023). Er din personlige tillægsprocent for eksempel 25, har du ret til en ydelse på 4.800 kroner (25 % af 19.200 kroner (2023)).

Se reglerne for, om du er “reelt enlig”.

Skal jeg søge om ældrecheck?

Første gang du skal have ældrecheck, skal du oplyse Udbetaling Danmark om din formue.

Du vil herefter automatisk få udbetalt ældrechecken, hvis du opfylder betingelserne. Den udbetales sammen med folkepensionen i slutningen af januar måned.

Beregn, hvor meget du kan få i ældrecheck i 2023

 

Ældrechecken er skattepligtig, men indgår ikke i indtægtsgrundlaget for beregning af boligydelse.

Læs mere om boligydelse til pensionister.

Modtager du brøkpension, nedsættes ydelsen i forhold til antallet af bopælsår. Hvis ældrechecken bliver mindre end 200 kroner (2023), udbetales den ikke.

Læs mere om brøkpension og pension efter arbejde i udlandet.

Ekstra ældrecheck på 5.000 kroner

I maj 2023 blev der udbetalt en ekstra ældrecheck på 5.000 kroner.

Beløbet var en del af en pakke med inflationshjælp.

Inflationschecken blev kun udbetalt til folkepensionister, der er berettigede til og har modtaget ældrecheck for 2023.

Kun folkepensionister med ret til ældrecheck

Andre folkepensionister og pensionister på førtidspension, seniorpension og tidlig pension fik ikke inflationshjælp.

Få vores gratis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev med tips til dit seniorliv og få automatisk besked, når der kommer nye regler om folkepension, ældrecheck og din økonomi som pensionist.

 • Var denne tekst brugbar?
 • Ja   Nej