Ældrecheck

Ældrechecken er et engangsbeløb, som udbetales til økonomisk svagt stillede folkepensionister med lav indkomst og lille formue. Du skal ikke søge om Ældrehecken. Den kommer automatisk sammen med din folkepension i slutningen af januar.

Ældrecheckens fulde beløb er 17.600 i 2019.

Hvis I er et par, som begge opfylder betingelserne, får I begge to en ældrecheck.

Ældrechecken hedder også Den supplerende pensionsydelse.

Hvem kan få ældrecheck?

Du skal opfylde betingelserne for folkepension inden 1. januar i udbetalingsåret. Det vil blandt andet sige, at du skal være fyldt 65 år inden 1. januar.

Hvad er formuegrænsen for ældrechecken?

Likvid formue

Når man skal opgøre din formue, kigger man på:

  • Hvor meget du har stående på din bankkonto
  • Værdien af aktier og obligationer
  • Om du har en kassekredit med sikkerhed i fast ejendom

Det kaldes samlet din likvide formue.

 

Dette tæller ikke med i din likvide formue:

  • Almindelig kassekredit, som ikke har sikkerhed i fast ejendom
  • Fast ejendom
  • Bil
  • Ting du ejer for eksempel et værdifuldt arvestykke.

Du må ikke have en samlet likvid formue på mere end 86.900 kroner i 2019.

 

Hvis I er ægtepar eller samlevende, må jeres samlede likvide formue ikke være højere end 86.900 kroner.

Formuen opgøres pr. 1. januar.

Du kan oplyse din likvide formue til Udbetaling Danmark her

Hvor meget kan jeg få i ældrecheck?

Størrelsen af din ældrecheck afhænger af din personlige tillægsprocent.

Er din personlige tillægsprocent 100 og din likvide formue under 86.900 kroner, har du ret til den fulde ydelse på 17.600 kroner. Er din personlige tillægsprocent for eksempel 25, har du ret til en ydelse på 4.400 kroner (25 % af 17.600 kroner).

Er du enlig og har en indtægt ud over folkepensionen på cirka 87.700 kroner, kan du ikke få ældrecheck.

Er I et ægtepar, kan I ikke få ældrecheck, hvis I har indtægt på mere end ca. 175.900 kroner ud over folkepensionen.

Se reglerne for, om du er “reel enlig”

Beregn, hvor meget du kan få i Ældrecheck

 

 

Ældrechecken er skattepligtig, men indgår ikke i indtægtsgrundlaget for beregning af boligydelse.

Læs mere om boligydelse til pensionister

Modtager du brøkpension, nedsættes ydelsen i forhold til antallet af bopælsår. Hvis den supplerende pensionsydelse bliver mindre end 200 kroner, udbetales den ikke.

Læs mere om brøkpension og pension efter arbejde i udlandet 

Få vores gratis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrevet med tips til dit seniorliv og få automatisk besked, når der kommer nye regler om folkepension, ældrecheck og din økonomi som pensionist.

  • Var denne tekst brugbar?
  • Ja   Nej