Ældrecheck

Ældrechecken er et engangsbeløb, som udbetales til økonomisk svagt stillede folkepensionister med lav indkomst og lille formue.

Ældrecheckens fulde beløb er 18.600 kroner (2022).

Hvis I er et par, som begge opfylder betingelserne, får I begge to en ældrecheck.

Ældrechecken hedder også Den supplerende pensionsydelse.

Hvem kan få ældrecheck?

Du skal opfylde betingelserne for folkepension inden 1. januar i udbetalingsåret. Det vil blandt andet sige, at du skal være nået din folkepensionsalder inden 1. januar 2022, hvis du skal have ældrecheck i 2022.

Hvad er formuegrænsen for ældrechecken?

Likvid formue

Når man skal opgøre din formue, kigger man på:

 • Hvor meget du har stående på din bankkonto.
 • Hvad du har af kontanter (kontant beholdning).
 • Værdien af aktier, obligationer, investeringsbeviser og andre værdipapirer.
 • Om du har en kassekredit med sikkerhed i fast ejendom.

Det kaldes samlet din likvide formue.

Dette tæller ikke med i din likvide formue:

 • Almindelig kassekredit, som ikke har sikkerhed i fast ejendom.
 • Fast ejendom.
 • Bil, campingvogn m.v.
 • Ting du ejer for eksempel et værdifuldt arvestykke.
 • Opsparing hos Lønmodtagernes Dyrtidsfond, arbejdsmarkedspension, aldersopsparing og lignende pensionsordninger.

Grænsen for likvid formue er 93.000 kroner (2022)

Hvis I er ægtepar eller samlevende, må jeres samlede likvide formue ikke være højere end 93.000 kroner (2022).

Formuen opgøres pr. 1. januar.

Er det første gang, du skal have ældrecheck, skal du oplyse din formue til Udbetaling Danmark.

Du kan oplyse din likvide formue til Udbetaling Danmark her

Hvor meget kan jeg få i ældrecheck?

Størrelsen af din ældrecheck afhænger af din personlige tillægsprocent.

Er din personlige tillægsprocent 100 og din likvide formue under 93.000 kroner (2022), har du ret til den fulde ydelse på 18.600 kroner (2022). Er din personlige tillægsprocent for eksempel 25, har du ret til en ydelse på 4.650 kroner (25 % af 18.600 kroner).

Se reglerne for, om du er “reel enlig”

Skal jeg søge om ældrecheck?

Første gang du skal have ældrecheck, skal du oplyse Udbetaling Danmark om din formue.

Du vil herefter automatisk få udbetalt ældrechecken, hvis du opfylder betingelserne. Den udbetales sammen med folkepensionen i slutningen af januar måned.

Beregn, hvor meget du kan få i Ældrecheck i januar 2022

 

Ældrechecken er skattepligtig, men indgår ikke i indtægtsgrundlaget for beregning af boligydelse.

Læs mere om boligydelse til pensionister

Modtager du brøkpension, nedsættes ydelsen i forhold til antallet af bopælsår. Hvis ældrechecken (den supplerende pensionsydelse) bliver mindre end 200 kroner (2022), udbetales den ikke.

Læs mere om brøkpension og pension efter arbejde i udlandet 

Få vores gratis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev med tips til dit seniorliv og få automatisk besked, når der kommer nye regler om folkepension, ældrecheck og din økonomi som pensionist.

 • Var denne tekst brugbar?
 • Ja   Nej