Folkepensionens grundbeløb

Folkepensionens grundbeløb er 6.518 kroner om måneden i 2021. 

Fuldt grundbeløb svarer til 78.216 kroner om året i 2021.

Grundbeløbet er pr. person. Et I et par, får I altså begge to grundbeløbet.

Hvad bliver modregnet i grundbeløbet?

Har du en arbejdsindtægt ved siden af din Folkepension, nedsættes grundbeløbet, hvis din indtægt er på mere end 344.600 kroner i 2021.

Grundbeløbet nedsættes med 30 procent af din indtægt ud over 344.600 kroner.
Du kan have en arbejdsindtægt på omkring 599.200 kroner, før grundbeløbet helt bortfalder.

Formue eller eventuelle andre indtægter har ingen betydning ved beregning af dit grundbeløb.

Hvad kan jeg få i grundbeløb?

Beregn dit grundbeløb her, hvis du har arbejdsindtægt ved siden af folkepensionen.

Skriv din løn pr. år.

Beregning af grundbeløb

Få vores gratis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrevet med tips til dit seniorliv og få automatisk besked, når der kommer nye satser og regler om folkepension og om din økonomi som pensionist.

  • Var denne tekst brugbar?
  • Ja   Nej