Folkepensionens grundbeløb

Folkepensionens grundbeløb er 6.237 kroner om måneden.

Fuldt grundbeløb svarer til 74.844 kroner om året.

Hvad bliver modregnet i grundbeløbet?

Har du en arbejdsindtægt ved siden af din Folkepension, nedsættes grundbeløbet, hvis din indtægt er på mere end 322.500 kroner.

Grundbeløbet nedsættes med 30 procent af din indtægt ud over 322.500 kroner.
Du kan have en arbejdsindtægt på omkring 570.000 kroner, før grundbeløbet helt bortfalder.

Formue eller eventuelle andre indtægter har ingen betydning ved beregning af dit grundbeløb.

Hvad kan jeg få i grundbeløb?

Beregn dit grundbeløb her, hvis du har arbejdsindtægt ved siden af folkepensionen.

Skriv din løn pr. år.

  • Var denne tekst brugbar?
  • Ja   Nej