Folkepensionens grundbeløb

Folkepensionens grundbeløb er 6.237 kroner om måneden i 2018.

Fuldt grundbeløb svarer til 74.844 kroner om året.

Grundbeløbet er pr. person. Et I et par, får I altså begge to grundbeløbet.

Grundbeløbet er 6.315 kroner i 2019.

Hvad bliver modregnet i grundbeløbet?

Har du en arbejdsindtægt ved siden af din Folkepension, nedsættes grundbeløbet, hvis din indtægt er på mere end 322.500 kroner.

Grundbeløbet nedsættes med 30 procent af din indtægt ud over 322.500 kroner.
Du kan have en arbejdsindtægt på omkring 570.000 kroner, før grundbeløbet helt bortfalder.

Formue eller eventuelle andre indtægter har ingen betydning ved beregning af dit grundbeløb.

Hvad kan jeg få i grundbeløb?

Beregn dit grundbeløb her, hvis du har arbejdsindtægt ved siden af folkepensionen.

Skriv din løn pr. år.

Beregning af grundbeløb

Regneeksempel: Beregning af grundbeløb

Søren Andersen er gift, 72 år og tilkaldevikar i et forsikringsselskab.

Hans årsindtægt ved arbejdet er 355.000 kroner
Indtægtsgrænsen er 322.500 kroner
Nedsættelsen beregnes af 32.500 kroner
Grundbeløbet nedsættes med 30 % af 32.500 kr. = 9.750 kroner
Søren Andersens grundbeløb bliver (74.844 – 9.750) kr. = 65.094 kroner pr. år

 

svarende til 5.424 kroner pr. måned

 

  • Var denne tekst brugbar?
  • Ja   Nej