Folkepensionens grundbeløb

Folkepensionens grundbeløb pr. måned er 6.694 kroner (2023). 

Fuldt grundbeløb svarer til 80.328 kroner årligt (2023).

Grundbeløbet er pr. person. Er I et par, får I altså begge to grundbeløbet.

Hvad bliver modregnet i grundbeløbet?

Har du en arbejdsindtægt ved siden af din folkepension, nedsættes grundbeløbet, hvis din indtægt er på mere end 359.200 kroner (2023).

Grundbeløbet nedsættes med 30 procent af din indtægt ud over 359.200 kroner (2023).

Du kan have en arbejdsindtægt på omkring 627.000 kroner om året (2023) (uden am-bidrag), før grundbeløbet helt bortfalder.

Formue eller eventuelle andre indtægter har ingen betydning ved beregning af dit grundbeløb.

Hvad kan jeg få i grundbeløb?

Beregn dit grundbeløb her, hvis du har arbejdsindtægt ved siden af folkepensionen.

Skriv din løn pr. år.

Beregning af grundbeløb

Slut for modregning fra januar 2023?

Vil min egen lønindtægt blive modregnet i folkepensionen i 2023?

I 2022 blev der indgået et forlig om, at det skulle være helt slut med at modregne folkepensionisters egen indtægt i folkepensionen – uanset hvor meget pensionisten tjener.

Denne del af forliget er dog endnu ikke vedtaget ved lov. Vi ved, at der fortsat er et politisk flertal bag aftalen, men der skal først fremsættes et lovforslag, som skal behandles i Folketinget, inden reglerne kan træde i kraft.

Efter aftalen skulle det gælde fra 1. januar 2023, men vi ved endnu ikke med sikkerhed, om det bliver fra denne dato, og om det i så fald bliver med tilbagevirkende kraft.

Vi følger behandlingen løbende, og følger op i vores gratis nyhedsbrev, straks der er nyt om de nye regler.

Slut med ægtefællemodregning

Fra januar 2023 er det slut med modregning af ægtefælles og samlevers lønindtægt i folkepensionen. Dette er vedtaget ved lov.

De nye regler gælder for indtægt fra: løn, dagpenge fra a-kassen, efterløn og sygedagpenge.

De gælder IKKE for indtægt fra tjenestemandspension, ATP, pensionsopsparinger og kapitalindkomst. Disse indtægter vil fortsat blive modregnet som i dag.

 

Få vores gratis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev med tips til dit seniorliv, og få automatisk besked, når der kommer nye satser og regler om folkepension og om din økonomi som pensionist.

  • Var denne tekst brugbar?
  • Ja   Nej