Folkepensionens grundbeløb

Folkepensionens grundbeløb er 6.327 kroner om måneden i 2019.

Fuldt grundbeløb svarer til 75.924 kroner om året.

Grundbeløbet er pr. person. Et I et par, får I altså begge to grundbeløbet.

Hvad bliver modregnet i grundbeløbet?

Har du en arbejdsindtægt ved siden af din Folkepension, nedsættes grundbeløbet, hvis din indtægt er på mere end 329.600 kroner.

Grundbeløbet nedsættes med 30 procent af din indtægt ud over 329.600 kroner.
Du kan have en arbejdsindtægt på omkring 583.000 kroner, før grundbeløbet helt bortfalder.

Formue eller eventuelle andre indtægter har ingen betydning ved beregning af dit grundbeløb.

Hvad kan jeg få i grundbeløb?

Beregn dit grundbeløb her, hvis du har arbejdsindtægt ved siden af folkepensionen.

Skriv din løn pr. år.

Beregning af grundbeløb

Pensionssatser 2019

Alle satser og regler på hjemmesiden er opdateret på baggrund af pensionsforliget fra november 2018, som Folketinget har vedtaget i februar 2019.

Loven virker med tilbagevirkende kraft.

  • Var denne tekst brugbar?
  • Ja   Nej