Folkepensionens grundbeløb

Folkepensionens grundbeløb pr. måned er 6.928 kroner (2024). 

Fuldt grundbeløb svarer til 83.136 kroner årligt (2024).

Grundbeløbet er pr. person. Er I et par, får I altså begge to grundbeløbet.

Hvad bliver modregnet i grundbeløbet?

Fra 2024 er der ingen modregning i grundbeløbet. Det betyder, at der ikke længere er et loft for, hvor meget folkepensionister må tjene ved siden af deres folkepension.

Reglen gælder med tilbagevirkende kraft for 2023, så hvis du har haft arbejdsindtægt i 2023, vil du, i forbindelse med genberegningen af folkepension i juni, formentlig få pension tilbage.

Formue eller eventuelle andre indtægter har ingen betydning ved beregning af dit grundbeløb.

Få vores gratis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev med tips til dit seniorliv, og få automatisk besked, når der kommer nye satser og regler om folkepension og om din økonomi som pensionist.

  • Var denne tekst brugbar?
  • Ja   Nej