Pensionstillæg

Du kan få pensionstillæg som supplement til din folkepension. Beløbet afhænger af, om du har anden indtægt, og om du er enlig, gift eller samboende.

Har du indtægt ud over folkepensionen, har det betydning for, hvor meget du kan få i pensionstillæg.

Det drejer sig om følgende løbende indtægter:

  • Arbejdsindtægt (løn).
  • Renter.
  • Arbejdsmarkedspension (ratepension, livrente, ATP m.v.)

Det har ingen betydning for beregning af pensionstillæg, om du har formue. Men renteafkastet af formuen skal medtages som en indtægt.

Pensionstillægget beregnes også ud fra, om du er:

Reelt enlig

Gift eller samlevende med en folkepensionist eller førtidspensionist

Gift med en ikke-pensionist

Pensionstillæg til reelt enlige

Er du reelt enlig, er pensionstillægget 7.745 kroner om måneden (2023). Det er 92.940 kroner om året (2023).

For at få fuldt pensionstillæg må din indtægt ud over folkepensionen ikke være højere end  91.300 kroner om året (2023). Her ses bort fra arbejdsindtægt på 122.004 kroner om året (2023) (bundfradrag).

Pensionstillægget nedsættes med 30,9 % af din indtægt udover 91.300 kroner om året (2023) og bortfalder helt, hvis du tjener mere end 392.100 kroner om året (2023).

Se reglerne for, hvornår du er reelt enlig

Pensionstillæg til pensionistægtepar og samlevende

Når du er gift eller samlevende med en pensionist, er det fulde pensionstillæg 3.963 kroner om måneden (2023). Det svarer til 47.556 kroner om året (2023).

Pensionstillægget beregnes for hver af jer på baggrund af indkomst ud over folkepensionen. Ægtefælles arbejdsindtægt medregnes ikke. Du har et bundfradrag på 122.004 kroner om året (2023) om året af egen arbejdsindtægt

For at få fuldt pensionstillæg må din og din partners beregnede indtægt  ikke være højere end 182.900 kroner om året (2023).

Pensionstillægget nedsættes med 32 % (16 % til hver) af beregnet indtægt over 182.900 kroner om året (2023) og bortfalder helt, når din og din partners samlede indtægter ud over pensionen er mere end 480.100 kroner om året (2023).

Beregn jeres pensionstillæg

Tilkendt pension før 1. marts 1999

Hvis du har fået tilkendt folkepensionen før 1. marts 1999, beregnes pensionstillægget uafhængigt af din samlevers indtægter.

Hvis du har fået tilkendt pensionen eller er flyttet sammen med én efter den 1. marts 1999 og lever i et ægteskabslignende forhold, skal dit pensionstillæg beregnes, som om du er gift. Det vil sige, at samleverens indtægter indgår i beregningen.

Pensionstillæg, når ægtefællen ikke er pensionist

Hvis din ægtefælle eller samlevende ikke er pensionist, er det fulde pensionstillæg 3.963 kroner om måneden (2023). Det svarer til 47.556 kroner om året (2023).

Ved beregning af dit pensionstillæg ses bort fra din ægtefælles eller samlevendes arbejdsindkomst. Der er et fradrag på 54 % af din ægtefælles eller samlevers øvrige indtægter.

Dine egne indtægter ud over folkepensionen indgår fuldt ud i beregningen, bortset fra egen arbejdsindkomst på op til 122.004 kroner om året (2023) (bundfradrag).

Pensionstillægget nedsættes med 32 % af beregnet indtægt over 182.900 kroner om året (2023), og bortfalder ved beregnet indtægt på tilsammen 331.500 kroner om året (2023).

Beregn dit pensionstillæg

Slut for modregning fra januar 2023

Vil min egen lønindtægt blive modregnet i folkepensionen i 2023?

En ny lov er netop blevet vedtaget. Den betyder, at folkepensionister ikke længere vil blive modregnet i folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg, når de arbejder.

Loven får først virkning fra januar 2024, men kommer til at gælde med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2023.

Det betyder, at din løn fortsat vil blive modregnet i folkepensionen efter de regler, vi kender i dag. Når loven træder i kraft i januar 2024, vil din pension for 2023 blive reguleret.

Når loven træder i kraft, og når der er nyt om de nye regler, skriver vi om de nye regler i vores nyhedsbrev.

Du kan tilmelde dig nyhedsbrev gratis her

Du kan stadig blive modregnet, hvis du har andre indtægter fx fra en arbejdsmarkedspension, tjenestemandspension, kapitalindkomst e.l.

Slut med ægtefællemodregning

Fra januar 2023 er det slut med modregning af ægtefælles og samlevers lønindtægt i folkepensionen. Dette er vedtaget ved lov.

De nye regler gælder for indtægt fra: løn, dagpenge fra a-kassen, efterløn og sygedagpenge.

De gælder IKKE for indtægt fra tjenestemandspension, ATP, pensionsopsparinger og kapitalindkomst. Disse indtægter vil fortsat blive modregnet som i dag.

 

Få vores gratis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev med tips til dit seniorliv, og få automatisk besked, når der kommer nye regler om pensionstillæg og din økonomi som pensionist.

  • Var denne tekst brugbar?
  • Ja   Nej