Pensionstillæg

Du kan søge om pensionstillæg som supplement til din folkepension. Beløbet afhænger af, om du har anden indtægt og om du er enlig, gift eller samboende.

Har du indtægt ud over folkepensionen, har det betydning for, hvor meget du kan få i pensionstillæg.
Det drejer sig om følgende løbende indtægter:
Arbejdsindtægt (løn), renter, arbejdsmarkedspension, ratepension, livrente, ATP m.v.
Det har ingen betydning for beregning af pensionstillæg, om du har formue. Men renteafkastet af formuen skal medtages som en indtægt.

Pensionstillægget beregnes også ud fra, om du er:

Reelt enlig

Gift eller samlevende med en folkepensionist eller førtidspensionist

Gift med en ikke-pensionist

Pensionstillæg til reelt enlige

Er du reelt enlig, er pensionstillægget 7.335 kroner om måneden. Det er 88.020 kroner om året.
For at få fuldt pensionstillæg må din indtægt ud over folkepensionen ikke være højere end 89.700 kroner om året. Her ses bort fra arbejdsindtægt på 122.004 kroner (bundfradrag).

Pensionstillægget nedsættes med 30,9 % af din indtægt udover 89.700 kroner og bortfalder helt, hvis du tjener 374.600 kroner om året.

Se reglerne for, hvornår du er reel enlig

Pensionstillæg for pensionistægtepar og samlevende

Når du er gift eller samlevende med en pensionist, er det fulde pensionstillæg 3.707 kroner om måneden. Det svarer til 44.484 kroner om året.
Pensionstillægget beregnes på baggrund af den samlede indkomst ud over pensionen.
For at få fuldt pensionstillæg må jeres samlede indtægt ud over folkepensionen ikke være højere end 179.700 kroner om året. Her ses bort fra arbejdsindtægt på 122.004 kroner pr. person (bundfradrag).
Pensionstillægget nedsættes med 32 % (16 % til hver). Tillæggene bortfalder helt når jeres samlede indtægter ud over pensionen, er mere end 457.700 kroner om året.

Beregn jeres pensionstilæg

Tilkendt pension før 1. marts 1999

Hvis du har fået tilkendt pensionen eller er flyttet sammen med én efter den 1. marts 1999 og lever i et ægteskabslignende forhold, skal dit pensionstillæg beregnes som om du er gift.

Det vil sige, at samleverens indtægter indgår i beregningen. Hvis du har fået tilkendt folkepensionen før 1. marts 1999, beregnes pensionstillægget uafhængigt af din samlevers indtægter.

Pensionstillæg, når ægtefællen ikke er pensionist

Hvis din ægtefælle eller samlevende ikke er pensionist, er det fulde pensionstillæg 3.707 kroner om måneden. Det svarer til 44.484 kroner om året.

Ved beregning af pensionstillæg indgår en andel af din ægtefælle eller samlevers indtægt.Der er et fradrag på 54 % af hele ægtefællens eller samleverens arbejdsindtægt.

Dine egne indtægter ud over folkepensionen indgår fuldt ud i beregningen, bortset fra arbejdsindkomst på 122.004 kroner (bundfradrag).

Pensionstillægget nedsættes med 32 % af beregnet indtægt over 179.700 kroner, og bortfalder ved beregnet indtægt på tilsammen 318.700 kroner.

Beregn dit pensionstillæg

Få vores gratis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrevet med tips til dit seniorliv og få automatisk besked, når der kommer nye regler om pensionstillæg og din økonomi som pensionist.

  • Var denne tekst brugbar?
  • Ja   Nej