Pensionstillæg

Du kan søge om pensionstillæg som supplement til din folkepension. Beløbet afhænger af, om du har anden indtægt og om du er enlig, gift eller samboende.

Ny grænse for indtægt ved arbejde

Regeringen fremsætter til efteråret lovforslag om at forhøje grænsen for arbejdsindtægt fra 100.008 kroner til 122.004 kroner. Denne lønindtægt fratrækkes ikke i din folkepension eller tillæg.

Det forventes, at loven bliver vedtaget og den vil gælde med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2019. Derfor har vi indlagt den nye grænse i vores beregner.

Har du indtægt ud over folkepensionen, har det betydning for, hvor meget du kan få i pensionstillæg.
Det drejer sig om følgende løbende indtægter:
Arbejdsindtægt (løn), renter, arbejdsmarkedspension, ratepension, ATP m.v.
Det har ingen betydning for beregning af pensionstillæg, om du har formue. Men renteafkastet af formuen skal medtages som en indtægt.

Pensionstillægget beregnes også ud fra, om du er:

Reelt enlig

Gift eller samlevende med en folkepensionist eller førtidspensionist

Gift med en ikke-pensionist

Pensionstillæg til reelt enlige

Er du reelt enlig, er pensionstillægget 6.923 kroner om måneden. Det er 83.076 kroner om året i 2019.
For at få fuldt pensionstillæg må din indtægt ud over folkepensionen ikke være højere end 87.800 kroner om året.

Pensionstillægget nedsættes med 30,9 procent af din indtægt udover 87.800 kroner og bortfalder helt, hvis du tjener cirka 356.600 kroner om året.

Se reglerne for, hvornår du er reel enlig

Pensionstillæg for pensionistægtepar og samlevende

Når du er gift eller samlevende med en pensionist, er det fulde pensionstillæg 3.453 kroner om måneden. Det svarer til 41.436 kroner om året.

Pensionstillægget beregnes på baggrund af den samlede indkomst ud over pensionen.

For at få fuldt pensionstillæg må jeres samlede indtægt ud over folkepensionen ikke være højere end 175.900 kroner om året.

Pensionstillægget nedsættes med 32 procent (16 procent til hver). Tillæggene bortfalder helt når jeres samlede indtægter ud over pensionen, er mere end 435.000 kroner om året.

Beregn jeres pensionstilæg

Tilkendt pension før 1. marts 1999

Hvis du har fået tilkendt folkepensionen før 1. marts 1999, beregnes pensionstillægget uafhængigt af din samlevers indtægter.

Hvis du lever i et ægteskabslignende forhold, er det fulde pensionstillæg 3.453 kroner om måneden. Det svarer til 41.436 kroner om året.

For at få fuldt pensionstillæg må din egen indtægt ud over folkepensionen ikke være højere end 175.900 kroner om året.

Pensionstillægget nedsættes med 30,9 procent af din indtægten ud over 175.900 kroner og bortfalder helt, hvis du tjener cirka 202.000 kroner om året.

Pensionstillæg, når ægtefællen ikke er pensionist

Hvis din ægtefælle eller samlevende ikke er pensionist, er det fulde pensionstillæg 3.453 kroner om måneden. Det svarer til 41.436 kroner om året.

Ved beregning af pensionstillæg indgår en andel af ægtefælle eller samlevers indtægt. I beregningen medtages halvdelen af indtægten op til 307.700 kroner. Dine egne indtægter ud over folkepensionen indgår også fuldt ud i beregningen.

Pensionstillægget nedsættes med 32 procent af beregnet indtægt over 175.900 kroner, og bortfalder ved beregnet indtægt på tilsammen 305.400 kroner.

Der gælder særlige regler når din ægtefælle eller samlever modtager overførselsindkomst.

Samlevende, hvor den ene eller begge har modtaget pension fra før 1. marts 1999, betragtes som enlige ved beregning af pensionstillæg.

Beregn dit pensionstillæg

Få vores gratis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrevet med tips til dit seniorliv og få automatisk besked, når der kommer nye regler om pensionstillæg og din økonomi som pensionist.

  • Var denne tekst brugbar?
  • Ja   Nej