Pensionstillæg

Du kan søge om pensionstillæg som supplement til din folkepension. Beløbet afhænger af, om du har anden indtægt og om du er enlig, gift eller samboende.

Har du indtægt ud over folkepensionen, har det betydning for, hvor meget du kan få i pensionstillæg.
Det drejer sig om følgende løbende indtægter:
Arbejdsindtægt (løn), renter, arbejdsmarkedspension, ratepension, ATP m.v.
Det har ingen betydning for beregning af pensionstillæg, om du har formue. Men renteafkastet af formuen skal medtages som en indtægt.

Pensionstillægget beregnes også ud fra, om du er:

Reelt enlig

Gift eller samlevende med en folkepensionist eller førtidspensionist

Gift med en ikke-pensionist

Pensionstillæg til reelt enlige

Er du reelt enlig, er pensionstillægget 6.923 kroner om måneden. Det er 83.076 kroner om året i 2019.
For at få fuldt pensionstillæg må din indtægt ud over folkepensionen ikke være højere end 87.800 kroner om året.

Pensionstillægget nedsættes med 30,9 procent af din indtægt udover 87.800 kroner og bortfalder helt, hvis du tjener cirka 356.600 kroner om året.

Se reglerne for, hvornår du er reel enlig

Pensionstillæg for pensionistægtepar og samlevende

Hvis både du og din ægtefælle er pensionist, er det fuldt pensionstillæg for hver ægtefælle 3.453 kroner om måneden. Det svarer til 41.436 kroner om året.

For at få fuldt pensionstillæg må jeres samlede indtægt ud over folkepensionen ikke være højere end 175.900 kroner om året.

Pensionstillægget nedsættes med 32 procent (16 procent til hver), hvis I har indtægten på mere end 175.900 kroner om året. Tillæggene bortfalder helt, hvis jeres indtægter tilsammen er mere end cirka 435.000 kroner om året.

Beregn jeres pensionstilæg

Tilkendt pension før 1. marts 1999

Hvis du har fået tilkendt folkepensionen før 1. marts 1999, beregnes pensionstillægget uafhængigt af din samlevers indtægter.

Hvis du lever i et ægteskabslignende forhold, er det fulde pensionstillæg 3.453 kroner om måneden. Det svarer til 41.436 kroner om året.

For at få fuldt pensionstillæg må din egen indtægt ud over folkepensionen ikke være højere end 175.900 kroner om året.

Pensionstillægget nedsættes med 30,9 procent af din indtægten ud over 175.900 kroner og bortfalder helt, hvis du tjener cirka 202.000 kroner om året.

Pensionstillæg, når ægtefællen ikke er pensionist

Hvis du er gift eller samboende og kun den ene af jer er pensionist, er det fulde pensionstillæg 3.453 kroner om måneden. Det svarer til 41.436 kroner om året.
Der gælder særlige regler, hvis din ægtefællen ikke er pensionist, men har indtægter fra enten: arbejdsindtægt, delpension, kontanthjælp, sygedagpenge, arbejdsløshedsdagpenge eller efterløn.

Der ses bort fra halvdelen af ægtefællens indtægter op til 307.700 kroner om året. Indtægter herudover indgår fuldt ud i beregningen.

Dine egen indtægter ud over folkepensionen indgår også fuldt ud i beregningen. Pensionstillægget nedsættes med 32 procent af beregnet indtægt over 175.900 kroner og bortfalder helt ved beregnet indtægt på tilsammen cirka 435.000 kroner.

Hvis du har fået tilkendt pensionen eller er flyttet sammen med en efter den 1. marts 1999 og lever i et ægteskabslignende forhold, skal dit pensionstillæg beregnes, som om du er gift. Det vil sige, at samleverens indtægter indgår i beregningen.

Hvis du ikke selv har anden indtægt end folkepensionen, kan din ægtefælle tjene omkring 244.000 kroner om året, uden at pensionstillægget nedsættes. Tillægget bortfalder først helt ved en ægtefælles arbejdsindtægt på omkring 369.000 kroner.

Beregn dit pensionstilæg

Pensionssatser 2019

Alle satser og regler på hjemmesiden er opdateret på baggrund af pensionsforliget fra november 2018, som Folketinget har vedtaget i februar 2019.

Loven virker med tilbagevirkende kraft.

  • Var denne tekst brugbar?
  • Ja   Nej