Pensionstillæg

Du kan søge om pensionstillæg som supplement til din folkepension. Beløbet afhænger af, om du har anden indtægt og om du er enlig, gift eller samboende.

Har du indtægt ud over folkepensionen, har det betydning for, hvor meget du kan få i pensionstillæg.
Det drejer sig om følgende løbende indtægter:
Arbejdsindtægt (løn), renter, arbejdsmarkedspension, ratepension, ATP m.v.
Det har ingen betydning for beregning af pensionstillæg, om du har formue. Men renteafkastet af formuen skal medtages som en indtægt.

Pensionstillægget beregnes også ud fra, om du er:

Reelt enlig

Gift eller samlevende med en folkepensionist eller førtidspensionist

Gift med en ikke-pensionist

Pensionstillæg til reelt enlige

Er du reelt enlig, er pensionstillægget 7.122 kroner om måneden. Det er 85.464 kroner om året i 2020. (2021: 7.355 kroner pr. måned. 88.260 pr. år)
For at få fuldt pensionstillæg må din indtægt ud over folkepensionen ikke være højere end 88.700 kroner om året i 2020.

Pensionstillægget nedsættes med 30,9 procent af din indtægt udover 88.700 kroner og bortfalder helt, hvis du tjener cirka 365.300 kroner om året.

Se reglerne for, hvornår du er reel enlig

Pensionstillæg for pensionistægtepar og samlevende

Når du er gift eller samlevende med en pensionist, er det fulde pensionstillæg 3.576 kroner om måneden. Det svarer til 42.912 kroner om året. (2021: 3.717 pr. måned. 44.604 pr. år)

Pensionstillægget beregnes på baggrund af den samlede indkomst ud over pensionen.

For at få fuldt pensionstillæg må jeres samlede indtægt ud over folkepensionen ikke være højere end 177.700 kroner om året i 2020.

Pensionstillægget nedsættes med 32 procent (16 procent til hver). Tillæggene bortfalder helt når jeres samlede indtægter ud over pensionen, er mere end 446.000 kroner om året.

Beregn jeres pensionstilæg

Tilkendt pension før 1. marts 1999

Hvis du har fået tilkendt folkepensionen før 1. marts 1999, beregnes pensionstillægget uafhængigt af din samlevers indtægter.

Hvis du lever i et ægteskabslignende forhold, er det fulde pensionstillæg 3.576 kroner om måneden. Det svarer til 42.912 kroner om året. (2021: 3.717 pr. måned. 44.604 pr. år)

For at få fuldt pensionstillæg må din egen indtægt ud over folkepensionen ikke være højere end 177.700 kroner om året.

Pensionstillægget nedsættes med 30,9 procent af din indtægten ud over 177.700 kroner og bortfalder helt, hvis du tjener cirka 202.000 kroner om året.

Pensionstillæg, når ægtefællen ikke er pensionist

Hvis din ægtefælle eller samlevende ikke er pensionist, er det fulde pensionstillæg 3.576 kroner om måneden. Det svarer til 42.912 kroner om året. (2021: 3.717 pr. måned. 44.604 pr. år)

Ved beregning af pensionstillæg indgår en andel af ægtefælle eller samlevers indtægt.

Der er et fradrag på 54% af hele ægtefællens eller samleverens arbejdsindtægt. Dine egne indtægter ud over folkepensionen indgår fuldt ud i beregningen.
Pensionstillægget nedsættes med 32 % af beregnet indtægt over 177.700 kroner, og bortfalder ved beregnet indtægt på tilsammen 312.000 kroner.

Samlevende, hvor den ene eller begge har modtaget pension fra før 1. marts 1999, betragtes som enlige ved beregning af pensionstillæg.

Beregn dit pensionstillæg

Få vores gratis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrevet med tips til dit seniorliv og få automatisk besked, når der kommer nye regler om pensionstillæg og din økonomi som pensionist.

  • Var denne tekst brugbar?
  • Ja   Nej