Pensionstillæg

Du kan få pensionstillæg som supplement til din folkepension. Beløbet afhænger af, om du har anden indtægt, og om du er enlig eller gift/samboende.

Har du indtægt ud over folkepensionen, har det betydning for, hvor meget du kan få i pensionstillæg.

Det drejer sig om følgende løbende indtægter:

  • Renter
  • Arbejdsmarkedspension (ratepension, livrente, ATP m.v.)

Det har ingen betydning for beregning af pensionstillæg, om du har formue. Men renteafkastet af formuen skal medtages som en indtægt.

Pensionstillægget beregnes også ud fra, om du er:

Reelt enlig

Gift eller samlevende med en folkepensionist eller førtidspensionist

Gift med en ikke-pensionist

Pensionstillæg til reelt enlige

Er du reelt enlig, er pensionstillægget 8.016 kroner om måneden (2024). Det er 96.192 kroner om året (2024).

For at få fuldt pensionstillæg må din indtægt ud over folkepensionen ikke være højere end  93.400 kroner om året (2024).

Pensionstillægget nedsættes med 30,9 % af din indtægt udover 93.400 kroner om året (2024) og bortfalder helt, hvis du tjener mere end 404.700 kroner om året (2024).

Se reglerne for, hvornår du er reelt enlig

Pensionstillæg til pensionistpar

Når du er gift eller samlevende med en pensionist, er det fulde pensionstillæg 4.102 kroner om måneden (2024). Det svarer til 49.224 kroner om året (2024).

Pensionstillægget beregnes på baggrund af jeres samlede indkomst. Hverken din eller din ægtefælles arbejdsindtægt eller sociale pensioner tæller med.

For at få fuldt pensionstillæg må din og din partners beregnede indtægt ikke være højere end 187.100 kroner om året (2024).

Pensionstillægget nedsættes med 32 % (16 % til hver) af beregnet indtægt over 187.100 kroner om året (2024) og bortfalder helt, når din og din partners samlede indtægter ud over pensionen er mere end 494.800 kroner om året (2024).

Tilkendt pension før 1. marts 1999

Hvis du har fået tilkendt folkepensionen før 1. marts 1999, beregnes pensionstillægget uafhængigt af din samlevers indtægter.

Hvis du har fået tilkendt pensionen eller er flyttet sammen med én efter den 1. marts 1999 og lever i et ægteskabslignende forhold, skal dit pensionstillæg beregnes, som om du er gift. Det vil sige, at samleverens indtægter indgår i beregningen.

Pensionstillæg, når ægtefælle eller samlever ikke er pensionist

Hvis din ægtefælle eller samlevende ikke er pensionist, er det fulde pensionstillæg 4.102 kroner om måneden (2024). Det svarer til 49.224 kroner om året (2024).

Ved beregning af dit pensionstillæg ses bort fra din ægtefælles eller samlevendes arbejdsindkomst. Der er et fradrag på 54 % af din ægtefælles eller samlevers øvrige indtægter.

Dine egne indtægter ud over folkepensionen og lønindtægt indgår fuldt ud i beregningen.

Pensionstillægget nedsættes med 32 % af beregnet indtægt over 187.100 kroner om året (2024), og bortfalder ved beregnet indtægt på tilsammen 341.000 kroner om året (2024).

Få vores gratis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev med tips til dit seniorliv, og få automatisk besked, når der kommer nye regler om pensionstillæg og din økonomi som pensionist.

  • Var denne tekst brugbar?
  • Ja   Nej