Pensionstillæg

Du kan få pensionstillæg som supplement til din folkepension. Beløbet afhænger af, om du har anden indtægt, og om du er enlig, gift eller samboende.

Har du indtægt ud over folkepensionen, har det betydning for, hvor meget du kan få i pensionstillæg.

Det drejer sig om følgende løbende indtægter:

  • Arbejdsindtægt (løn).
  • Renter.
  • Arbejdsmarkedspension (ratepension, livrente, ATP m.v.)

Det har ingen betydning for beregning af pensionstillæg, om du har formue. Men renteafkastet af formuen skal medtages som en indtægt.

Pensionstillægget beregnes også ud fra, om du er:

Reelt enlig

Gift eller samlevende med en folkepensionist eller førtidspensionist

Gift med en ikke-pensionist

Pensionstillæg til reelt enlige

Er du reelt enlig, er pensionstillægget 7.472 kroner om måneden (2022). Det er 89.664 kroner om året (2022).

For at få fuldt pensionstillæg må din indtægt ud over folkepensionen ikke være højere end  89.700 kroner om året (2022). Her ses bort fra arbejdsindtægt på 122.004 kroner om året (2022) (bundfradrag).

Pensionstillægget nedsættes med 30,9 % af din indtægt udover 89.700 kroner om året (2022) og bortfalder helt, hvis du tjener mere end 379.900 kroner om året (2022).

Se reglerne for, hvornår du er reelt enlig

Pensionstillæg til pensionistægtepar og samlevende

Når du er gift eller samlevende med en pensionist, er det fulde pensionstillæg 3.800 kroner om måneden (2022). Det svarer til 45.600 kroner om året (2022).

Pensionstillægget beregnes på baggrund af den samlede indkomst ud over pensionen.

For at få fuldt pensionstillæg må jeres samlede indtægt ud over folkepensionen ikke være højere end 179.700 kroner om året (2022). Her ses bort fra arbejdsindtægt på 122.004 kroner om året (2022) pr. person (bundfradrag).

Pensionstillægget nedsættes med 32 % (16 % til hver). Tillæggene bortfalder helt når jeres samlede indtægter ud over pensionen, er mere end 464.700 kroner om året (2022).

Beregn jeres pensionstillæg

Tilkendt pension før 1. marts 1999

Hvis du har fået tilkendt folkepensionen før 1. marts 1999, beregnes pensionstillægget uafhængigt af din samlevers indtægter.

Hvis du har fået tilkendt pensionen eller er flyttet sammen med én efter den 1. marts 1999 og lever i et ægteskabslignende forhold, skal dit pensionstillæg beregnes, som om du er gift. Det vil sige, at samleverens indtægter indgår i beregningen.

Pensionstillæg, når ægtefællen ikke er pensionist

Hvis din ægtefælle eller samlevende ikke er pensionist, er det fulde pensionstillæg 3.800 kroner om måneden (2022). Det svarer til 45.600 kroner om året (2022).

Ved beregning af pensionstillæg indgår en andel af din ægtefælle eller samlevers indtægt. Der er et fradrag på 54 % af hele ægtefællens eller samleverens arbejdsindtægt.

Dine egne indtægter ud over folkepensionen indgår fuldt ud i beregningen, bortset fra arbejdsindkomst på 122.004 kroner om året (2022) (bundfradrag).

Pensionstillægget nedsættes med 32 % af beregnet indtægt over 179.700 kroner om året (2022), og bortfalder ved beregnet indtægt på tilsammen 322.200 kroner om året (2022).

Beregn dit pensionstillæg

Slut for modregning fra januar 2023

I 2023 er det slut med modregning af indtægt.

Et politisk forlig betyder, at det fra næste år bedre kan betale sig at arbejde, når man er folkepensionist, og helbredet kan holde til det.
Fra 1. januar 2023 bliver din arbejdsindtægt ikke modregnet i folkepensionens grundbeløb og pensionstillægget.

Også slut med ægtefællemodregning

Januar 2023 er det også slut med modregning af ægtefælles eller samlevers arbejdsindtægt i folkepension, seniorpension eller førtidspension.

Se her, hvad det betyder for dig.

 

Få vores gratis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev med tips til dit seniorliv, og få automatisk besked, når der kommer nye regler om pensionstillæg og din økonomi som pensionist.

  • Var denne tekst brugbar?
  • Ja   Nej