Pensionstillæg

Du kan søge om pensionstillæg som supplement til din folkepension. Beløbet afhænger af, om du har anden indtægt og om du er enlig, gift eller samboende.

Har du indtægt ud over folkepensionen, har det betydning for, hvor meget du kan få i pensionstillæg.
Det drejer sig om følgende løbende indtægter:
Arbejdsindtægt (løn), renter, arbejdsmarkedspension, ratepension, ATP m.v.
Det har ingen betydning for beregning af pensionstillæg, om du har formue. Men renteafkastet af formuen skal medtages som en indtægt.

Pensionstillægget beregnes også ud fra, om du er:

Reelt enlig

Enlig, men samlevende

Gift med en folkepensionist eller førtidspensionist

Gift med en ikke-pensionist

Pensionstillæg til reelt enlige

Er du reelt enlig, er pensionstillægget 6.728 kroner om måneden. Det er 80.736 kroner om året.
For at få fuldt pensionstillæg må din indtægt ud over folkepensionen ikke være højere end 71.200 kroner om året.

Pensionstillægget nedsættes med 30,9 procent af din indtægt udover 71.200 kroner og bortfalder helt, hvis du tjener cirka 331.000 kroner om året.

Se reglerne for, hvornår du er reel enlig

Pensionstillæg for enlige, men samlevende

Hvis du lever i et ægteskabslignende forhold, er det fulde pensionstillæg 3.333 kroner om måneden. Det svarer til 39.996 kroner om året.

For at få fuldt pensionstillæg må din egen indtægt ud over folkepensionen ikke være højere end 71.200 kroner om året.

Pensionstillægget nedsættes med 30,9 procent af din indtægten ud over 71.200 kroner og bortfalder helt, hvis du tjener cirka 200.000 kroner om året.

Hvis du har fået tilkendt pensionen eller er flyttet sammen med én efter den 1. marts 1999 og lever i et ægteskabslignende forhold, skal dit pensionstillæg beregnes som om du er gift. Det vil sige, at samleverens indtægter indgår i beregningen.

Hvis du har fået tilkendt folkepensionen før 1. marts 1999, beregnes pensionstillægget uafhængigt af din samlevers indtægter.

Pensionstillæg for pensionistægtepar

Hvis både du og din ægtefælle er pensionist, er det fuldt pensionstillæg for hver ægtefælle 3.333 kroner om måneden. Det svarer til 39.996 kroner om året.

For at få fuldt pensionstillæg må jeres samlede indtægt ud over folkepensionen ikke være højere end 142.800 kroner om året.

Pensionstillægget nedsættes med 32 procent (16 procent til hver), hvis I har indtægten på mere end 142.800 kroner om året. Tillæggene bortfalder helt, hvis jeres indtægter tilsammen er mere end cirka 389.000 kroner om året.

Beregn jeres pensionstilæg

Pensionstillæg, når ægtefællen ikke er pensionist

Hvis du er gift og kun den ene af jer er pensionist, er det fuldt pensionstillæg 3.333 kroner om måneden. Det svarer til 39.996 kroner om året.
Der gælder særlige regler, hvis din ægtefællen ikke er pensionist, men har indtægter fra enten: arbejdsindtægt, delpension, kontanthjælp, sygedagpenge, arbejdsløshedsdagpenge eller efterløn.

Der ses bort fra halvdelen af ægtefællens indtægter op til 222.800 kroner om året. Indtægter herudover indgår fuldt ud i beregningen.

Dine egen indtægter ud over folkepensionen indgår også fuldt ud i beregningen. Pensionstillægget nedsættes med 32 procent af beregnet indtægt over 142.800 kroner og bortfalder helt ved beregnet indtægt på tilsammen cirka 389.000 kroner.

Hvis du har fået tilkendt pensionen eller er flyttet sammen med en efter den 1. marts 1999 og lever i et ægteskabslignende forhold, skal dit pensionstillæg beregnes, som om du er gift. Det vil sige, at samleverens indtægter indgår i beregningen.

Hvis du ikke selv har anden indtægt end folkepensionen, kan din ægtefælle tjene omkring 244.000 kroner om året, uden at pensionstillægget nedsættes. Tillægget bortfalder først helt ved en ægtefælles arbejdsindtægt på omkring 369.000 kroner.

Beregn dit pensionstilæg

 

Beregning af pensionstillæg

Regneeksempel: Pensionstillæg for reelt enlige

Eva Petersen har indtægter udover folkepensionen på 106.000 kroner. Heraf er de 21.000 kroner. fra et seniorvikarjob.

Da der er tale om indtægt fra personligt arbejde indenfor fradragsgrænsen på 60.000 kroner fradrages beløbet inden beregning af reduktion i pensionstillæg.

Beløb til beregning
(106.000-21.000)
85.000 kroner
Indtægtsgrænsen er 71.200 kroner
Nedsættelsen beregnes af 13.800 kroner
Pensionstillægget nedsættes
med 30,9 % af 13.800 =
4.264 kroner
Eva Petersens pensionstillæg:
(80.736 – 4.264) kr. =
76.472 kroner pr. år.
6.373 kroner pr. måned.

 

Regneeksempel: Pensionstillæg for enlige, men samlevende

Marianne på 79 år og Søren på 80 år har boet sammen siden 1997. Marianne har indtægter udover folkepensionen på 89.000 kroner.

Indtægtsgrænsen er 71.200 kroner
Nedsættelsen beregnes af 17.800 kroner
Pensionstillægget nedsættes med 30,9 % af 17.800 kr. = 5.500 kroner
Mariannes pensionstillæg: (39.996 – 5.500) kr. = 34.496 kroner pr. år

svarende til 2.875 kroner pr. måned

 

Regneeksempel: Pensionstillæg, når ægtefællen ikke er pensionist

Jørgen er folkepensionist. Hustruen Tove er 59 år og stadig på arbejdsmarkedet. Tove har en årsløn på 250.000 kroner.

Der ses bort fra halvdelen af 222.800 kroner = 111.400 kroner.

Beløb, der indgår i beregningen 111.400 kroner
250.000 – 222.800 kroner 27.200 kroner
Jørgens ATP 15.300 kroner
I alt 153.900 kroner
Nedsættelse af pensionstillægget er herefter 32 % af (153.900 –142.800) kroner =  3.552 kroner
Tillægget til Jørgen bliver derfor (39.996 – 3.552) kroner = 36.400 kroner pr. år

Svarende til 3.037 kroner pr. måned

 

  • Var denne tekst brugbar?
  • Ja   Nej