Pensionstillæg

Du kan få pensionstillæg som supplement til din folkepension. Beløbet afhænger af, om du har anden indtægt, og om du er enlig, gift eller samboende.

Har du indtægt ud over folkepensionen, har det betydning for, hvor meget du kan få i pensionstillæg.

Det drejer sig om følgende løbende indtægter:

  • Arbejdsindtægt (løn).
  • Renter.
  • Arbejdsmarkedspension (ratepension, livrente, ATP m.v.)

Det har ingen betydning for beregning af pensionstillæg, om du har formue. Men renteafkastet af formuen skal medtages som en indtægt.

Pensionstillægget beregnes også ud fra, om du er:

Reelt enlig

Gift eller samlevende med en folkepensionist eller førtidspensionist

Gift med en ikke-pensionist

Pensionstillæg til reelt enlige

Er du reelt enlig, er pensionstillægget 7.745 kroner om måneden (2023). Det er 92.940 kroner om året (2023).

For at få fuldt pensionstillæg må din indtægt ud over folkepensionen ikke være højere end  91.300 kroner om året (2023). Her ses bort fra arbejdsindtægt på 122.004 kroner om året (2022) (bundfradrag).

Pensionstillægget nedsættes med 30,9 % af din indtægt udover 91.300 kroner om året (2023) og bortfalder helt, hvis du tjener mere end 392.100 kroner om året (2023).

Se reglerne for, hvornår du er reelt enlig

Pensionstillæg til pensionistægtepar og samlevende

Når du er gift eller samlevende med en pensionist, er det fulde pensionstillæg 3.963 kroner om måneden (2023). Det svarer til 47.556 kroner om året (2023).

Pensionstillægget beregnes på baggrund af den samlede indkomst ud over pensionen.

For at få fuldt pensionstillæg må jeres samlede indtægt ud over folkepensionen ikke være højere end 182.900 kroner om året (2023). Her ses bort fra arbejdsindtægt på 122.004 kroner om året (2022) pr. person (bundfradrag).

Pensionstillægget nedsættes med 32 % (16 % til hver). Tillæggene bortfalder helt når jeres samlede indtægter ud over pensionen, er mere end 480.100 kroner om året (2023).

Beregn jeres pensionstillæg

Tilkendt pension før 1. marts 1999

Hvis du har fået tilkendt folkepensionen før 1. marts 1999, beregnes pensionstillægget uafhængigt af din samlevers indtægter.

Hvis du har fået tilkendt pensionen eller er flyttet sammen med én efter den 1. marts 1999 og lever i et ægteskabslignende forhold, skal dit pensionstillæg beregnes, som om du er gift. Det vil sige, at samleverens indtægter indgår i beregningen.

Pensionstillæg, når ægtefællen ikke er pensionist

Hvis din ægtefælle eller samlevende ikke er pensionist, er det fulde pensionstillæg 3.963 kroner om måneden (2023). Det svarer til 47.556 kroner om året (2023).

Ved beregning af pensionstillæg indgår en andel af din ægtefælle eller samlevers indtægt. Der er et fradrag på 54 % af hele ægtefællens eller samleverens arbejdsindtægt.

Dine egne indtægter ud over folkepensionen indgår fuldt ud i beregningen, bortset fra arbejdsindkomst på 122.004 kroner om året (2022) (bundfradrag).

Pensionstillægget nedsættes med 32 % af beregnet indtægt over 182.900 kroner om året (2023), og bortfalder ved beregnet indtægt på tilsammen 331.500 kroner om året (2023).

Beregn dit pensionstillæg

Slut for modregning fra januar 2023?

Vil min egen lønindtægt blive modregnet i folkepensionen i 2023?

I 2022 blev der indgået et forlig om, at det skulle være helt slut med at modregne folkepensionisters egen indtægt i folkepensionen – uanset hvor meget pensionisten tjener.

Denne del af forliget er dog endnu ikke vedtaget ved lov. Vi ved, at der fortsat er et politisk flertal bag aftalen, men der skal først fremsættes et lovforslag, som skal behandles i Folketinget, inden reglerne kan træde i kraft.

Efter aftalen skulle det gælde fra 1. januar 2023, men vi ved endnu ikke med sikkerhed, om det bliver fra denne dato, og om det i så fald bliver med tilbagevirkende kraft.

Vi følger behandlingen løbende, og følger op i vores gratis nyhedsbrev, straks der er nyt om de nye regler.

Slut med ægtefællemodregning

Fra januar 2023 er det slut med modregning af ægtefælles og samlevers lønindtægt i folkepensionen. Dette er vedtaget ved lov.

De nye regler gælder for indtægt fra: løn, dagpenge fra a-kassen, efterløn og sygedagpenge.

De gælder IKKE for indtægt fra tjenestemandspension, ATP, pensionsopsparinger og kapitalindkomst. Disse indtægter vil fortsat blive modregnet som i dag.

 

Få vores gratis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev med tips til dit seniorliv, og få automatisk besked, når der kommer nye regler om pensionstillæg og din økonomi som pensionist.

  • Var denne tekst brugbar?
  • Ja   Nej