Personligt tillæg til folkepensionister

Personligt tillæg til folkepensionister kan søges hos kommunen. Tillægget er ikke skattepligtigt.

Personligt tillæg kan søges til enkeltudgifter som: flytning, egenbetaling af briller, diætkost, forhøjede el- og varmeudgifter, højskoleophold m.m. Kommunen skal vurdere, at udgiften er rimelig og nødvendig.

Tillægget kan ydes til økonomisk vanskeligt stillede folkepensionister. Og til førtidspensionister efter de gamle regler før 2003.

Individuel vurdering i din kommune

Det er din kommune, der fastlægger, hvor meget du må have i formue for at kunne få personligt tillæg.

Beskæftigelsesministeriet udsender dog hvert år en vejledende formuegrænse, som er på 99.200 kroner (2024). De fleste kommuner anvender også et såkaldt rådighedsbeløb. Det er det beløb, man vurderer, du skal have til rådighed til mad, tøj og fornøjelser, når de faste udgifter er betalt.

Kommunen skal altid foretage en konkret individuel vurdering. Der er store forskelle på kommunernes forvaltning og bedømmelse af behov for personligt tillæg. Spørg i din egen kommune.

Få vores gratis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev med tips til dit seniorliv, og få automatisk besked, når der kommer nye satser og regler om folkepension og din økonomi som pensionist.

 
  • Var denne tekst brugbar?
  • Ja   Nej