Folkepension

Folkepensionen kommer ikke automatisk, du skal huske at søge om den. Du søger om folkepension på borger.dk. Du skal bruge NemID. Hvis du er fritaget for digital betjening skal du søge i borgerservice.

Du kan også vælge at udskyde folkepensionen.

Hvor gammel skal jeg være for at få folkepension?

Fra 1. januar 2021 er pensionsalderen 66,5 år, men pensionsalderen stiger løbende og afhænger af, hvornår du er født.

Se hvornår du kan gå på pension

Hvem kan få folkepension?

For at få fuld pension skal du have boet i Danmark i mindst 40 år, fra du fyldte 15 år, til du når folkepensionsalderen.

Reglerne ændres fremover. Hvis du først når folkepensionsalderen efter 1. juli 2025, kan du kun få fuld folkepension hvis du har boet i Danmark i mindst 9/10 af perioden, fra du fyldte 15 år til din folkepensionsalder.

Har du boet og arbejdet i udlandet? Læs mere om pension fra udlandet her

Hvor meget kan jeg få i folkepension?

Folkepensionen består af grundbeløb og pensionstillæg. Begge dele er skattepligtige.
Beløbet afhænger af, om du har indtægt ved siden af folkepensionen, og om du er alene, samlevende eller gift.

En almindelig enlig folkepensionist, som kun får folkepensionen, får ca. 13.893 kroner om måneden i grundbeløb og pensionstillæg i 2021.

Et almindeligt ægtepar på folkepension, som kun har folkepensionen, får tilsammen 20.510 kroner om måneden i grundbeløb og pensionstillæg. (2021)

Læs mere om folkepensionens grundbeløb her og beregn, hvor meget du kan få

Læs mere om pensionstillæg her og beregn, hvor meget du kan få

Hvornår udbetales folkepensionen?

Folkepensionen udbetales månedsvis bagud. Hvis du for eksempel fylder 66 år den 4. november, vil den første udbetaling være den 31. december.

Folkepensionen bliver udbetalt den sidste bankdag i måneden.

Hvis du går fra efterløn over til folkepension får du udbetalt ydelserne for hele den måned, hvor man når folkepensionsalderen. Hvis du når folkepensionsalderen den 4. november vil du få efterløn i november måned og derefter folkepension.

Hvordan søger jeg om folkepension?

Folkepensionen kommer ikke automatisk, du skal huske at søge om den. Du kan tidligst søge 6 måneder, før du når din folkepensionsalder..

Tidligere fik man en påmindelse om at søge fra Udbetaling Danmark, men det gør man ikke længere. Du skal selv være opmærksom på at søge.

Læs mere om, hvordan du søger og hvad der sker, hvis du glemmer at søge om pension

Kan jeg udskyde min folkepension?

Du kan få en højere folkepension, hvis du venter med at søge folkepensionen udbetalt.

Udskyder du din folkepension, kaldes det at opsætte folkepensionen. I opsætningsperioden optjenes en venteprocent, der forhøjes, jo længere tid du udsætter folkepensionen, og jo ældre du er, når du går på folkepension.

Læs mere om opsat folkepension og venteprocent her

Hjælp til at søge

På borger.dk finder du en guide med svar på de mest almindelige spørgsmål, når man skal søge folkepension.

Guide: Bliv klar til pension (borger.dk)

Få vores gratis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrevet med tips til dit seniorliv og få automatisk besked, når der kommer nye regler om folkepension og din økonomi som pensionist.

  • Var denne tekst brugbar?
  • Ja   Nej