Folkepension

Folkepensionen kommer ikke automatisk, du skal huske at søge om den.

Du søger om folkepension på borger.dk. Du skal logge på med MitID.

Hvis du er fritaget for digital betjening, skal du søge i borgerservice.

Du kan også vælge at udskyde folkepensionen.

Hvor gammel skal jeg være for at få folkepension?

Fra 1. januar 2022 er pensionsalderen 67 år, men pensionsalderen stiger løbende og afhænger af, hvornår du er født.

Se hvornår du kan gå på pension.

Hvem kan få folkepension?

For at få fuld pension skal du have boet i Danmark i mindst 40 år, fra du fyldte 15 år, til du når folkepensionsalderen.

Reglerne ændres fremover. Hvis du først når folkepensionsalderen efter 1. juli 2025, kan du kun få fuld folkepension, hvis du har boet i Danmark i mindst 9/10 af perioden, fra du fyldte 15 år til din folkepensionsalder.

Har du boet og arbejdet i udlandet? Læs mere om pension fra udlandet her.

Hvor meget kan jeg få i folkepension?

Folkepensionen består af grundbeløb og pensionstillæg. Begge dele er skattepligtige.

Beløbet afhænger af, om du har indtægt ved siden af folkepensionen, og om du er alene, samlevende eller gift.

En enlig folkepensionist, som kun har folkepensionen, får du cirka 14.944 kroner (2024) i grundbeløb og pensionstillæg.

Et almindeligt gift eller samlevende par på folkepension, som kun har folkepensionen, får hver cirka 11.030 kroner (2024) i grundbeløb og pensionstillæg.

Læs mere om folkepensionens grundbeløb her og beregn, hvor meget du kan få.

Læs mere om pensionstillæg her og beregn, hvor meget du kan få.

Hvornår udbetales folkepensionen?

Folkepensionen udbetales månedsvis bagud. Det vil sige, at din pension for december bliver udbetalt på den sidste bankdag i december.

Du er berettiget til folkepension i måneden efter, du har nået folkepensionsalderen. Hvis du har fødselsdag d. 14. august, vil du være berettiget til folkepension fra 1. september med første udbetaling med udgangen af september måned.

Hvis du går fra efterløn til folkepension, får du udbetalt ydelserne for hele den måned, hvor du når folkepensionsalderen. Hvis du når folkepensionsalderen den 4. november, vil du få efterløn i november måned og derefter folkepension fra 1. december med udbetaling i udgangen af december måned.

Hvordan søger jeg om folkepension?

Folkepensionen kommer ikke automatisk, du skal huske at søge om den. Du kan tidligst søge 6 måneder før, du når din folkepensionsalder.

Tidligere fik man en påmindelse om at ansøge om folkepension, men det gør man ikke længere. Du skal selv være opmærksom på at søge.

Læs mere om, hvordan du søger om pension.

Kan jeg udskyde min folkepension?

Du kan få en højere folkepension, hvis du venter med at søge folkepensionen udbetalt.

Udskyder du din folkepension, kaldes det at opsætte folkepensionen. I opsætningsperioden optjenes en venteprocent, der forhøjes, jo længere tid du udsætter folkepensionen, og jo ældre du er, når du går på folkepension.

Læs mere om udskudt (opsat) folkepension og venteprocent her.

Hjælp til at søge

På borger.dk finder du en guide med svar på de mest almindelige spørgsmål, når man skal søge folkepension. Se guiden her.

Få vores gratis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev med tips til dit seniorliv og få automatisk besked, når der kommer nye regler om folkepension og din økonomi som pensionist.

  • Var denne tekst brugbar?
  • Ja   Nej