Folkepension

Folkepensionen kommer ikke automatisk, du skal huske at søge om den. Du kan også vælge at udskyde folkepensionen.

Hvor gammel skal jeg være for at få folkepension?

Du kan få folkepension, når du fylder 65 år, hvis du er født før den 1. januar 1954.

Er du født 1. januar 1954 eller senere, stiger din folkepensionsalder.

Hvem kan få folkepension?

For at få fuld pension skal du have boet i Danmark i mindst 40 år, fra du fyldte 15 år, til du fylder 65 år.

Har du boet og arbejdet i udlandet? Læs mere om pension fra udlandet her

Hvor meget kan jeg få i Folkepension?

Folkepensionen består af grundbeløb og pensionstillæg. Begge dele er skattepligtige.
Beløbet afhænger af, om du har indtægt ved siden af folkepensionen, og om du er alene, samlevende eller gift.

En almindelig enlig folkepensionist, som kun får folkepensionen, får ca. 12.965 kroner om måneden i grundbeløb og pensionstillæg.

Et almindeligt ægtepar på folkepension, som kun har folkepensionen, får tilsammen 19.140 kroner om måneden i grundbeløb og pensionstillæg.

Læs mere om folkepensionens grundbeløb her

Læs mere om pensionstillæg her

Beregn, hvad du kan få i Folkepension her

Hvordan søger jeg om Folkepension?

Folkepensionen kommer ikke automatisk, du skal huske at søge om den. Du kan tidligst søge 6 måneder, før du fylder 65 år.

Tidligere fik man en påmindelse om at søge fra Udbetaling Danmark, men det gør man ikke længere. Du skal selv være opmærksom på at søge.

Søg om Folkepension på Borger.dk 

Hvornår udbetales folkepensionen?

Folkepensionen udbetales månedsvis bagud. Hvis du for eksempel fylder 65 år den 4. november, vil den første udbetaling være den 31. december.

Folkepensionen bliver udbetalt den sidste bankdag i måneden.