Hvordan søger jeg om folkepension?

Folkepensionen kommer ikke automatisk, du skal huske at søge om den. Du kan tidligst søge 6 måneder, før du når din folkepensionsalder. Folkepensionsalderen er 66,5 år fra 1. januar 2021, men den stiger løbende.

Tidligere fik man en påmindelse om at søge fra Udbetaling Danmark, men det gør man ikke længere. Du skal selv være opmærksom på at søge.

Du søger om folkepension på borger.dk. Du skal bruge NemID.

Hvilke oplysninger skal jeg have klar?

Når du søger om folkepension, skal du blandt andet oplyse dine indtægter og formue. Det er derfor en god idé, at finde oplysningerne frem, inden du går i gang med at søge.

Du kan også søge om:

Hvad sker der, hvis jeg har glemt at søge om folkepension?

Har du glemt at søge om folkepension, kan du søge Udbetaling Danmark om at få den med tilbagevirkende kraft. Det kræver, at Udbetaling Danmark får din ansøgning senest den 10. i den femte måned, efter du har nået folkepensionsalderen.

Søger du senere end den 10. i den femte måned efter din folkepensionsalderen, bliver din folkepension udbetalt fra den efterfølgende 1. efter ansøgningen er modtaget.

Du har dog mulig for at søge dispensation og pension med tilbagevirkende kraft, hvis du har været forhindret i at søge rettidigt, fordi du har været alvorlig sygdom

Hvis du søger folkepension med tilbagevirkende kraft henover et årsskifte, bliver din ældrechecken også udbetalt med tilbagevirkende kraft, hvis du har ret til ældrecheck

Tillægsydelser som for eksempel varmetillæg, bliver ikke udbetalt med tilbagevirkende kraft.

Hvordan udskyder jeg udbetalingen af min folkepension?

Du kan få en højere folkepension, hvis du venter med at søge folkepensionen udbetalt.

Udskyder du din folkepension, kaldes det at opsætte folkepensionen. I opsætningsperioden optjenes en venteprocent, der forhøjes, jo længere tid du udsætter folkepensionen, og jo ældre du er, når du går på folkepension. Der er flere muligheder for at få udbetalt venteprocenten.

Du skal anmode Udbetaling Danmark om opsætning af folkepensionen.

Læs mere om reglerne for opsat pension og de forskellige muligheder her

Få vores gratis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrevet med tips til dit seniorliv og få automatisk besked, når der kommer nye regler om folkepension og din økonomi som pensionist.

  • Var denne tekst brugbar?
  • Ja   Nej