Opsat folkepension og venteprocent

Du kan få en højere folkepension, hvis du venter med at søge folkepensionen udbetalt.

Udskyder du din folkepension, kaldes det at opsætte folkepensionen. I opsætningsperioden optjenes en venteprocent, der forhøjes, jo længere tid du udsætter folkepensionen, og jo ældre du er, når du går på folkepension.

Hvis du er begyndt at modtage folkepension, kan du også opsætte den og senere genindtræde med en højere folkepension.

Betingelser for opsat folkepension

Du skal anmode Udbetaling Danmark om opsætning af folkepensionen. Det er en forudsætning, at du har ansøgt om folkepension. Du kan søge om folkepension og opsættelse samtidigt på borger.dk

Der er et beskæftigelseskrav for optjening af venteprocent og ret til forhøjet folkepension. I opsætningsperioden skal du have indtægt ved personligt arbejde i mindst 750 timer i hvert kalenderår. Du kan højst optjene venteprocent i 10 år. Er beskæftigelseskravet ikke opfyldt for et kalenderår, kan du ikke optjene tillæg for denne periode. I stedet får du udbetalt et engangsbeløb, der svarer til den folkepension, du ville havde fået, hvis den ikke var opsat.

Venteprocenten

Når du vælger at overgå til folkepension, udregnes venteprocenten, og folkepensionen forhøjes med denne procentdel i resten af din levetid.

Venteprocenten opgøres som forholdet mellem det antal måneder, folkepensionen har været opsat, og den gennemsnitlige middellevetid for mænd og kvinder i den pågældende tilbagetrækningsalder. Middellevetiderne offentliggøres hvert år af Beskæftigelsesministeriet.

Ventetillægget er skattepligtigt ligesom de øvrige pensionsydelser.

Kan det betale sig at opsætte folkepensionen?

Opsat pension

Bemærk, at din folkepensionen først bliver beregnet efter de almindelige beregningsregler og satser. Hvis dit pensionstillæg f.eks. reduceres fordi du har andre indtægter, beregnes den opsatte folkepension ud fra dit reducerede pensionstillæg.

Det kan være vanskeligt at regne ud, om du er bedst tjent med at få udbetalt din folkepension frem for at udskyde den.

Det er et svært regnestykke, fordi de to ting, der primært spiller ind, er din økonomi, indkomst og din forventede levealder, de pensionsordninger du i øvrigt har – og over hvor mange år de udbetales, din partners indkomster og alder og  hvordan dit forbrug er nu og forventes at blive i fremtiden.

Du kan vælge at arbejde og få udbetalt din folkepension, mens du arbejder. Men du får gradvist reduceret folkepensionens grundbeløb, hvis du samtidig har en årsløn på over 322.500 kroner.

Som udgangspunkt kan det betale sig at udskyde udbetalingen, hvis du har en arbejdsindtægt over grundbeløbets modregningsgrænse som er 322.500 kroner. Det kan også kun betale sig, hvis du regner med at blive lige så gammel eller ældre end gennemsnitslevealderen.

Er det ikke tilfældet, vil det ofte være bedre at få pensionen udbetalt, selvom du bliver modregnet.

Ventetillægget ophører ved din død, og der udbetales ikke noget til dine arvinger.

Nye regler fra 1. juli 2018

Siden 1. juli 2018 kan du nu vælge mellem tre måder at få udbetalt dit ventetillæg på

Du kan vælge enten:

  1. Livsvarigt månedligt tillæg til grundbeløb og pensionstillæg.
  2. Et højere månedligt tillæg i 10 år til grundbeløb og pensionstillæg.
  3. Et engangstillæg for det udsatte grundbeløb samt et forhøjet månedligt pensionstillæg i 10 år.

Hvis du ikke selv vælger, hvordan du vil have dit ventetillæg udbetalt, bliver ventetillægget udbetalt som et livsvarigt ventetillæg til din folkepension, og du kan ikke efterfølgende vælge en anden ordning.

De nye regler gælder for de perioder, hvor du har udskudt din folkepension efter den 1. juli 2018. Ventetillæg, der er optjent før 1. juli 2018, vil altid blive udbetalt som et livsvarigt ventetillæg til din folkepension.

Hvornår kan det betale sig at vente?

Spørgsmålet er så, hvad det betyder for dig, og om det i det hele taget er fordelagtigt for dig at udskyde din folkepension.

Det er et svært regnestykke, fordi de to ting, der primært spiller ind, er din økonomi, indkomst og din forventede levealder, de pensionsordninger du i øvrigt har – og over hvor mange år de udbetales, din partners indkomster og alder og  hvordan dit forbrug er nu og forventes at blive i fremtiden.

Du kan vælge at arbejde og få udbetalt din folkepension, mens du arbejder. Men du får gradvist reduceret folkepensionens grundbeløb, hvis du samtidig har en årsløn på over 322.500 kroner.

Som udgangspunkt kan det betale sig at udskyde udbetalingen, hvis du har en arbejdsindtægt over grundbeløbets modregningsgrænse som er 322.500 kroner. Det kan også kun betale sig, hvis du regner med at blive lige så gammel eller ældre end gennemsnitslevealderen.

Er det ikke tilfældet, vil det ofte være bedre at få pensionen udbetalt, selvom du bliver modregnet.

Ventetillægget ophører ved din død, og der udbetales ikke noget til dine arvinger.

Få vores gratis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrevet med tips til dit seniorliv og få automatisk besked, når der kommer nye regler om folkepension, opsat pension, venteprocent og din økonomi som pensionist.

  • Var denne tekst brugbar?
  • Ja   Nej