Folkepension efter arbejde i udlandet

For at få fuld folkepension skal du have boet i Danmark i mindst 40 år, fra du fyldte 15 år og frem til din folkepensionsalder. Opfylder du ikke betingelserne, fordi du har boet og arbejdet i udlandet en del af dit arbejdsliv, kan du få brøkpension.

Brøkpension

Langt de fleste danske statsborgere, som bor i Danmark, har ret til fuld folkepension. Men hvis du har boet i udlandet, risikerer du, at folkepensionen bliver nedsat.

Har du ikke boet i Danmark i sammenlagt 40 år, nedsættes pensionen forholdsmæssigt. Jo længere tid du har boet i udlandet, des mindre pension får du udbetalt. Du skal dog som minimum have boet i Danmark i 3 år mellem dit 15. år og din folkepensionsalder for at have ret til folkepension.

Bemærk, at hvis du når folkepensionsalderen 1.juli 2025 eller senere, er reglerne anderledes. Læs mere på borger.dk.

Har du fået tilkendt brøkførtidspension (efter 1. januar 2003), kan du søge din kommune om supplement til folkepensionen efter reglerne om personligt tillæg.

Har du optjent ret til pension i udlandet, vil dette tidsrum ikke indgå i opgørelsen af bopælstiden i Danmark.

Det sidestilles med bopæl i Danmark, hvis:

  • Du har arbejdet på et dansk skib.
  • Du har haft ophold i udlandet som udsendt repræsentant for en offentlig dansk myndighed.
  • Du har haft ophold i udlandet i øvrigt som beskæftiget i offentlig dansk interesse.
  • Du har haft ophold i udlandet som ansat i et dansk firmas filial eller datterselskab.
  • Du har haft ophold i udlandet med henblik på uddannelse.

Modtager du brøkpension, nedsættes ældrechecken også i forhold til antallet af bopælsår i udlandet. Hvis ældrechecken bliver mindre end 200 kroner (2024), udbetales den ikke.

Pension fra andre lande

Har du arbejdet i et andet EU-land, Norge eller Island, er du berettiget til pension fra det pågældende land.

Når du udfylder ansøgningsskema om folkepension, er der en rubrik, hvor du skal svare ja på spørgsmålet om arbejde i udlandet. Udbetaling Danmark ordner herefter ansøgningen.
Eventuel pension fra udlandet har ikke betydning for beregning af dit pensionstillæg.

Se mere om at søge pension fra udlandet

Folkepension til ikke-danske statsborgere

Hovedreglen for ikke-danske statsborgere er, at du, for at have ret til dansk folkepension, skal du have boet i Danmark i mindst 10 år fra det fyldte 15. år. Ud af disse 10 år skal du skal have boet i Danmark i mindst fem år, umiddelbart inden du når pensionsalderen, for at være berettiget til folkepension. Denne regel gælder dog ikke for EU/EØS-statsborgere og statsborgere fra Schweiz.

Folkepensionen tilpasses forholdsmæssigt efter det antal år, du har opholdt dig i Danmark.

Der gælder særlige regler for flygtninge.

Få vores gratis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrevet med tips til dit seniorliv og få automatisk besked, når der kommer nye regler om folkepension, brøkpension og din økonomi som pensionist og efterlønner.

  • Var denne tekst brugbar?
  • Ja   Nej