Folkepension efter arbejde i udlandet

For at få fuld pension skal du have boet i Danmark i mindst 40 år, fra du fyldte 15 år til folkepensionsalderen. Opfylder du ikke betingelserne, fordi du har boet og arbejdet i udlandet en del af dit arbejdsliv, kan du få brøkpension.

Brøkpension

Langt de fleste danske statsborgere, som bor i Danmark, har ret til fuld folkepension. Men hvis du har boet i udlandet, risikerer du, at folkepensionen bliver nedsat.
Har du ikke boet i Danmark i sammenlagt 40 år, nedsættes pensionen forholdsmæssigt. Jo længere tid du har boet i udlandet, des mindre pension får du udbetalt. Du skal dog som minimum have boet i Danmark i 3 år mellem dit 15. år og din folkepensionsalder.

Har du fået tilkendt brøkførtidspension (efter 1. januar 2003), kan du søge din kommune om supplement til folkepensionen efter reglerne om personligt tillæg.

Har du optjent ret til pension i udlandet, vil dette tidsrum ikke indgå i opgørelsen af bopælstiden i Danmark.

Det sidestilles med bopæl i Danmark, hvis

  • du var udenlands, fordi du var udsendt i dansk tjeneste
  • du arbejdede i et dansk firma
  • du var under uddannelse
  • du arbejdede på et dansk skib.

Samme regler gælder for din ægtefælle i resten af dennes levetid.

Modtager du brøkpension, nedsættes Ældrechecken (den supplerende pensionsydelse) også i forhold til antallet af bopælsår i udlandet. Hvis Ældrechecken bliver mindre end 200 kroner, udbetales den ikke.

Beregning af brøkpension

Pension fra andre lande

Har du arbejdet i et andet EU-land, Norge eller Island, er du berettiget til pension fra det pågældende land.

Når du udfylder ansøgningsskema om folkepension, er der en rubrik, hvor du skal svare ja på spørgsmålet om arbejde i udlandet. Udbetaling Danmark ordner herefter ansøgningen.
Eventuel pension fra udlandet har ikke betydning for beregning af dit pensionstillæg.

Se mere om at søge pension fra udlandet

Folkepension til Ikke-danske statsborgere

Hovedreglen for ikke-danske statsborgere er, at du skal have boet i Danmark i mindst 10 år fra det fyldte 15. år. Ud af disse 10 år skal du skal have boet i Danmark i mindst fem år umiddelbart inden, du når pensionsalderen, for at være berettiget til folkepension. Denne regel gælder dog ikke for EU/EØS statsborgere og statsborgere fra Schweiz.

Folkepensionen tilpasses forholdsmæssigt efter det antal år, du har opholdt dig i Danmark.

Der gælder særlige regler for flygtninge.

Få vores gratis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrevet med tips til dit seniorliv og få automatisk besked, når der kommer nye regler om folkepension, brøkpension og din økonomi som pensionist og efterlønner.

  • Var denne tekst brugbar?
  • Ja   Nej