Udskudt folkepension og ventetillæg

Du kan søge om at udskyde din folkepension, hvis du arbejder mindst 750 timer om året. Til gengæld får du et ventetillæg.

Udskyder du din folkepension, kaldes det at opsætte folkepensionen. I opsætningsperioden optjenes et ventetillæg, der forhøjes, jo længere tid du udsætter folkepensionen, og jo ældre du er, når du går på folkepension.

Hvis du er begyndt at modtage folkepension, kan du også opsætte den og senere genindtræde med en højere folkepension.

Betingelser for opsat folkepension

Du skal anmode Udbetaling Danmark om opsætning af folkepensionen. Det er en forudsætning, at du har ansøgt om folkepension. Du kan søge om folkepension og opsættelse samtidigt på borger.dk.

For at optjene ventetillæg skal du have indtægt ved personligt arbejde i mindst 750 timer i hvert kalenderår. Du kan højst optjene ventetillæg i 10 år.
Selv om du har startet udbetaling af folkepension, kan du fortryde og vælge at standse udbetalingen, hvis du i stedet ønsker at udskyde din pension mod at få et ventetillæg.

Udbetaling af ventetillæg

Ventetillæg, som er optjent efter 1. juli 2018, kan udbetales på tre forskellige måder. Du kan vælge mellem:

  1. Livsvarigt månedligt tillæg til grundbeløb og pensionstillæg.
  2. Et højere månedligt tillæg i 10 år til grundbeløb og pensionstillæg.
  3. Et engangstillæg for det udsatte grundbeløb samt et forhøjet månedligt pensionstillæg i 10 år.

Hvis du ikke vælger, hvordan du vil have dit ventetillæg udbetalt, bliver det udbetalt som et livsvarigt tillæg til din folkepension, og du kan ikke efterfølgende vælge en anden ordning.

Hvis du har optjent ventetillæg inden 1. juli 2018, vil den del altid blive udbetalt som et livsvarigt tillæg til din folkepension.

Ventetillægget er skattepligtigt ligesom de øvrige pensionsydelser.

Kan det betale sig at udskyde udbetaling af folkepensionen?

Det kan være vanskeligt at regne ud, om du er bedst tjent med at få udbetalt din folkepension frem for at udskyde den.
Det er et svært regnestykke, fordi de to ting, der primært spiller ind, er din økonomi, indkomst og din forventede levealder, de pensionsordninger du i øvrigt har – og over hvor mange år de udbetales, din partners indkomster og alder og hvordan dit forbrug er nu og forventes at blive i fremtiden.

Du kan vælge at arbejde og få udbetalt din folkepension, mens du arbejder.
Men du får gradvist reduceret folkepensionens grundbeløb, hvis du har en årsløn på over 359.200 kroner om året (2023), ligesom pensionstillæg også nedsættes eller bortfalder.

Som udgangspunkt kan det betale sig at udskyde udbetalingen, hvis du har en arbejdsindtægt over grundbeløbets grænse for modregning, som er 359.200 kroner om året (2023).

Det kan også kun betale sig, hvis du regner med at blive lige så gammel eller ældre end gennemsnitslevealderen. Er det ikke tilfældet, kan det være bedre at få pensionen udbetalt, selvom du bliver modregnet.

Ventetillægget ophører sammen med pensionen ved din død, og der udbetales ikke noget til dine arvinger.

Hvor meget kan der udbetales i ventetillæg?

Ventetillæggets størrelse afhænger af, hvor længe du udskyder din pensionsudbetaling og hvilken udbetalingsform du vælger.

Eksempel på ventetillæg for en enlig med ret til fuld folkepension fra starten af 2023:

Ventetillæg

 

1

Livsvarigt månedligt ventetillæg

2

10-årig månedligt ventetillæg

3

Engangsbeløb og 10-årig månedligt ventetillæg

1 års udskudt

folkepension

 

829 kroner 1.590 kroner 80.328 kroner og

853 kroner

2 års udskudt

folkepension

 

1.732 kroner 3.179 kroner 160.656 kroner og

1.705 kroner

3 års udskudt

folkepension

 

2.722 kroner 4.812 kroner 240.984 kroner og

2.581 kroner

4 års udskudt

folkepension

 

3.807 kroner 6.538 kroner 321.312 kroner og

3.507 kroner

5 års udskudt

folkepension

5.007 kroner 8.250 kroner 401.640 kroner og

4.425 kroner

Ventetillæg er skattepligtigt. Det udbetalte engangsbeløb beskattes, men indgår ikke ved beregning af eventuel topskat.

Du kan lave en vejledende beregning af dit ventetillæg på www.borger.dk.

Skattefri seniorpræmie

Når du fortsætter med at arbejde, efter du er nået folkepensionsalderen, har du mulighed for at optjene en skattefri seniorpræmie.

Læs mere om den skattefri seniorpræmie her.

Få vores gratis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrevet med tips til dit seniorliv og få automatisk besked, når der kommer nye regler om folkepension, opsat pension, venteprocent og din økonomi som pensionist.

  • Var denne tekst brugbar?
  • Ja   Nej