Pension i udlandet – ferie og flytning

Det vil ikke påvirke din pension, at du rejser på ferie til udlandet i et par uger i løbet af året.

Når du tager på ferie eller opholder dig i udlandet i kortere tid, har opholdet ingen betydning for din pension og eventuelle tillæg, hvis du normalt bor fast i Danmark og ikke flytter din adresse til udlandet.
Det vil du normalt kunne dokumentere ved, at du stadig er tilmeldt folkeregisteret i Danmark.

 • Du kan opholde dig i udlandet i op til 6 måneder i løbet af 12 måneder.
  Første gang du rejser, kan din rejse vare op til 12 måneder. Rejser du til et land uden
  for EU, EØS, Storbritannien og Schweiz – undtaget Færøerne og Grønland – i mere
  end 2 måneder, skal du give Udbetaling Danmark besked om afrejsedato og forventet
  hjemkomstdato.

Pension og flytning til udlandet

Hvis du er pensionist og ønsker at flytte til udlandet, skal du altid først kontakte Udbetaling Danmark. Det gælder både folkepension og førtidspension.

Flytter du din adresse til udlandet, skal Udbetaling Danmark vurdere, om dit ophold i udlandet er midlertidigt eller en flytning.

Udbetaling Danmark tager stilling til:

 • Om du kan tage pensionen med dig
 • Hvilke dele af pensionen, der kan udbetales i udlandet

Det er Udbetaling Danmark, som står for udbetalingen af pensionen, mens du bor i udlandet.

Udbetaling Danmark giver ATP besked om, at du får udbetalt pension i udlandet.

Flytter du permanent til udlandet, er det ikke sikkert, du kan beholde de tillæg, du får udbetalt som pensionist i Danmark.

Det gælder blandt andet dit personlige pensionstillæg og varmetillæg, da de ikke automatisk bliver udbetalt udenfor Danmark. Du skal derfor selv søge Udbetaling Danmark om tillæggene, efter du er flyttet.

Du skal én gang om året udfylde en leveattest og en civilstandsattest, som sendes til Udbetaling Danmark, for at du fortsat kan få pensionen sendt udenlands.

Ansøgning om pension i udlandet

På www.borger.dk kan du søge om at få din pension med til udlandet

Få svar på spørgsmål om pension i udlandet

På borger.dk finder du en guide med vigtig information om at flytte til udlandet

Kontakt Udbetaling Danmark på telefon 70128061, hvis du bor i Danmark.

Kontakt Udbetaling Danmark på telefon 70128055, hvis du bor i udlandet.

Få vores gratis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev med tips til dit seniorliv og få automatisk besked, når der kommer nye regler om folkepension, pension på ferie i udlandet og din økonomi som pensionist og efterlønner.

 • Var denne tekst brugbar?
 • Ja   Nej