Tjenestemandspension

Størrelsen på tjenestemandspensionen er afhængig af, hvilken stilling du har haft, og hvor længe du har været ansat i stat, kommune eller region.
Hvis du har ret til tjenestemandspension, er den opdelt i 3 elementer:
Egenpension, ægtefællepension og børnepension.

Egenpension

Egenpension beregnes efter skalatrin på fratrædelsestidspunktet og optjent pensionsalder. Pensionsalderen regnes fra tidspunktet for din ansættelse med ret til tjenestemandspension, dog højst i 37 år. Pensionen beregnes med forskellige procenter af den pensionsgivende løn alt efter antal pensionsår. Det kan maksimalt løbe op i 57 %.

Førtidspensionering kan ske fra det fyldte 60. år, dog tidligst efter mindst 10 års fuldtidsbeskæftigelse. Der sker i så fald et førtidspensionsfradrag i pensionen. Dette fradrag er livsvarigt.
Ved afsked inden det 60. år har du ret til egenpension efter mindst 10 års ansættelse. Siger du selv op eller bliver afskediget inden 10 års ansættelse, har du ret til opsat pension.

Ved afgang før folkepensionsalderen sker der en regulering af tjenestemandspensionen. Reguleringen afhænger af din alder og antal år til folkepensionen starter. Din fagforening kan hjælpe med nærmere oplysninger.

Egenpensionen indeholder mulighed for svagelighedspension, kvalificeret svagelighedspension samt pension ved tilskadekomst i tjenesten.

Ægtefællepension

Ægtefællepension kan kun udbetales ved ægteskab eller registreret partnerskab.

  • Ægteskabet eller partnerskabet skal være indgået før, afdøde fyldte 65 år.
  • Ægteskabet eller partnerskabet skal være indgået før, afdøde var fratrådt med ret til egenpension.
  • Ægteskabet eller partnerskabet skal være indgået mindst 3 måneder før dødsfaldet.
  • Ægtefællepension udgør 71 procent af egenpension. Der kan ske fradrag i ægtefællepensionen ved stor aldersforskel.

Børnepensionstillæg

Børnepensionstillæg udbetales til en pensioneret tjenestemands børn under 21 år.

Mere information

Du kan få meget mere information om tjenestemandspension på www.tjenestemandspension.dk

Få vores gratis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev med tips til dit seniorliv, og få automatisk besked, når der kommer nye regler om folkepension, tjenestemandspension og din økonomi som pensionist og efterlønner.

  • Var denne tekst brugbar?
  • Ja   Nej