Tjenestemandspension

Tjenestemandspension for tjenestemænd i staten og i kommuner og regioner. Størrelsen på tjenestemandspensionen er afhængig af, hvilken stilling du har haft, og hvor længe du har været ansat.

Hvis du har ret til tjenestemandspension, er den opdelt i tre elementer:

Egenpension, ægtefællepension og børnepension.

Egenpension

Egenpension beregnes efter skalatrin på fratrædelsestidspunktet og optjent pensionsalder. Pensionsalderen regnes fra tidspunktet for din ansættelse med ret til tjenestemandspension, dog tidligst fra det 25. år og højst i 37 år.

Pensionen beregnes med forskellige procenter af den pensionsgivende løn alt efter antal pensionsår. Maksimalt kan det løbe op i 57 procent.

Førtidspensionering kan finde sted fra det fyldte 60. år, dog tidligst efter mindst 10 års fuldtidsbeskæftigelse. Der sker i så fald et førtidspensionsfradrag i pensionen. Dette fradrag er livsvarigt.

Ved afgang før folkepensionsalderen gives det såkaldte 67/65-års tillæg. Det beregnes ud fra den opnåede pensionsalder og falder væk, når retten til folkepension indtræder. Er du født efter 1. juli 1944 og går på pension som 60/61 årig, nedsættes pensionen med 50 procent af tillægget.

Egenpensionen indeholder mulighed for svagelighedspension, kvalificeret svagelighedspension samt pension ved tilskadekomst i tjenesten.

Ægtefællepension

Ægtefællepension kan kun udbetales ved ægteskab eller registreret partnerskab.

Ægteskabet eller partnerskabet skal være indgået før, afdøde fyldte 65 år.

Ægteskabet eller partnerskabet skal være indgået før, afdøde var fratrådt med ret til egenpension.

Ægteskabet eller partnerskabet skal være indgået mindst 3 måneder før dødsfaldet.

Ægtefællepension udgør 71 procent af egen-pension. Der kan ske fradrag i ægtefællepensionen ved stor aldersforskel.

Børnepensionstillæg

Børnepensionstillæg udbetales til en pensioneret tjenestemands børn under 21 år.Få vores gratis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrevet med tips til dit seniorliv og få automatisk besked, når der kommer nye regler om folkepension, tjenestemandspension og din økonomi som pensionist og efterlønner.