Aldersopsparing

Når du indbetaler til en aldersopsparing, får du ikke fradrag, når du indbetaler, men aldersopsparingen bliver udbetalt skattefrit.

Fradrag for indbetaling:Du får ikke fradrag, når du indbetaler til en aldersopsparing.
Beskatning:Aldersopsparingen bliver udbetalt skattefrit. Der trækkes årligt pensionsafkastskat på 15,3 % af afkastet.
Udbetaling af opsparingen:Du kan vælge at få alle pengene udbetalt på én gang eller i mindre portioner i op til 20 år.
Modregning i folkepensionen:Udbetaling af aldersopsparingen modregnes ikke i din folkepension – hverken i grundbeløb eller pensionstillæg.
 Årsagen er, at du ikke tidligere har fået fradrag for indbetalingerne. Aldersopsparingen er den eneste pensionstype, der ikke modregnes i folkepensionen. Derfor kan du med fordel bruge af din aldersopsparing først, inden du begynder udbetaling af en ratepension eller livrente. Så undgår du, modregning af ratepension og livrenten i dit folkepensionstillæg. Hvis du er på efterløn, bliver du modregnet af udbetaling fra din aldersopsparing.
Modregning i efterløn:Aldersopsparing kan blive modregnet i efterlønnen efter forskellige regler afhængigt af, hvornår du er født.
Loft over indbetaling:Hvis der er mere end 7 år til din folkepensionsalder, må du indbetale op til 9.100 kroner om året (2024).
 Er der 7 år eller mindre til din folkepensionsalder, må du indbetale op til 58.900 kroner om året (2024).
Det gælder allerede fra januar i det kalenderår, hvori du ”fylder 7 år” til din folkepensionsalder. Det vil sige, at har du fødselsdag i december, har du 7 år og 11 måneder til at indbetale i. Har du mere end én aldersopsparing, gælder loftet samlet for alle dine aldersopsparinger.
Hovedregler for hvornår pengene kan udbetales:Tidspunktet, hvor du tidligst kan få pengene udbetalt, afhænger af, hvornår opsparingen er oprettet:
 Er din aldersopsparing oprettet før 1. maj 2007, kan du få den udbetalt fra du fylder 60 år.
 Er din aldersopsparing oprettet før 31. december 2017, kan du få den udbetalt 5 år før din folkepensionsalder.
 Er din aldersopsparing oprettet efter 1. januar 2018, kan du få den udbetalt 3 år før din folkepensionsalder.

For visse fødselsårgange er der undtagelser til ovenstående. Spørg dit pensionsselskab hvilken regel, der gælder for netop din pensionsordning.

Er din ægtefælle eller samlever pensionist eller på kontanthjælp?

Hvis din ægtefælle eller samlever er pensionist eller modtager kontanthjælp, så er der nogle særlige regler, der kan have stor betydning for jeres økonomi. Ydelserne fra det offentlige kan nemlig risikere at blive meget mindre, når du indbetaler til en aldersopsparing. Det gælder især kontanthjælpen. Derfor bør du altid kontakte din pensionskasse, som bedst kan rådgive dig om indbetaling til din pension.

Kan jeg indbetale på en aldersopsparing, hvis jeg har nået pensionsalderen?

Du kan både oprette og indbetale til en aldersopsparing, helt frem til 20 år efter at du har nået din pensionsudbetalingsalder. Det kan for eksempel være en god løsning, hvis du har en formue på mere end 99.200 kroner (2024), som er grænsen for ældrecheck og helbredstillæg.

Er du begyndt at få udbetalingen fra en fradragsberettiget pensionsordning, som en ratepension eller livrente, må du dog højst indbetale 9.100 kroner om året (2024).

Dog er nogle udbetalinger undtaget denne regel. Det gælder for eksempel udbetalinger som følge af invaliditet, i særlige tilfælde udbetaling af tjenestemandspension, indekskontrakter og ATP. Forbuddet mod udbetaling gælder fra 10. år før du når folkepensionsalderen.

Opsparingen ved dødsfald

Dør du, før alle pengene er udbetalt, vil den resterende del blive udbetalt til dine efterladte, som hverken skal betale skat eller afgift af din aldersopsparing.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev med tips til dit seniorliv og få automatisk besked, når der kommer nye regler om nedsat licens, mediecheck, folkepensionist og din økonomi som senior.

  • Var denne tekst brugbar?
  • Ja   Nej