Tidlig pension

Regeringen, SF, DF og Enhedslisten er blevet enige om en aftale om tidlig pension til dem, der har været mange år på arbejdsmarkedet. Aftalen skal nu vedtages i Folketinget, og der er allerede politisk flertal for aftalen.

Loven skal træde i kraft 1. januar 2021, så man kan begynde at søge i august 2021. De første kan gå på tidlig pension fra 2022.

Vi informerer igen i nyhedsbrevet, når loven er vedtaget. Får du ikke Faglige Seniorers nyhedsbrev, kan du tilmelde dig her  

Her kan du se, hvad forliget indeholder:

Tidlig pension

Vurdering af læge: Nej

Alder:

Er du født mellem andet halvår 1955 og 1964 bliver antal år på arbejdsmarkedet opgjort, når du er 61 år fra det år, du fyldte 16 år.

42 år = 1 år før din folkepensionsalder

43 år = 2 år før din folkepensionsalder

44 år = 3 år før din folkepensionsalder

Er du født fra 1965 til 1968 hæves opgørelsestidspunktet til 62 år og anciennitetskravet ændres til 43-45 år. Dette sker i 2026.

Er du født fra 1969 til 1970 er opgørelsestidspunktet 63 år og anciennitetskravet 44-46 år. Det sker i 2031.

Er du født i 1971 eller senere vil opgørelsestidspunktet følge din folkepensionsalder.

Hvad tæller med til optjening af tidlig pension

År på arbejdsmarkedet omfatter perioder med beskæftigelse (herunder støttet beskæftigelse og beskæftigelse med løntilskud), arbejdsløshed på dagpenge, sygedagpenge, barselsdagpenge, feriedagpenge, ledighedsydelse, praktik/skolepraktik, værnepligtig eller militærnægter og perioder som selvstændig.

Beskæftigelse som lønmodtager på deltid ned til 18 timer om ugen sidestilles med fuld tid fra du fyldte 18 år.

Perioder på uddannelse fra du fyldte 40 år tæller med i tid på arbejdsmarkedet.

Obligatoriske praktikperioder på SU-berettigede uddannelser tæller med i tid på arbejdsmarkedet.

Dokumenteret arbejde i EU, EØS-lande og Schweiz og Storbritannien også tæller med.

Integrationsydelse og kontanthjælp tæller ikke med.

Opgørelsen af antal år på arbejdsmarkedet vil blive lavet på baggrund af tal fra ATP-indbetalinger.

Beløb

På tidlig pension får man 13.550 kroner om måneden før skat uanset om du er gift, samlevende eller enlig. (tal for 2020)

Beløbet vil blive reguleret en gang om året.

Modregning:

Der er ingen modregning af ægtefælles indtægt eller formue.

Du må tjene op til 24.000 kroner om året uden modregning. Indtægt over dette beløb vil betyde, at ydelsen bliver sat ned med 64% af beløbet over bundgrænsen.

Udbetaling af egne pensioner som arbejdsmarkedspension vil ikke blive modregnet.

Ydelsen sættes dog ned, hvis du har en pensionsformue på mere end 2 millioner. Ydelsen vil blive sat ned med 5% af pensionsformuen over bundgrænsen og forsvinder helt, hvis pensionsformuen er mere en cirka 5 millioner.

Udbetaling af efterlønsbidrag

Har du indbetalt til efterlønsordningen, kan du få udbetalt dit efterlønsbidrag skattefrit uden nogen form for modregning, når du går på tidlig pension.

Er du allerede på efterløn inden 1. januar 2022, kan du vælge at skifte til tidlig pension.
En overgangsordning vil betyde, at du får mulighed for at modtage en kompensation for dit efterlønsbidrag med et beløb for hver måned i den periode, du har tilbage indtil din folkepensionsalder. Kompensationen vil være 2.643 kroner pr. hele måned og udbetales, når du overgår til tidlig pension.

Har du ikke nået efterlønsalderen 1. januar 2022, kan skattefrit få udbetalt dit efterlønsbidrag, hvis du vil træde ud af efterlønsordningen. Denne mulighed kommer til at gælde i perioden 1. januar 2022 til 30. juni 2022.
Skattefriheden gælder for efterlønsbidrag indbetalt fra 1999 til 10. oktober 2020. For indbetalinger efter 10. oktober 2020 skal der betales en afgift på 30 procent.

Administration: ATP skal administrere ordningen, som du selv skal søge om. Det kommer til at foregå digitalt.

Hvilke muligheder er der for tilbagetrækning i dag?

Seniorpension (Forliget indeholder også enighed om forbedring af seniorpensionordningen.)

Efterløn

Folkepension

Fastholdelsesfleksjob for seniorer

Fleksjob

Få besked, når der er nyt om reglerne om tilbagetrækning

Seniorhåndbogen vil blive opdateret, når der er nyt om reglerne om tidlig pension og andre muligheder for tilbagetrækning.

Abonnerer du på Faglige Seniorers gratis nyhedsbrev, vil du automatisk få besked, når der er nyt om reglerne.

Tilmeld nyhedsbrevet her

  • Var denne tekst brugbar?
  • Ja   Nej