Seniorpension

Er du nedslidt eller syg med højst 6 år til din folkepensionsalder, kan du søge seniorpension.  Din fagforening kan hjælpe dig med at søge.

Hvad er betingelserne for at få seniorpension

  • Du skal have højst 6 år til din folkepensionsalder.
  • Du skal have en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet på 20-25 år.
  • Du skal have nedsat arbejdsevne og vurderes til maksimalt at kunne arbejde 15 timer om ugen.
  • Din arbejdsevne skal vurderes på grundlag af dine helbredsmæssige oplysninger og i forhold til dit seneste job.

Du skal ikke gennem arbejdsprøvning eller andre indsatser. Det betyder, at du ikke kan blive henvist til andre typer job. Er du for eksempel murer, som ikke kan arbejde mindst 15 timer om ugen som murer, kan du ikke blive henvist til et job i en butik.

Du skal vurderes af din egen læge. Seniorpension er en helbredsbetinget tilbagetrækningsordning målrettet nedslidte seniorer.

Ansøgning og bevilling

Din ansøgning bliver behandlet af Seniorpension hos ATP. Seniorpension er en central enhed, som behandler og træffer afgørelser i ansøgninger fra hele landet.

Seniorpension samarbejder med din kommune om at indhente oplysninger om din tilknytning til arbejdsmarkedet og om din arbejdsevne i dit seneste job.

Du søger om seniorpension på borger.dk.

Der må højst gå 6 måneder, fra Seniorpension får din ansøgning, til du få svar. Du har ret til at deltage i behandlingen af din sag ved telefonisk eller skriftlig kontakt.

Hvor meget får jeg i seniorpension?

Det beløb, du får i seniorpensionen, svarer til satserne for førtidspension.

Beløbet er skattepligtigt og til en vis grad afhængigt af eventuel anden indtægt.

Enlige: 20.370 kroner (2024)

Gifte og samlevende: 17.315 kroner (2024)

Din seniorpension kan blive sat ned, hvis du eller din ægtefælle eller samlever har indkomster over et vist beløb.

Du kan lave en vejledende beregning af seniorpension på borger.dk.

Hvor mange timer må jeg arbejde, når jeg er seniorpension?

Seniorpension kan tilkendes, når din arbejdsevne er nedsat, så du højst kan arbejde 15 timer om ugen. Derfor er der en grænse for, hvor mange timer du kan arbejde efter overgang til seniorpension, uden at din pension bliver standset.

Grænsen ligger på 15 timer om ugen i gennemsnit i en periode på 3 måneder.

Hvis du arbejder mere end 15 timer om ugen, kan din pension blive sat på pause. Du mister ikke retten til seniorpension, men den gøres hvilende.

Hvor meget må jeg højst tjene som seniorpensionist?

Hvis du arbejder, må du højst tjene, hvad der svarer til cirka

19.375 kroner om måneden over en 3-måneders periode (2024)

Det er

232.500 kroner årligt (2024)

Hvis du tjener mere end

19.375 kroner om måneden over en 3-måneders periode (2024)

vil du blive kontaktet fra Seniorenheden hos Udbetaling Danmark.

Seniorenheden vil høre, om du er genindtrådt på arbejdsmarkedet, og derefter vurdere om din løn og antallet af arbejdstimer betyder, at din pension skal gøres hvilende.

Hvordan bliver løn modregnet i min seniorpension?

Alle skattepligtige indtægter indgår ved beregning af din seniorpension. Det gælder samlet for både løn, renter, arbejdsmarkedspension, ratepension, løbende erstatning o.l..

Formue indgår ikke i beregningen.

Din seniorpension bliver sat ned, ved indkomst højere end:

Enlig: 86.900 kroner om året (2024) Det gælder samlet for al form for indtægt – både løn, renter, arbejdsmarkedspension og andet.
Indtægter derudover nedsætter din pension med 30% af den overskydende indkomst.

Gift eller samlevende: 138.00 kroner tilsammen (2024). Det gælder samlet for al form for indtægt – både din løn, renter, arbejdsmarkedspension og andet.
Dog skal din partners arbejdsindtægt IKKE medregnes. Arbejdsindtægt omfatter: løn, efterløn, førtidspension, seniorpension, tidlig pension, flekslønstilskud, fleksydelse og sygedagpenge.

Indtægter derudover nedsætter din pension med 30% af den overskydende indkomst. ( Din egen løn + begges indtægt fra bl.a. renter, arbejdsmarkedspension, ratepension, løbende erstatning o.l.)

Nedsættelsen er 15% for dig, hvis I begge modtager senior- eller førtidspension.

Er du gift eller samlevende med en person, der ikke er pensionist, fradrages 275.556 kroner fra din partners indtægt, inden der beregnes fradrag af pensionen.

Det højeste beløb, der kan medtages i beregning fra en partner, der ikke er pensionist, er 282.600 kroner (2024).

Det højeste beløb, der kan medtages i beregning fra en partner, der er pensionist, er 427.500 kroner (2024).

Seniorjobordningens fremtid

Regeringen havde planer om at nedlægge seniorjobordningen, men i november 2023 har den meldt ud, at de har droppet planen.

Faglige Seniorers nyhedsbrev vil følge den politiske behandling og skrive, når der er nyt om seniorjobordningen, efterløn og tilbagetrækning.

Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet gratis på www.fagligsenior.dk/nyhedsbrev

Få vores gratis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev med tips til dit seniorliv og få automatisk besked, når der kommer nye regler om efterløn, folkepension og din økonomi som pensionist og efterlønner.

  • Var denne tekst brugbar?
  • Ja   Nej