Seniorpension

Er du nedslidt med højst 6 år til din folkepensionsalder, kan du søge seniorpension.  Din fagforening kan hjælpe dig med at søge.

Hvad er betingelserne for at få seniorpension

  • Du skal have højst 6 år til din folkepensionsalder.
  • Du skal have en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet på 20-25 år.
  • Du skal have nedsat arbejdsevne og vurderes til maksimalt at kunne arbejde 15 timer om ugen.
  • Din arbejdsevne skal vurderes på grundlag af dine helbredsmæssige oplysninger og i forhold til dit seneste job.

Du skal ikke gennem arbejdsprøvning eller andre indsatser. Det betyder, at du ikke kan blive henvist til andre typer job. Er du for eksempel murer, som ikke kan arbejde mindst 15 timer om ugen som murer, kan du ikke blive henvist til et job i en butik.

Du skal vurderes af din egen læge. Seniorpension er en helbredsbetinget tilbagetrækningsordning, målrettet nedslidte seniorer.

Ansøgning og bevilling

Din ansøgning bliver behandlet af Seniorpension hos ATP. Seniorpension er en central enhed, som behandler og træffer afgørelser i ansøgninger fra hele landet.

Seniorpension samarbejder med din kommune om at indhente oplysninger om din tilknytning til arbejdsmarkedet og om din arbejdsevne i dit seneste job.

Du søger om seniorpension på borger.dk.

Der må højst gå 6 måneder, fra Seniorpension får din ansøgning, til du få svar. Du har ret til at deltage i behandlingen af din sag ved telefonisk eller skriftlig kontakt.

Hvor meget får jeg i seniorpension?

Det beløb, du får i seniorpensionen, svarer til satserne for førtidspension.

Beløbet er skattepligtigt og til en vis grad afhængigt af eventuel anden indtægt.

Enlige: 19.738 kroner om måneden (2023)

Gifte og samlevende: 16.778 kroner om måneden (2023)

Fra 1. januar 2023 bliver din partners indtægt ikke modregnet i din seniorpension.

Må jeg arbejde, når jeg får seniorpension?

Du må arbejde op til 15 timer om ugen. Hvis du ønsker at arbejde mere, kan din pension gøres hvilende. Indtægt fra dit arbejde indgår ved beregning af din seniorpension.

Seniorjobordningens fremtid

Den nye regering lægger op til at nedlægge seniorjobordningen.

Hvornår det eventuelt kan komme til at ske, og hvilke årgange der eventuelt vil være omfattet, er endnu uvist, da det endnu ikke er besluttet og først skal forhandles politisk og vedtages i Folketinget.

Faglige Seniorers nyhedsbrev vil følge den politiske behandling og skrive, når der er nyt om seniorjobordningen.

Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet gratis på www.fagligsenior.dk/nyhedsbrev

Få vores gratis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev med tips til dit seniorliv og få automatisk besked, når der kommer nye regler om efterløn, folkepension og din økonomi som pensionist og efterlønner.

  • Var denne tekst brugbar?
  • Ja   Nej