Seniorpension

Er du nedslidt med højst 6 år til din folkepensionsalder, kan du søge seniorpension.  Din fagforening kan hjælpe dig med at søge.

Hvad er betingelserne for at få seniorpension

  • Du skal have højst 6 år til din folkepensionsalder.
  • Du skal have en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet på 20-25 år.
  • Du skal have nedsat arbejdsevne og vurderes til maksimalt at kunne arbejde 15 timer om ugen.
  • Din arbejdsevne skal vurderes på grundlag af dine helbredsmæssige oplysninger og i forhold til dit seneste job.

Du skal ikke gennem arbejdsprøvning eller andre indsatser. Det betyder, at du ikke kan blive henvist til andre typer job. Er du for eksempel murer, som ikke kan arbejde mindst 15 timer om ugen som murer, kan du ikke blive henvist til et job i en butik.

Du skal vurderes af din egen læge. Seniorpension er en helbredsbetinget tilbagetrækningsordning, målrettet nedslidte seniorer.

Ansøgning og bevilling

Din ansøgning bliver behandlet af Udbetaling Danmark. Det er en central enhed, som behandler og træffer afgørelser i ansøgninger fra hele landet.

Udbetaling Danmark samarbejder med din kommune om at indhente oplysninger om din tilknytning til arbejdsmarkedet og om din arbejdsevne i dit seneste job.

Du søger om seniorpension på borger.dk.

Der må højst gå 6 måneder, fra Udbetaling Danmark får din ansøgning, til du få svar. Du har ret til at deltage i behandlingen af din sag ved telefonisk eller skriftlig kontakt.

Hvor meget får jeg i seniorpension?

Det beløb, du får i seniorpensionen, svarer til satserne for førtidspension.

Enlige: 19.738 kroner om måneden (2023)

Gifte og samlevende: 16.778 kroner om måneden (2023)

Beløbet er skattepligtigt og til en vis grad afhængigt af eventuel anden indtægt.

Må jeg arbejde, når jeg får seniorpension?

Du må arbejde op til 15 timer om ugen. Hvis du ønsker at arbejde mere, kan din pension gøres hvilende.

Slut for modregning fra januar 2023?

Vil min egen lønindtægt blive modregnet i folkepensionen i 2023?

I 2022 blev der indgået et forlig om, at det skulle være helt slut med at modregne folkepensionisters egen indtægt i folkepensionen – uanset hvor meget pensionisten tjener.

Denne del af forliget er dog endnu ikke vedtaget ved lov. Vi ved, at der fortsat er et politisk flertal bag aftalen, men der skal først fremsættes et lovforslag, som skal behandles i Folketinget, inden reglerne kan træde i kraft.

Efter aftalen skulle det gælde fra 1. januar 2023, men vi ved endnu ikke med sikkerhed, om det bliver fra denne dato, og om det i så fald bliver med tilbagevirkende kraft.

Vi følger behandlingen løbende, og følger op i vores gratis nyhedsbrev, straks der er nyt om de nye regler.

Slut med ægtefællemodregning

Fra januar 2023 er det slut med modregning af ægtefælles og samlevers lønindtægt i folkepensionen. Dette er vedtaget ved lov.

De nye regler gælder for indtægt fra: løn, dagpenge fra a-kassen, efterløn og sygedagpenge.

De gælder IKKE for indtægt fra tjenestemandspension, ATP, pensionsopsparinger og kapitalindkomst. Disse indtægter vil fortsat blive modregnet som i dag.

 

Få vores gratis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev med tips til dit seniorliv og få automatisk besked, når der kommer nye regler om efterløn, folkepension og din økonomi som pensionist og efterlønner.

  • Var denne tekst brugbar?
  • Ja   Nej