Seniorpension

Er du nedslidt med 6 år til din folkepensionsalder, kan du søge seniorpension.  Din fagforening kan hjælpe dig med at søge.

Hvad er betingelserne for at få seniorpension

  • Du skal have 6 år til din pensionsalder.
  • Du skal have en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet på 20-25 år.
  • Du skal have nedsat arbejdsevne og vurderes til maksimalt at kunne arbejde 15 timer om ugen.
  • Din arbejdsevne skal vurderes på grundlag af dine helbredsmæssige oplysninger og i forhold til dit seneste job.

Du skal ikke gennem arbejdsprøvning eller andre indsatser. Det betyder, at du ikke kan blive henvist til andre typer job. Er du for eksempel murer, som ikke kan arbejde mindst 15 timer om ugen som murer, kan du ikke blive henvist til et job i en butik.

Du skal vurderes af din egen læge. Seniorpension er en helbredsbetinget tilbagetrækningsordning, målrettet nedslidte seniorer.

Ansøgning og bevilling

Din ansøgning bliver behandlet af Udbetaling Danmark. Det er en central enhed, som behandler og træffer afgørelser i ansøgninger fra hele landet.

Udbetaling Danmark samarbejder med din kommune om at indhente oplysninger om din tilknytning til arbejdsmarkedet og om din arbejdsevne i dit seneste job.

Du søger om seniorpension på borger.dk.

Der må højst gå 6 måneder, fra Udbetaling Danmark får din ansøgning, til du få svar. Du har ret til at deltage i behandlingen af din sag ved telefonisk eller skriftlig kontakt.

Hvor meget får jeg i seniorpension?

Det beløb, du får i seniorpensionen, svarer til satserne for førtidspension.

Enlige: 19.360 kroner om måneden (2022)

Gifte og samlevende: 16.457 kroner om måneden (2022)

Beløbet er skattepligtigt og til en vis grad afhængigt af eventuel anden indtægt.

Må jeg arbejde, når jeg får seniorpension?

Du må arbejde op til 15 timer om ugen. Hvis du ønsker at arbejde mere, kan din pension gøres hvilende.

Slut for modregning fra januar 2023

I 2023 er det slut med modregning af indtægt.

Et politisk forlig betyder, at det fra næste år bedre kan betale sig at arbejde, når man er folkepensionist, og helbredet kan holde til det.
Fra 1. januar 2023 bliver din arbejdsindtægt ikke modregnet i folkepensionens grundbeløb og pensionstillægget.

Også slut med ægtefællemodregning

Januar 2023 er det også slut med modregning af ægtefælles eller samlevers arbejdsindtægt i folkepension, seniorpension eller førtidspension.

Se her, hvad det betyder for dig.

 

Få vores gratis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev med tips til dit seniorliv og få automatisk besked, når der kommer nye regler om efterløn, folkepension og din økonomi som pensionist og efterlønner.

  • Var denne tekst brugbar?
  • Ja   Nej