Førtidspension tilkendt før 2003

Hvis du har fået tilkendt eller har søgt førtidspension før 1. januar 2003, gælder der særlige regler for dig.

Hvor meget kan jeg få i førtidspension, hvis jeg er på den gamle førtidspensionsordning?

Beløbet afhænger af, om du har fået tilkendt højeste førtidspension, mellemste førtidspension, forhøjet almindelig førtidspension eller almindelig førtidspension.

Både grundbeløb, pensionstillæg og erhvervsudygtighedsbeløb er skattepligtige. Flere af beløbene er afhængige af eventuel anden indtægt hos dig selv eller din eventuelle ægtefælle eller samlever.


Højeste førtidspension 2022

Reelt enlige Andre
Grundbeløb 6.478 kroner om måneden (2022) 6.478 kroner om måneden (2022)
Invaliditetsbeløb 3.291 kroner om måneden (2022) 3.291 kroner om måneden (2022)
Erhvervsudygtighedsbeløb 4.347 kroner om måneden (2022) 4.347 kroner om måneden (2022)
Pensionstillæg 6.728 kroner om måneden (2022) 3.251 kroner om måneden (2022)
I alt 20.844 kroner om måneden (2022) 17.367 kroner om måneden (2022)

Mellemste førtidspension 2022

Reelt enlige Andre
Grundbeløb 6.478 kroner om måneden (2022) 6.478 kroner om måneden (2022)
Invaliditetsbeløb 3.291 kroner om måneden (2022) 3.291 kroner om måneden (2022)
Pensionstillæg 6.728 kroner om måneden (2022) 3.251 kroner om måneden (2022)
I alt 16.497 kroner om måneden (2022) 13.020 kroner om måneden (2022)

Forhøjet almindelig førtidspension 2022

Reelt enlige Andre
Grundbeløb 6.478 kroner om måneden (2022) 6.478 kroner om måneden (2022)
Førtidsbeløb 1.721 kroner om måneden (2022) 1.721 kroner om måneden (2022)
Pensionstillæg 6.728 kroner om måneden (2022) 3.251 kroner om måneden (2022)
Ekstra tillægsydelse 1.570 kroner om måneden (2022)  1.570 kroner om måneden (2022)
I alt 16.497 kroner om måneden (2022) 13.020 kroner om måneden (2022)

Almindelig førtidspension 2022

Reelt enlige Andre
Grundbeløb 6.478 kroner om måneden (2022) 6.478 kroner om måneden (2022)
Pensionstillæg 6.728 kroner om måneden (2022) 3.251 kroner om måneden (2022)
Tillægsydelse 3.291 kroner om måneden (2022)  3.291 kroner om måneden (2022)
I alt 16.497 kroner om måneden (2022) 13.020 kroner om måneden (2022)

Der gælder andre regler og satser for førtidspension tilkendt efter 1. januar 2003. Se dem her

Personligt tillæg for førtidspensionister

Hvis du er førtidspensionist efter de gamle regler før 2003, kan du søge personligt tillæg til din førtidspension hos kommunen. Tillægget er ikke skattepligtigt.

Personligt tillæg kan søges til enkeltudgifter som: flytning, egenbetaling af briller, diætkost, højskoleophold m.m.

Det er din kommune, der fastlægger, hvor meget du må have i formue for at kunne få personligt tillæg.

Beskæftigelsesministeriets vejledning for formuegrænse er 93.000 kroner om året (2022).

De fleste kommuner bruger også et rådighedsbeløb. Det er det beløb, man vurderer, du skal have til rådighed til mad, tøj og fornøjelser, når de faste udgifter er betalt.

Kommunen skal altid foretage en konkret individuel vurdering. Der er store forskelle på kommunernes forvaltning og bedømmelse af behov for personligt tillæg. Spørg i din egen kommune.

Boligydelse

Har du fået tilkendt førtidspension før 1. januar 2003, kan du søge  boligydelse.

Læs mere om boligydelse

Slut for modregning fra januar 2023

I 2023 er det slut med modregning af indtægt.

Et politisk forlig betyder, at det fra næste år bedre kan betale sig at arbejde, når man er folkepensionist, og helbredet kan holde til det.
Fra 1. januar 2023 bliver din arbejdsindtægt ikke modregnet i folkepensionens grundbeløb og pensionstillægget.

Også slut med ægtefællemodregning

Januar 2023 er det også slut med modregning af ægtefælles eller samlevers arbejdsindtægt i folkepension, seniorpension eller førtidspension.

Se her, hvad det betyder for dig.

 

Få vores gratis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev med tips til dit seniorliv og få automatisk besked, når der kommer nye regler om efterløn, folkepension og din økonomi som pensionist og efterlønner.

 

  • Var denne tekst brugbar?
  • Ja   Nej