Førtidspension tilkendt før 2003

Hvis du har fået tilkendt eller har søgt førtidspension før 1. januar 2003, gælder der særlige regler for dig.

Hvor meget kan jeg få i førtidspension, hvis jeg er på den gamle førtidspensionsordning?

Beløbet afhænger af, om du har fået tilkendt højeste førtidspension, mellemste førtidspension, forhøjet almindelig førtidspension eller almindelig førtidspension.

Både grundbeløb, pensionstillæg og erhvervsudygtighedsbeløb er skattepligtige. Flere af beløbene er afhængige af eventuel anden indtægt hos dig selv eller din eventuelle ægtefælle eller samlever.

Højeste førtidspension 2021

Reelt enlige Andre
Grundbeløb 6.468 6.468
Invaliditetsbeløb 3.262 3.262
Erhvervsudygtighedsbeløb  4.340  4.340
Pensionstillæg 6.718 3.246
I alt 20.788 17.316

Mellemste førtidspension 2021

Reelt enlige Andre
Grundbeløb 6.468 6.468
Invaliditetsbeløb 3.262 3.262
Pensionstillæg 6.718 3.246
I alt 16.448 12.976

Forhøjet almindelig førtidspension 2021

Reel enlige Andre
Grundbeløb 6.468 6.468
Førtidsbeløb 1.706 1.706
Pensionstillæg 6.718 3.246
Ekstra tillægsydelse  1.556  1.556
I alt 16.448 12.976

Almindelig førtidspension 2021

Reel enlige Andre
Grundbeløb 6.468 6.468
Pensionstillæg 6.718 3.246
Tillægsydelse 3.262 3.262
I alt  16.448 12.976

Der gælder andre regler og satser for førtidspension tilkendt efter 1. januar 2003. Se dem her

Personligt tillæg for førtidspensionister

Hvis du er førtidspensionist efter de gamle regler før 2003, kan du søge personligt tillæg til din førtidspension hos kommunen. Tillægget er ikke skattepligtigt.

Personligt tillæg kan søges til enkeltudgifter som: flytning, egenbetaling af briller, diætkost, højskoleophold m.m.

Det er din kommune, der fastlægger, hvor meget du må have i formue for at kunne få personligt tillæg.

Beskæftigelsesministeriets vejledning for formuegrænse i 2021 er 91.90000 kroner.

De fleste kommuner bruger også et rådighedsbeløb. Det er det beløb, man vurderer, du skal have til rådighed til mad, tøj og fornøjelser, når de faste udgifter er betalt.

Kommunen skal altid foretage en konkret individuel vurdering. Der er store forskelle på kommunernes forvaltning og bedømmelse af behov for personligt tillæg. Spørg i din egen kommune.

Boligydelse

Har du fået tilkendt førtidspension før 1. januar 2003, kan du søge  boligydelse.

Læs mere om boligydelse

 

  • Var denne tekst brugbar?
  • Ja   Nej