Førtidspension tilkendt før 2003

Hvis du har fået tilkendt eller har søgt førtidspension før 1. januar 2003, gælder der særlige regler for dig.

Hvor meget kan jeg få i førtidspension, hvis jeg er på den gamle førtidspensionsordning?

Beløbet afhænger af, om du har fået tilkendt højeste førtidspension, mellemste førtidspension, forhøjet almindelig førtidspension eller almindelig førtidspension.

Både grundbeløb, pensionstillæg og erhvervsudygtighedsbeløb er skattepligtige. Flere af beløbene er afhængige af eventuel anden indtægt hos dig selv eller din eventuelle ægtefælle eller samlever.


Højeste førtidspension 2023

Reelt enlige Andre
Grundbeløb 6.604 kroner månedligt (2023) 6.604 kroner månedligt (2023)
Invaliditetsbeløb 3.380 kroner om måneden (2023) 3.380 kroner om måneden (2023)
Erhvervsudygtighedsbeløb 4.432 kroner om måneden (2023) 4.432 kroner om måneden (2023)
Pensionstillæg 6.859 kroner om måneden (2023) 3.314 kroner om måneden (2023)
I alt 21.275 kroner om måneden (2023) 17.730 kroner om måneden (2023)

Mellemste førtidspension 2023

Reelt enlige Andre
Grundbeløb 6.604 kroner månedligt (2023) 6.604 kroner månedligt (2023)
Invaliditetsbeløb 3.380 kroner om måneden (2023) 3.380 kroner om måneden (2023)
Pensionstillæg 6.859 kroner om måneden (2023) 3.314 kroner om måneden (2023)
I alt 16.843 kroner om måneden (2023) 13.298 kroner om måneden (2023)

Forhøjet almindelig førtidspension 2023

Reelt enlige Andre
Grundbeløb 6.604 kroner månedligt (2023) 6.604 kroner månedligt (2023)
Førtidsbeløb 1.767 kroner om måneden (2023) 1.767 kroner om måneden (2023)
Pensionstillæg 6.859 kroner om måneden (2023) 3.314 kroner om måneden (2023)
Ekstra tillægsydelse 1.613 kroner om måneden (2023)  1.613 kroner om måneden (2023)
I alt 16.843 kroner om måneden (2023) 13.298 kroner om måneden (2023)

Almindelig førtidspension 2023

Reelt enlige Andre
Grundbeløb 6.604 kroner månedligt (2023) 6.604 kroner månedligt (2023)
Pensionstillæg 6.859 kroner om måneden (2023) 3.314 kroner om måneden (2023)
Tillægsydelse 3.380 kroner om måneden (2023)  3.380 kroner om måneden (2023)
I alt 16.843 kroner om måneden (2023) 13.298 kroner om måneden (2023)

Der gælder andre regler og satser for førtidspension tilkendt efter 1. januar 2003. Se dem her

Personligt tillæg for førtidspensionister

Hvis du er førtidspensionist efter de gamle regler før 2003, kan du søge personligt tillæg til din førtidspension hos kommunen. Tillægget er ikke skattepligtigt.

Personligt tillæg kan søges til enkeltudgifter som: flytning, egenbetaling af briller, diætkost, højskoleophold m.m.

Det er din kommune, der fastlægger, hvor meget du må have i formue for at kunne få personligt tillæg.

Beskæftigelsesministeriets vejledende formuegrænse er 93.000 kroner om året (2022).

De fleste kommuner bruger også et rådighedsbeløb. Det er det beløb, man vurderer, du skal have til rådighed til mad, tøj og fornøjelser, når de faste udgifter er betalt.

Kommunen skal altid foretage en konkret individuel vurdering. Der er store forskelle på kommunernes forvaltning og bedømmelse af behov for personligt tillæg. Spørg i din egen kommune.

Boligydelse

Har du fået tilkendt førtidspension før 1. januar 2003, kan du søge  boligydelse.

Læs mere om boligydelse

Slut for modregning fra januar 2023?

Vil min egen lønindtægt blive modregnet i folkepensionen i 2023?

I 2022 blev der indgået et forlig om, at det skulle være helt slut med at modregne folkepensionisters egen indtægt i folkepensionen – uanset hvor meget pensionisten tjener.

Denne del af forliget er dog endnu ikke vedtaget ved lov. Vi ved, at der fortsat er et politisk flertal bag aftalen, men der skal først fremsættes et lovforslag, som skal behandles i Folketinget, inden reglerne kan træde i kraft.

Efter aftalen skulle det gælde fra 1. januar 2023, men vi ved endnu ikke med sikkerhed, om det bliver fra denne dato, og om det i så fald bliver med tilbagevirkende kraft.

Vi følger behandlingen løbende, og følger op i vores gratis nyhedsbrev, straks der er nyt om de nye regler.

Slut med ægtefællemodregning

Fra januar 2023 er det slut med modregning af ægtefælles og samlevers lønindtægt i folkepensionen. Dette er vedtaget ved lov.

De nye regler gælder for indtægt fra: løn, dagpenge fra a-kassen, efterløn og sygedagpenge.

De gælder IKKE for indtægt fra tjenestemandspension, ATP, pensionsopsparinger og kapitalindkomst. Disse indtægter vil fortsat blive modregnet som i dag.

 

Få vores gratis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev med tips til dit seniorliv og få automatisk besked, når der kommer nye regler om efterløn, folkepension og din økonomi som pensionist og efterlønner.

 

  • Var denne tekst brugbar?
  • Ja   Nej