Førtidspension tilkendt før 2003

Hvis du har fået tilkendt eller har søgt førtidspension før 1. januar 2003, gælder der særlige regler for dig.

Hvor meget kan jeg få i førtidspension, hvis jeg er på den gamle førtidspensionsordning?

Beløbet afhænger af, om du har fået tilkendt højeste førtidspension, mellemste førtidspension, forhøjet almindelig førtidspension eller almindelig førtidspension.

Både grundbeløb, pensionstillæg og erhvervsudygtighedsbeløb er skattepligtige. Flere af beløbene er afhængige af eventuel anden indtægt hos dig selv eller din eventuelle ægtefælle eller samlever.


Højeste førtidspension 2023

Reelt enlige Andre
Grundbeløb 6.604 kroner månedligt (2023) / 6.815 kroner månedligt (2024) 6.604 kroner månedligt (2023) / 6.815 kroner månedligt (2024)
Invaliditetsbeløb 3.380 kroner om måneden (2023) / 3.488 kroner om måneden (2024) 3.380 kroner om måneden (2023) / 3.488 kroner om måneden (2024)
Erhvervsudygtighedsbeløb 4.432 kroner om måneden (2023) / 4.574 kroner om måneden (2024) 4.432 kroner om måneden (2023) / 4.574 kroner om måneden (2024)
Pensionstillæg 6.859 kroner om måneden (2023) / 7.078 kroner om måneden (2024) 3.314 kroner om måneden (2023) / 3.420 kroner om måneden (2024)
I alt 21.275 kroner om måneden (2023) 17.730 kroner om måneden (2023)

Mellemste førtidspension 2023

Reelt enlige Andre
Grundbeløb 6.604 kroner månedligt (2023) / 6.815 kroner månedligt (2024) 6.604 kroner månedligt (2023) / 6.815 kroner månedligt (2024)
Invaliditetsbeløb 3.380 kroner om måneden (2023) / 3.488 kroner om måneden (2024) 3.380 kroner om måneden (2023) / 3.488 kroner om måneden (2024)
Pensionstillæg 6.859 kroner om måneden (2023) / 7.078 kroner om måneden (2024) 3.314 kroner om måneden (2023) / 3.420 kroner om måneden (2024)
I alt 16.843 kroner om måneden (2023) 13.298 kroner om måneden (2023)

Forhøjet almindelig førtidspension 2023

Reelt enlige Andre
Grundbeløb 6.604 kroner månedligt (2023) / 6.815 kroner månedligt (2024) 6.604 kroner månedligt (2023) / 6.815 kroner månedligt (2024)
Førtidsbeløb 1.767 kroner om måneden (2023) / 1.824 kroner om måneden (2024) 1.767 kroner om måneden (2023) / 1.824 kroner om måneden (2024)
Pensionstillæg 6.859 kroner om måneden (2023) / 7.078 kroner om måneden (2024) 3.314 kroner om måneden (2023) / 3.420 kroner om måneden (2024)
Ekstra tillægsydelse 1.613 kroner om måneden (2023) / 1.664 kroner om måneden (2024)  1.613 kroner om måneden (2023) / 1.664 kroner om måneden (2024)
I alt 16.843 kroner om måneden (2023) 13.298 kroner om måneden (2023)

Almindelig førtidspension 2023

Reelt enlige Andre
Grundbeløb 6.604 kroner månedligt (2023) / 6.815 kroner månedligt (2024) 6.604 kroner månedligt (2023) / 6.815 kroner månedligt (2024)
Pensionstillæg 6.859 kroner om måneden (2023) / 7.078 kroner om måneden (2024) 3.314 kroner om måneden (2023) / 3.420 kroner om måneden (2024)
Tillægsydelse 3.380 kroner om måneden (2023) / 3.488 kroner om måneden (2024)  3.380 kroner om måneden (2023) / 3.488 kroner om måneden (2024)
I alt 16.843 kroner om måneden (2023) 13.298 kroner om måneden (2023)

Der gælder andre regler og satser for førtidspension tilkendt efter 1. januar 2003. Se dem her.

Personligt tillæg for førtidspensionister

Hvis du er førtidspensionist efter de gamle regler før 2003, kan du søge personligt tillæg til din førtidspension hos kommunen. Tillægget er ikke skattepligtigt.

Personligt tillæg kan søges til enkeltudgifter som: flytning, egenbetaling af briller, diætkost, højskoleophold m.m.

Det er din kommune, der fastlægger, hvor meget du må have i formue for at kunne få personligt tillæg.

Beskæftigelsesministeriets vejledende formuegrænse er 95.800 kroner om året (2023) / 99.200 kroner om året (2024).

De fleste kommuner bruger også et rådighedsbeløb. Det er det beløb, man vurderer, du skal have til rådighed til mad, tøj og fornøjelser, når de faste udgifter er betalt.

Kommunen skal altid foretage en konkret individuel vurdering. Der er store forskelle på kommunernes forvaltning og bedømmelse af behov for personligt tillæg. Spørg i din egen kommune.

Boligydelse

Har du fået tilkendt førtidspension før 1. januar 2003, kan du søge  boligydelse.

Læs mere om boligydelse.

Slut for modregning fra januar 2023

Vil min egen lønindtægt blive modregnet i folkepensionen i 2023?

En ny lov er netop blevet vedtaget. Den betyder, at folkepensionister ikke længere vil blive modregnet i folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg, når de arbejder.

Loven får først virkning fra januar 2024, men kommer til at gælde med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2023.

Det betyder, at din løn fortsat vil blive modregnet i folkepensionen efter de regler, vi kender i dag. Når loven træder i kraft i januar 2024, vil din pension for 2023 blive reguleret.

Når loven træder i kraft, og når der er nyt om de nye regler, skriver vi om de nye regler i vores nyhedsbrev.

Du kan tilmelde dig nyhedsbrev gratis her

Du kan stadig blive modregnet, hvis du har andre indtægter fx fra en arbejdsmarkedspension, tjenestemandspension, kapitalindkomst e.l.

Slut med ægtefællemodregning

Fra januar 2023 er det slut med modregning af ægtefælles og samlevers lønindtægt i folkepensionen. Dette er vedtaget ved lov.

De nye regler gælder for indtægt fra: løn, dagpenge fra a-kassen, efterløn og sygedagpenge.

De gælder IKKE for indtægt fra tjenestemandspension, ATP, pensionsopsparinger og kapitalindkomst. Disse indtægter vil fortsat blive modregnet som i dag.

 

Få vores gratis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev med tips til dit seniorliv og få automatisk besked, når der kommer nye regler om efterløn, folkepension og din økonomi som pensionist og efterlønner.

 

  • Var denne tekst brugbar?
  • Ja   Nej