Personligt tillæg til førtidspensionister på den gamle ordning

Personligt tillæg til folkepensionister og til førtidspensionister på den gamle ordning (førtidspension tilkendt før 2003) kan søges hos kommunen. Tillægget er ikke skattepligtigt.

Personligt tillæg kan søges til enkeltudgifter som: flytning, egenbetaling af briller, diætkost, højskoleophold m.m.

Tillægget kan ydes til økonomisk særligt vanskeligt stillede folkepensionister og til økonomisk særligt vanskeligt stillede førtidspensionister på den gamle ordning.

Individuel vurdering i din kommune

Det er din kommune, der fastlægger, hvor meget du må have i formue for at kunne få personligt tillæg.

Beskæftigelsesministeriet udsender dog hvert år en vejledende formuegrænse – 99.200 kroner om året (2024) -. De fleste kommuner anvender også et såkaldt rådighedsbeløb. Det er det beløb, man vurderer, du skal have til rådighed til mad, tøj og fornøjelser, når de faste udgifter er betalt.

Kommunen skal altid foretage en konkret individuel vurdering. Der er store forskelle på kommunernes forvaltning og bedømmelse af behov for personligt tillæg. Spørg i din egen kommune.

Få vores gratis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev med tips til dit seniorliv og få automatisk besked, når der kommer nye regler om førtidspension, folkepension og din økonomi som pensionist.

  • Var denne tekst brugbar?
  • Ja   Nej