Førtidspension

Hvad får jeg i førtidspension pr. måned i 2019?

Enlige: 18.875 kroner om måneden, heraf udgør pensionstillægget 5.169 kroner om måneden

Andre: 16.004 kroner om måneden, heraf udgør pensionstillægget 4.442 kroner om måneden

Beløbene er skattepligtige og til en vis grad afhængige af eventuel anden indtægt.

Er du i tvivl, om du er “reel enlig”, kan du se reglerne her

Der gælder andre regler og satser for førtidspension tilkendt før 1. januar 2003. Se dem her

Hvem kan få førtidspension?

Du kan få tilkendt førtidspension, hvis du er mellem 18 år og folkepensionsalderen og under ingen omstændigheder kan komme helt eller delvist i arbejde eller i uddannelse.

Personer mellem 18 og 39 år kan kun tilkendes førtidspension i helt særlige tilfælde. Det kræves, at det er helt åbenbart – og dokumenteret – at der overhovedet ikke er nogen arbejdsevne og uddannelsesmulighed.

Du har kun ret til førtidspension, hvis din arbejdsevne er varigt nedsat, og du ikke kan forsørge dig selv eller kan blive hjulpet til at blive helt eller delvist selvforsørgende.

Som udgangspunkt skal du igennem et ressourceforløb via din kommune. Med mindre det skønnes, ud fra den foreliggende dokumentation, at du er helt uden arbejdsevne. Ressourceforløbet skal afklare, om du kan få forbedret din arbejdsevne gennem aktivering, revalidering, behandling eller på anden måde, så du kan forsørge dig selv helt eller delvist ved almindeligt arbejde eller et fleksjob.

Hvad er et ressourceforløb?

Formålet med et ressourceforløb er at hjælpe dig i arbejde eller uddannelse. Samtidig skal et ressourceforløb afklare, om du har nogen arbejds- og uddannelsesevne i behold.

Et ressourceforløb kan bestå af mange forskellige tilbud. Det kan for eksempel være beskæftigelsestilbud, sundhedsmæssige- og sociale tilbud, der bliver kombineret og koordineret på tværs.

Du skal have en koordinerende sagsbehandler, som er en gennemgående person under forløbet, og som er den, der er ansvarlig for at samordne og varetage dine interesser på tværs af de forskellige lovområder.

Et ressourceforløb kan vare fra 1 til 5 år. Det er muligt at få tilbudt flere ressourceforløb. Under forløbet får du en ressourceforløbsydelse på samme niveau som din hidtidige ydelse, for eksempel kontanthjælp. Under ressourceforløbet har du ret til ferie og ret til at tage til udlandet i ferien.

Kun hvis det er helt åbenlyst, at du ikke har nogen arbejdsevne i behold, kan du få tilkendt førtidspension uden et ressourceforløb.

Tilkendelse af førtidspension

Klage over førtidspension

Hvis du vil klage over kommunens afgørelse om førtidspension eller seniorførtidspension, skal du sende klagen til kommunen inden 4 uger efter, du har modtaget afgørelsen. Afgørelsen skal så genvurderes af kommunen inden 4 uger efter, klagen er modtaget.

Hvis kommunen fastholder afgørelsen, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen.

Det er din kommune, der træffer afgørelse om tilkendelse af førtidspension. Det sker på grundlag af en rehabiliteringsplan. Denne plan skal dokumentere, at alle muligheder i forhold til beskæftigelse og uddannelse er udtømt. Afgørelsen skal træffes senest tre måneder efter, sagen er overgået til reglerne om førtidspension. Der kan også træffes afgørelse om, at sagen skal genoptages på et givet tidspunkt.

Tilkendelse af seniorførtidspension

Hvis du har højst fem år til folkepensionsalderen, har du mulighed for at søge seniorførtidspension.

Se regler og satser for seniorførtidspension her

 

  • Var denne tekst brugbar?
  • Ja   Nej