Førtidspension

Hvad får jeg i førtidspension pr. måned?

Enlige: 19.738 kroner om måneden (2023)

Andre: 16.778 kroner om måneden (2023)

Beløbene er skattepligtige og kan nedsættes, hvis du har andre indtægter.

Er du i tvivl, om du er “reelt enlig”, kan du se reglerne her.

Der gælder andre regler og satser for førtidspension tilkendt før 1. januar 2003. Se dem her.

Hvem kan få førtidspension?

Du kan få tilkendt førtidspension, hvis du er mellem 18 år og folkepensionsalderen og din arbejdsevne er varigt nedsat, så du under ingen omstændigheder kan komme helt eller delvist i arbejde eller i uddannelse.

Personer mellem 18 og 39 år kan kun tilkendes førtidspension i helt særlige tilfælde. Det kræves, at det er helt åbenbart – og dokumenteret – at der overhovedet ikke er nogen arbejdsevne og uddannelsesmulighed.

Som udgangspunkt skal du igennem et ressourceforløb via din kommune.

Med mindre det skønnes, ud fra den foreliggende dokumentation, at du er helt uden arbejdsevne, eller du har under 6 år til din folkepensionsalder.

Hvad er et ressourceforløb?

Et ressourceforløb kan vare fra 1-3 år, og det skal afklare, om du kan få forbedret din arbejdsevne gennem aktivering, revalidering, behandling eller på anden måde, så du kan forsørge dig selv helt eller delvist ved almindeligt arbejde eller et fleksjob.

Formålet med et ressourceforløb er at hjælpe dig i arbejde eller uddannelse. Ressourceforløbet skal afklare, om du har nogen arbejds- og uddannelsesevne i behold. Det kan bestå af mange forskellige tilbud: beskæftigelsestilbud, sundhedsmæssige og sociale tilbud.

Du skal have en koordinerende sagsbehandler, som er en gennemgående person under forløbet, og som er den, der er ansvarlig for at samordne og varetage dine interesser på tværs af de forskellige lovområder.

Tilkendelse af førtidspension

Det er din kommune, der træffer afgørelse om tilkendelse af førtidspension. Det sker på grundlag af en rehabiliteringsplan. Denne plan skal dokumentere, at alle muligheder i forhold til beskæftigelse og uddannelse er udtømt. Afgørelsen skal træffes senest 3 måneder efter, sagen er overgået til reglerne om førtidspension. Der kan også træffes afgørelse om, at sagen skal genoptages på et givet tidspunkt.

Tilkendelse af seniorpension

Hvis du har højst 6 år til folkepensionsalderen, har du mulighed for at søge seniorpension.

Se regler og satser for seniorpension her.

Slut for modregning fra januar 2023

Vil min egen lønindtægt blive modregnet i folkepensionen i 2023?

Regeringen vil om kort tid fremsætte et lovforslag, som betyder, at folkepensionister ikke længere vil blive modregnet i folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg, når de arbejder.

Lovforslaget vil blive fremsat i løbet af foråret, og at loven vil få virkning fra januar 2024.

De nye regler om stop for modregning af løn i folkepensionen kommer til at gælde med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2023.

Det betyder, at din løn fortsat vil blive modregnet i folkepensionen efter de regler, vi kender i dag. Når loven træder i kraft i januar 2024, vil din pension for 2023 blive reguleret.

Når lovforslaget er fremsat, skriver vi om de nye regler i vores nyhedsbrev.

Du kan tilmelde dig nyhedsbrev gratis her

Modregning kan stadig ske, hvis man har andre indtægter fx fra en arbejdsmarkedspension, tjenestemandspension, kapitalindkomst e.l.

Slut med ægtefællemodregning

Fra januar 2023 er det slut med modregning af ægtefælles og samlevers lønindtægt i folkepensionen. Dette er vedtaget ved lov.

De nye regler gælder for indtægt fra: løn, dagpenge fra a-kassen, efterløn og sygedagpenge.

De gælder IKKE for indtægt fra tjenestemandspension, ATP, pensionsopsparinger og kapitalindkomst. Disse indtægter vil fortsat blive modregnet som i dag.

 

Få vores gratis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev med tips til dit seniorliv og få automatisk besked, når der kommer nye regler om efterløn, folkepension og din økonomi som pensionist og efterlønner.

 

 

  • Var denne tekst brugbar?
  • Ja   Nej