Førtidspension

Hvad får jeg i førtidspension pr. måned i 2021?

Enlige: 19.331 kroner om måneden

Andre: 16.432 kroner om måneden

Beløbene er skattepligtige og kan nedsættes, hvis du har andre indtægter.

Er du i tvivl, om du er “reel enlig”, kan du se reglerne her

Der gælder andre regler og satser for førtidspension tilkendt før 1. januar 2003. Se dem her

Hvem kan få førtidspension?

Du kan få tilkendt førtidspension, hvis du er mellem 18 år og folkepensionsalderen og din arbejdsevne er varigt nedsat, så du under ingen omstændigheder kan komme helt eller delvist i arbejde eller i uddannelse.
Personer mellem 18 og 39 år kan kun tilkendes førtidspension i helt særlige tilfælde. Det kræves, at det er helt åbenbart – og dokumenteret – at der overhovedet ikke er nogen arbejdsevne og uddannelsesmulighed.
Som udgangspunkt skal du igennem et ressourceforløb via din kommune.
Med mindre det skønnes, ud fra den foreliggende dokumentation, at du er helt uden arbejdsevne, eller du har under 6 år til din folkepensionsalder.

Hvad er et ressourceforløb?

Et ressourceforløb kan vare fra 1-3 år, og det skal afklare, om du kan få forbedret din arbejdsevne gennem aktivering, revalidering, behandling eller på anden måde, så du kan forsørge dig selv helt eller delvist ved almindeligt arbejde eller et fleksjob.

Formålet med et ressourceforløb er at hjælpe dig i arbejde eller uddannelse. Ressourceforløbet skal afklare, om du har nogen arbejds- og uddannelsesevne i behold. Det kan bestå af mange forskellige tilbud: beskæftigelsestilbud, sundhedsmæssige og sociale tilbud.

Du skal have en koordinerende sagsbehandler, som er en gennemgående person under forløbet, og som er den, der er ansvarlig for at samordne og varetage dine interesser på tværs af de forskellige lovområder.

Tilkendelse af førtidspension

Det er din kommune, der træffer afgørelse om tilkendelse af førtidspension. Det sker på grundlag af en rehabiliteringsplan. Denne plan skal dokumentere, at alle muligheder i forhold til beskæftigelse og uddannelse er udtømt. Afgørelsen skal træffes senest 3 måneder efter, sagen er overgået til reglerne om førtidspension. Der kan også træffes afgørelse om, at sagen skal genoptages på et givet tidspunkt.

Tilkendelse af seniorpension

Hvis du har højst 6 år til folkepensionsalderen, har du mulighed for at søge seniorpension.

Se regler og satser for seniorpension her

 

  • Var denne tekst brugbar?
  • Ja   Nej