Personligt tillæg til førtidspensionister på den gamle ordning

Personligt tillæg til folkepensionister kan søges hos kommunen. Tillægget er ikke skattepligtigt.

Personligt tillæg kan søges til enkeltudgifter som: flytning, egenbetaling af briller, diætkost, højskoleophold m.m.

Tillægget kan ydes til økonomisk vanskeligt stillede folkepensionister. Og det kan ydes til førtidspensionister efter de gamle regler før 2003.

Individuel vurdering i din kommune

Det er din kommune, der fastlægger, hvor meget du må have i formue for at kunne få personligt tillæg.

Beskæftigelsesministeriet udsender dog hvert år en vejledende formuegrænse – 93.000 kroner om året (2022) -. De fleste kommuner anvender også et såkaldt rådighedsbeløb. Det er det beløb, man vurderer, du skal have til rådighed til mad, tøj og fornøjelser, når de faste udgifter er betalt.

Kommunen skal altid foretage en konkret individuel vurdering. Der er store forskelle på kommunernes forvaltning og bedømmelse af behov for personligt tillæg. Spørg i din egen kommune.

Få vores gratis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrevet med tips til dit seniorliv og få automatisk besked, når der kommer nye regler om førtidspension, folkepension og din økonomi som pensionist.

  • Var denne tekst brugbar?
  • Ja   Nej