Supplerende arbejdsmarkedspension til førtidspensionister og seniorpension

Er du førtidspensionister eller på seniorpension, kan du optjene et supplement til folkepensionen. Det sker via Den supplerende arbejdsmarkedspension også kaldet SUPP.

Den supplerende arbejdsmarkedspension er en frivillig ordning.

Hvem kan blive omfattet af den supplerende arbejdsmarkedspension?

Ordningen tilbydes både til førtidspensionister på de nuværende og gamle regler fra før 1. januar 2003.

Bidraget skal ikke medregnes til din skattepligtige indkomst. Der betales arbejdsmarkedsbidrag af indbetalingerne på samme måde som med ATP og andre pensionsordninger. Du kan selv vælge, om bidraget skal indbetales til ATP, et livsforsikringsselskab eller en pensionskasse.

Pensionen er livsvarig, og udbetalingen starter, når du når folkepensionsalderen. Hvis du er blevet folkepensionist efter 2010, får du udbetalt den supplerende pension sammen med ATP Livslang Pension.

Den supplerende pension indgår ikke i fællesboet og skal derfor ikke deles i forbindelse med skilsmisse.

Ved dødsfald bliver din supplerende pension udbetalt som et engangsbeløb til boet, hvis du er født i 1948 eller senere.

Der bliver trukket 40 procent i afgift til staten.

Kan det betale sig at indbetale til den supplerende arbejdsmarkedspension?

Den supplerende pension er en meget fordelagtig ordning. Det kan helt sikker anbefales, hvis du er førtidspensionist eller på seniorpension. Da ordningen er frivillig, kan du til enhver tid stoppe, hvis du ønsker det.

De opsparede penge kommer først til udbetaling, når du bliver folkepensionist.

Du kan tilmelde dig på www.borger.dk

Bidrag til den supplerende arbejdsmarkedspension i 2021

Som førtidspensionist betaler du selv 1/3 til ordningen, og staten betaler 2/3.

I 2021 vil der sammenlagt blive sparet 6.660 kroner op, hvor du betaler 2.220 kroner.

pr. måned Årligt
Din andel 185 kroner 2.220 kroner
Statens andel 362 kroner 4.440 kroner
I alt 570 kroner 6.660 kroner

Få vores gratis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrevet med tips til dit seniorliv og få automatisk besked, når der kommer nye regler om folkepension, supplerende arbejdsmarkedspension og din økonomi som pensionist og efterlønner.

  • Var denne tekst brugbar?
  • Ja   Nej