Supplerende Arbejdsmarkedspension til førtidspensionister og seniorpensionister

Er du førtidspensionist, eller modtager du seniorpension, kan du optjene et supplement til folkepensionen. Det sker via Supplerende Arbejdsmarkedspension også kaldet SUPP.

Supplerende Arbejdsmarkedspension er en frivillig ordning.

Hvem kan blive omfattet af Supplerende Arbejdsmarkedspension?

Ordningen tilbydes både til førtidspensionister på den nuværende ordning og på den gamle ordning samt til seniorpensionister.

Bidraget skal ikke medregnes i din skattepligtige indkomst. Der betales arbejdsmarkedsbidrag af indbetalingerne på samme måde som med ATP og andre pensionsordninger. Du kan selv vælge, om bidraget skal indbetales til ATP, et livsforsikringsselskab eller en pensionskasse.

Pensionen er livsvarig, og udbetalingen starter, når du når folkepensionsalderen.

Den Supplerende Arbejdsmarkedspension indgår ikke i fællesboet og skal derfor ikke deles i forbindelse med skilsmisse.

Hvis du dør, inden du når folkepensionsalderen, udbetales et engangsbeløb til dit bo.

Der bliver trukket 40 procent i afgift til staten.

Kan det betale sig at indbetale til Supplerende Arbejdsmarkedspension?

Den Supplerende Arbejdsmarkedspension er en fordelagtig ordning, der som hovedregel kan anbefales.

Da ordningen er frivillig, kan du til enhver tid stoppe indbetalingerne, hvis du ønsker det.

Du kan tilmelde dig på www.borger.dk.

Bidrag til Supplerende Arbejdsmarkedspension i 2022

Som førtidspensionist og seniorpensionist betaler du selv 1/3 til ordningen, og kommunen betaler 2/3.

Samlet opsparing er: 7.128 kroner om året (2024) , hvoraf du betaler 2.376 kroner om året (2024).

 Pr. månedÅrligt
Din andel198 kroner om måneden (2024)2.376 kroner om året (2024)
Statens andel396 kroner om måneden (2024)4.752 kroner om året (2024)
I alt594 kroner om måneden (2024)7.128 kroner om året (2024)

Få vores gratis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev med tips til dit seniorliv og få automatisk besked, når der kommer nye regler om folkepension, supplerende arbejdsmarkedspension og din økonomi som pensionist og efterlønner.

  • Var denne tekst brugbar?
  • Ja   Nej