Supplerende arbejdsmarkedspension til førtidspensionister og seniorpension

Er du førtidspensionister eller på seniorpension, kan du optjene et supplement til folkepensionen. Det sker via Den supplerende arbejdsmarkedspension også kaldet SUPP.

Den supplerende arbejdsmarkedspension er en frivillig ordning.

Hvem kan blive omfattet af den supplerende arbejdsmarkedspension?

Ordningen tilbydes både til førtidspensionister på de nuværende og gamle regler fra før 1. januar 2003.

Bidraget skal ikke medregnes til din skattepligtige indkomst. Der betales arbejdsmarkedsbidrag af indbetalingerne på samme måde som med ATP og andre pensionsordninger. Du kan selv vælge, om bidraget skal indbetales til ATP, et livsforsikringsselskab eller en pensionskasse.

Pensionen er livsvarig, og udbetalingen starter, når du når folkepensionsalderen. Hvis du er blevet folkepensionist efter 2010, får du udbetalt den supplerende pension sammen med ATP Livslang Pension.

Den supplerende pension indgår ikke i fællesboet og skal derfor ikke deles i forbindelse med skilsmisse.

Ved dødsfald bliver din supplerende pension udbetalt som et engangsbeløb til boet, hvis du er født i 1948 eller senere.

Der bliver trukket 40 procent i afgift til staten.

Kan det betale sig at indbetale til den supplerende arbejdsmarkedspension?

Den supplerende pension er en meget fordelagtig ordning. Det kan helt sikkert anbefales, hvis du er førtidspensionist eller på seniorpension. Da ordningen er frivillig, kan du til enhver tid stoppe, hvis du ønsker det.

De opsparede penge kommer først til udbetaling, når du bliver folkepensionist.

Du kan tilmelde dig på www.borger.dk

Bidrag til den supplerende arbejdsmarkedspension i 2022

Som førtidspensionist betaler du selv 1/3 til ordningen, og kommunen betaler 2/3.

Samlet opsparing er: 6.732 kroner om året (2022) , hvoraf du betaler 2.244 kroner om året (2022).

Pr. måned Årligt
Din andel 187 kroner om måneden (2022) 2.244 kroner om året (2022)
Statens andel 374 kroner om måneden (2022) 4.488 kroner om året (2022)
I alt 561 kroner om måneden (2022) 6.732 kroner om året (2022)

Få vores gratis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrevet med tips til dit seniorliv og få automatisk besked, når der kommer nye regler om folkepension, supplerende arbejdsmarkedspension og din økonomi som pensionist og efterlønner.

  • Var denne tekst brugbar?
  • Ja   Nej