Arbejdsmarkedspension

Arbejdsmarkedspension er en del af overenskomsten for næsten alle lønmodtagere. Formålet med arbejdsmarkedspension er at sikre dig og alle andre lønmodtager mulighed for en god alderdom, hvor du ikke skal vende og dreje hver en krone.

Et pensionsbidrag på 12 procent er meget almindeligt. Det er normalt aftalt, at arbejdsgiveren betaler to tredjedele af bidraget, og du selv betaler en tredjedel af bidraget.

Hvad dækker en arbejdsmarkedspension?

Eksempel på indbetaling til arbejdsmarkedspension

I din overenskomst er aftalt en arbejdsmarkedspension på 12%.

Du tjener 30.000 kroner om måneden.

Hver måned blive der overført 3.600 kroner til din arbejdsmarkedspension.

Din arbejdsgiver betaler 2/3. Du betaler 1/3.

Din arbejdsmarkedspension giver dig en pension oven i folkepensionen og ATP.

Størrelsen af din pension afhænger af, hvor meget og hvor længe der er indbetalt til pensionsordningen.

Arbejdsmarkedspensionen udbetales oftest som en livslang månedlig ydelse, fra du bliver pensioneret, og til du dør. Pensionen kan også suppleres med en ratepension, der udbetales over 10 til 25 år.

Hvis du skifter arbejde og overenskomst med tilhørende pensionsaftale, kan det normalt bedst betale sig at overføre pensionsopsparingen til den nye pensionskasse, så din pensionsopsparing er samlet ét sted, og du kun skal betale administrationsomkostninger ét sted. Det er normalt gratis.

Når du går på pension, har udbetalinger fra din arbejdsmarkedspension ingen indflydelse på folkepensionens grundbeløb, men den har indflydelse på dit pensionstillæg.

Kan jeg få udbetalt arbejdsmarkedspension, mens jeg arbejder?

Hvis du er fyldt 60 år og ønsker at trappe din arbejdstid ned frem mod pensionsalderen, kan du få en del af din arbejdsmarkedspension udbetalt fra PensionDanmark og Industriens Pension.

Kritisk sygdom

De fleste arbejdsmarkedspensioner har en ordning, så du får udbetalt et engangsbeløb, hvis du får en kritisk sygdom som for eksempel kræft eller blodprop i hjernen.

Bliver du så syg, at du ikke kan komme i arbejde igen, kan din arbejdsmarkedspension komme til udbetaling. Det sker, hvis din pensionskasse skønner, at du er berettiget til pension. Pensionen vil oftest være af samme størrelse, som hvis du havde arbejdet til folkepensionsalderen.

Hvad sker der med min pension, hvis jeg dør, inden jeg når pensionsalderen?

Hvis du dør, inden du når pensionsalderen, har de fleste pensionsordninger en aftale om udbetaling af et engangsbeløb til nærmeste pårørende og en løbende pension til din ægtefælle og børn, dog højst til børnene er 24 år.

Er du ikke gift, skal du huske at tage stilling til, om din samlever skal tilføjes som begunstiget. Det kan du gøre på pensionskassens hjemmeside.

Få rådgivning om arbejdsmarkedspension

Kapitalpension og aldersopsparing

Det er ikke længere muligt at oprette en kapitalpension. Kapitalpension er afløst af aldersopsparing.

Du kan ikke trække indbetalingerne til aldersopsparing fra i skat. Til gengæld er udbetalingen skattefri.

I 2020 kan du indbetale op til 5.300 kroner på en aldersopsparing, hvis der er mere end 5 år til din folkepensionsalder.

Hvis der er mindre end 5 år til din folkepensionsalder, kan du indbetale op til 50.200 kroner.

Du kan vælge at udskyde udbetalingen i op til 20 år, og du kan vælge, om du vil have dem udbetalt på én gang eller i rater.

Aldersopsparingen har ikke indflydelse på beregning af helbredstillæg, varmetillæg og boligydelse.

På pensionskassernes hjemmesider kan du selv tjekke, hvor meget du har sparet op, dine forsikringer, hvem der arver dig og hvor meget du får ved kritisk sygdom.

Du kan også ringe og få rådgivning.

PensionDanmark
www.pension.dk

Telefonrådgivning 70 12 13 30

Industriens Pension

www.industrienspension.dk

Telefonrådgivning 70 33 70 70

Sampension

www.sampension.dk

Telefonrådgivning 77 33 18 77

På www.pensionsinfo kan de se, hvilken pensionskasse du har. 

Firmapensionsordninger

De overenskomstaftalte pensionsordninger er de mest almindelige.

Men der findes også firmapensioner, hvor pensionen er aftalt mellem arbejdsgiver og et privat pensionsselskab.

Firmapensionsordninger omfatter medarbejderne på en bestemt virksomhed. Ordningen bygger på en aftale mellem arbejdsgiveren og de ansatte om, hvordan pensionsordningen skal sammensættes, og hvad den skal dække. Det vil stå i din ansættelseskontrakt, hvis du er omfattet af en firmapensionsordning.

Få vores gratis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrevet med tips til dit seniorliv og få automatisk besked, når der kommer nye regler om pension, modregning af arbejdsmarkedspension, pensionsopsparing og din økonomi som pensionist.

 

 

  • Var denne tekst brugbar?
  • Ja   Nej