Efterlevelsespension

Udbetalingen af folkepension stoppes med virkning fra dagen efter pensionistens død.

Hvis din ægtefælle eller samlever dør, får du udbetalt efterlevelsespension i 3 måneder efter dødsfaldet, hvis du selv får folkepension eller førtidspension.

Hvor meget er efterlevelsespensionen?

Efterlevelsespensionen svarer til jeres samlede pensioner, men beskattes hos den efterlevende. Der anvendes alene den efterlevendes personfradrag. Det betyder, at den samlede udbetaling bliver mindre, end da begge pensionister levede.  Når de 3 måneder er gået bliver den efterlevendes pension beregnet som enlig

Kun, hvis I har boet sammen

Det er en betingelse, at du har haft fælles bopæl med din afdøde ægtefælle på tidspunktet for dødsfaldet.

Hvis den afdøde har boet alene for eksempel på plejehjem, får ægtefællen ikke efterlevelsespension.

Få vores gratis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrevet med tips til dit seniorliv og få automatisk besked, når der kommer nye regler om folkepension og din økonomi som pensionist.

  • Var denne tekst brugbar?
  • Ja   Nej