Efterlevelsespension

Udbetalingen af pension stoppes med virkning fra dagen efter pensionistens død.

Hvis din ægtefælle eller samlever dør, får du udbetalt efterlevelsespension i tre måneder efter dødsfaldet, hvis du selv får folkepension, førtidspension eller seniorpension.

Hvor meget er efterlevelsespensionen?

Efterlevelsespensionen svarer til jeres samlede pensioner, men beskattes hos den efterlevende.

Der anvendes alene den efterlevendes personfradrag. Det betyder, at den samlede udbetaling bliver mindre, end da begge pensionister levede.

Når de 3 måneder er gået, bliver den efterlevendes pension beregnet som pension til enlig.

Kun, hvis I har boet sammen

For at have ret til efterlevelsespension skal I enten være samlevende eller gift.

Det er en betingelse, at du har haft fælles bopæl med din afdøde ægtefælle/samlever på tidspunktet for dødsfaldet.

Hvis afdøde har boet alene for eksempel på plejehjem, får ægtefælle/samlever ikke efterlevelsespension.

Få vores gratis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev med tips til dit seniorliv og få automatisk besked, når der kommer nye regler om folkepension og din økonomi som pensionist.

  • Var denne tekst brugbar?
  • Ja   Nej