Hospice

Et hospice er en institution for uhelbredeligt syge og døende patienter, hvor den helbredende behandling er definitivt opgivet til fordel for en aktivt lindrende indsats; en såkaldt palliativ behandling.

Hvem kan komme på hospice?

Du kan komme på hospice hvis:

  • du har en uhelbredelig fremskreden sygdom, og din behandling er afsluttet
  • du er med på, at hjælpen er lindrende og ikke helbredende
  • du selv ønske at komme på hospice

Det er muligt for pårørende at komme på hospice og tilbringe den sidste tid med den døende.

Hvad koster hospice?

Det gratis at komme på hospice, hvis du opfylder kriterierne, og der er plads.

Din læge kan indstille dig til ophold på hospice.

Hvor finder jeg et hospice?

I Danmark er der 20 hospicer, der alle drives som selvejende institutioner med driftsoverenskomst med det respektive regionsråd.

Du frit kan vælge et hospice i nærheden af din familie, uanset hvilken kommune du bor i.

På Hospice Forum Danmarks hjemmeside finder du adresseoplysninger og links til alle hospicer. Du kan også se hvor mange sengepladser, der er i din region. www.hospiceforum.dk

Palliative afdelinger på hospitaler

Det er ikke alle døende, der kommer på hospice. Der er også palliative medicinske afdelinger på hospitaler. Palliation betyder at lindre.

Vågekoner

En vågekones funktion er at:

  • Sidde hos døende i deres sidste stund
  • Hjælpe døende, der ikke har pårørende, eller som aflastning til pårørende
  • Være døende nær ved at holde personen i hånd
  • Tale med de døende i deres sidste stund, hvis det er muligt
  • Kommunikere med andre i nærheden, for eksempel sundhedspersonale eller eventuelle pårørende

Læs mere om vågetjenesten

Den palliative medicinske afdelingens formål er at forbedre livskvaliteten hos patienter og pårørende, som står over for de problemer, der er forbundet med en fremskreden sygdom.

Målet er at lindre de fysiske og psykiske symptomer og de sociale og eksistentielle udfordringer, man kan opleve i forbindelse med en livstruende sygdom.

Fokus er at skabe den størst mulige livskvalitet og støtte for patienten og de pårørende gennem sygdomsforløbet.

En palliative medicinske afdeling samarbejder med din praktiserende læge, andre hospitalsafdelinger, hjemmesygeplejen, hjemmeplejen og hospice.

  • Var denne tekst brugbar?
  • Ja   Nej