Hospice

Et hospice er en institution for uhelbredeligt syge og døende patienter, hvor den helbredende behandling er definitivt opgivet til fordel for en aktivt lindrende behandling; en såkaldt palliativ behandling.

Hvem kan komme på hospice?

Du kan komme på hospice hvis:

  • Du har en uhelbredelig fremskreden sygdom, og din behandling er afsluttet.
  • Du er med på, at hjælpen er lindrende og ikke helbredende.
  • Du selv ønsker at komme på hospice.

Det er muligt for pårørende at komme på hospice og tilbringe den sidste tid med den døende.

Hvad koster hospice?

Det er gratis at komme på hospice, hvis du opfylder kriterierne, og der er plads.

Hvordan kan jeg få en hospiceplads?

Du skal kontakte din praktiserende læge, hvis du er hjemme, eller hospitalslægen, hvis du er indlagt.

Lægen kan henvise dig til en hospiceplads. Når hospice modtager en henvisning laves en helhedsvurdering af den enkelte patient ud fra nogle nationale visitationskriterier.

Du kan henvises til mere end et hospice samtidigt. Hospicerne i Danmark er omfattet af reglerne om frit sygehusvalg.

Hvor finder jeg et hospice?

I Danmark er der 19 hospicer for voksne, der alle drives som selvejende institutioner med driftsoverenskomst med det respektive regionsråd.

Du kan frit vælge et hospice i nærheden af din familie, uanset hvilken kommune du bor i.

Hospice Forum Danmarks hjemmeside finder du adresser på og links til alle hospicer. På hjemmesiden kan du også se, hvor mange hospicesengepladser, der er i din region.

Vågekoner

En vågekones funktion er at:

  • Sidde hos døende i deres sidste stund.
  • Hjælpe døende, der ikke har pårørende, eller som aflastning til pårørende.
  • Være døende nær ved at holde personen i hånd.
  • Tale med de døende i deres sidste stund, hvis det er muligt.
  • Kommunikere med andre i nærheden, for eksempel sundhedspersonale eller eventuelle pårørende.

Læs mere om vågetjenesten

Palliative afdelinger på hospitaler

Det er ikke alle døende, der kommer på hospice. Der er også palliative medicinske afdelinger på hospitaler. Palliation betyder at lindre.

Den palliative medicinske afdelings formål er at forbedre livskvaliteten hos patienter og pårørende, som står over for de problemer, der er forbundet med en fremskreden sygdom.

Målet er at lindre de fysiske og psykiske symptomer og de sociale og eksistentielle udfordringer, man kan opleve i forbindelse med en livstruende sygdom.

Fokus er at skabe den størst mulige livskvalitet og støtte for patienten og de pårørende gennem sygdomsforløbet.

En palliative medicinsk afdeling samarbejder med din praktiserende læge, andre hospitalsafdelinger, hjemmesygeplejen, hjemmeplejen og hospice.

Få vores gratis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev med tips til dit seniorliv og få automatisk besked, når der kommer nye regler om efterløn, folkepension og din økonomi som pensionist og efterlønner.

  • Var denne tekst brugbar?
  • Ja   Nej