Fremtidsfuldmagt

En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, som kan sættes i kraft engang i fremtiden, hvis du bliver syg eller svækket og mister evnen til selv at tage vare på dine økonomiske eller personlige forhold.

Du kan give fremtidsfuldmagt til én eller flere personer, som du selv udpeger. Hvis fremtidsfuldmagten bliver sat i kraft, er den eller de personer såkaldte fremtidsfuldmægtige og kan repræsentere dig og handle på dine vegne. Du er selv fuldmagtsgiver.

Selvom du opretter fremtidsfuldmagten i dag, vil den først kunne sættes i kraft og virke, hvis du en dag bliver syg eller mentalt svækket.

En fremtidsfuldmagt er et privat og selvvalgt alternativ til værgemål. Ordningen er ny, og den trådte i kraft den 1. september 2017.

Hvem kan oprette en fremtidsfuldmagt?

Du kan oprette en fremtidsfuldmagt, hvis du er fyldt 18 år og er i stand til at handle fornuftsmæssigt. Det betyder, at du skal være i stand til at forstå konsekvenserne af oprettelsen. Du kan fx ikke oprette en fremtidsfuldmagt, hvis du er under værgemål.

Hvordan opretter jeg en fremtidsfuldmagt?

Først skal du oprette fremtidsfuldmagten og underskrive den digitalt i Fremtidsfuldmagtsregistret.

Derefter skal fremtidsfuldmagten vedkendes hos en notar, som påtegner fuldmagten. Du skal medbringe legitimation (pas, kørekort eller anden billedlegitimation)

Tinglysning koster 300 kroner.

Herefter ligger fremtidsfuldmagten i Fremtidsfuldmagtsregistret, indtil den eventuelt på et tidspunkt bliver sat i kraft af Statsforvaltningen, fordi du ikke længere er i stand til at varetage dine forhold.

Du finder Fremtidsfuldmagtsregisteret her på Tinglysningens hjemmeside (Brug NemID)

Hvad koster en fremtidsfuldmagt?

En fremtidsfuldmagt koster ingenting. Men der vil være udgifter til notar. Og der vil senere være udgifter til lægeerklæring, når fremtidsfuldmagten skal i brug.

 

  • Var denne tekst brugbar?
  • Ja   Nej