Støtte til lokale aktiviteter og initiativer

Servicelovens paragraf 18 og til dels paragraf 79 er et vigtigt omdrejningspunkt for samarbejdet mellem kommunen og de frivillige.

Tilskud efter Servicelovens § 18

Kommunen skal samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger. Kommunen skal afsætte et årligt beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. Rammerne for samarbejdet bestemmer den enkelte kommune. Hensigten er at styrke samarbejdet mellem kommunerne og den frivillige sociale indsats og dermed gavne de borgere, som har brug for hjælp og støtte.

Vil du deltage i frivillige aktiviteter eller ulønnet frivilligt arbejde i en forening eller søge midler til frivillige sociale aktiviteter, kan du kontakte frivillighedskonsulenten i din kommune. De fleste kommuner har en kontaktperson eller et frivilligcenter, som har en vejviser til de frivillige sociale organisationer og foreninger.

Tilskud efter Servicelovens § 79

Tilbud efter § 79 skal have et aktiverende eller forebyggende sigte. Kommunen kan selv oprette tilbud eller give tilskud til aktiviteterne. Målgruppen er voksne, herunder ældre. Tilbuddene kan for eksempel omfatte en bestemt aldersgruppe, eller de kan være målrettede til for eksempel mænd eller kvinder, personer med demens m.v.

Der kan fx gives støtte til klubarbejde, undervisning, foredrag, studiekredse eller motion. Kommunen fastsætter retningslinjer for, hvilke persongrupper der kan benytte tilbuddene. Se på din kommunes hjemmeside hvilke puljemidler, der er til Servicelovens § 18 og § 79. Her findes ofte også ansøgningsskemaer.

Et CVR-nummer kan være nødvendigt – hvordan får vi det?

Skal jeres klub modtage støttepenge fra kommunen, er det for det meste nødvendigt, at I er registreret med et såkaldt CVR-nummer.

CVR står for Det Centrale Virksomhedsregister. Dette er et register, hvor alle danske virksomheder og organisationer er registreret med hvert deres CVR-nummer. Et CVR-nummer er altså en virksomheds identifikationsnummer på samme måde, som en dansk statsborger har et CPR-nummer.

For at få et CVR-nummer, skal I registrere et CVR-nummer som frivillig forening på Virk.dk.

Søg støtte fra VELUX FONDEN

Hvis du har en god idé til en aktivitet, som er til glæde for andre seniorer, kan du søge støtte til din aktivitet hos Faglige Seniorer, som administrerer en rammebevilling fra VELUX Fonden.

Der kan søges til: kulturelle aktiviteter, arbejdende værksteder, uddannelse af aktive seniorer, indretning og forbedring af lokaler, IT samt digitale hjælpemidler, ældre med syns- og høretab og overgang fra arbejde til pensionistliv. Søg støtte på www.fagligsenior.dk/stoette.

Søg støtte her

Få vores gratis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev med tips til dit seniorliv og få automatisk besked, når der kommer nye regler om efterløn, folkepension og din økonomi som pensionist og efterlønner.

  • Var denne tekst brugbar?
  • Ja   Nej