Tilskud til klubbernes arbejde

Servicelovens paragraf 18 og til dels paragraf 79 er et vigtigt omdrejningspunkt for samarbejdet mellem kommunen og de frivillige.

Tilskud efter Servicelovens § 18

 • Kommunen skal samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger.
 • Kommunen skal afsætte et årligt beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde.
 • Rammerne for samarbejdet bestemmer den enkelte kommune.

Hensigten er at styrke samarbejdet mellem kommunerne og den frivillige sociale indsats og dermed gavne de borgere, som har brug for hjælp og støtte.

Samarbejdets sigte er lokalt. Det er de lokale frivillige foreninger og lokale afdelinger af organisationer, for eksempel Røde Kors, eller frivillighedsinitiativer af mindre formel art.

Vil du deltage i frivillige aktiviteter eller ulønnet frivilligt arbejde i en forening eller søge midler til frivillige sociale aktiviteter, kan du tage kontakt til frivillighedskonsulenten i din kommune. De fleste kommuner har en kontaktperson eller et frivilligcenter, som har en vejviser til de frivillige sociale organisationer og foreninger. På din kommunes hjemmeside kan du finde ansøgningsskema til § 18 støttemidlerne med beskrivelse af kommunens rammer for tildeling af støtte til den frivillige sociale indsats.

Tilskud efter Servicelovens § 79

Tilbud efter § 79 skal have et aktiverende eller forebyggende sigte. Kommunen kan selv iværksætte tilbud eller give tilskud til aktiviteterne. Målgruppen er voksne, herunder ældre. Tilbuddene kan for eksempel omfatte en bestemt aldersgruppe, eller de kan være målrettede til for eksempel mænd eller kvinder, personer med demens m.v.

Eksempler på aktiviteter der kan støttes efter § 79:

 • Klubarbejde.
 • Undervisning.
 • Foredrag.
 • Studiekredsarbejde.
 • Gymnastik.
 • Anden form for motion.

Kommunen kan vælge at stille et beløb til rådighed, som brugerne selv administrerer, eller stille lokaler til rådighed.

Det er kommunen, som fastsætter retningslinjer for hvilke persongrupper, der kan benytte tilbuddene.

Se på din kommunes hjemmeside, hvilke puljemidler der er til § 79 tilbud. Her findes ofte også et ansøgningsskema.

Et CVR-nummer kan være nødvendigt – hvordan får vi det?

Skal jeres klub modtage støttepenge fra kommunen, er det for det meste nødvendigt, at I er registreret med et såkaldt CVR-nummer.

CVR står for Det Centrale Virksomhedsregister. Dette er et register, hvor alle danske virksomheder og organisationer er registreret med hvert deres CVR-nummer. Et CVR-nummer er altså en virksomheds identifikationsnummer på samme måde, som en dansk statsborger har et CPR-nummer.

For at få et CVR-nummer, skal I registrere et CVR-nummer som frivillig forening på Virk.dk.

Søg støtte fra VELUX FONDEN

Hvis du har en god idé til en aktivitet, som er til glæde for andre seniorer, kan du søge støtte til din aktivitet hos Faglige Seniorer, som administrerer en rammebevilling fra VELUX FONDEN.

Søg støtte her

Få vores gratis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev med tips til dit seniorliv og få automatisk besked, når der kommer nye regler om efterløn, folkepension og din økonomi som pensionist og efterlønner.

 • Var denne tekst brugbar?
 • Ja   Nej