Ældretandpleje og omsorgstandpleje

Ældres sundhed og livskvalitet afhænger ikke mindst af en god mundhygiejne og gode tænder. Dårlige tænder er skyld i blandt andet kredsløbssygdomme, dårlig ernæring, dårligt selvværd, social isolation og ringere livskvalitet. Alt dette og en stigende levealder gør det vigtigt, at ældre vedligeholder deres tænder.

Foruden det almindelige helbredstillæg, som kan søges af pensionister til blandt andet tandbehandling, er der efter konkret vurdering mulighed for at få tilbudt omsorgstandpleje.

Hvad er omsorgstandpleje?

Omsorgstandpleje er et kommunalt tilbud til ældre, som på grund af sygdom eller handicap ikke har mulighed for at komme til tandlæge. Det kan være ældre, som bor på plejehjem, men også ældre gangbesværede i eget hjem. Det afgørende for at kunne få tilbudt omsorgstandpleje er, at den ældre ikke kan bruge de almindelige muligheder for tandbehandling.

Hvem bevilger omsorgstandpleje?

Det er Social- og Sundhedsforvaltningens lokalkontor, hvor du bor, hjemmesygeplejen eller plejehjemsforstanderen, der vurderer behovet for omsorgstandpleje.

Hvilke behandlinger kan omsorgstandplejen tilbyde?

Der tilbydes primært forebyggende og vedligeholdende behandling. Det er for eksempel tandrensning, fyldninger, protesekorrektioner- og reparationer og tandudtrækning. Behandlingen foregår primært i patientens hjem, men kan, hvis det er nødvendigt, foregå på specialklinik, som regel på et kommunalt plejecenter.

Hvad koster det at få behandling hos omsorgstandplejen?

Det koster 590 kroner om året (2024) at være tilmeldt den kommunale omsorgstandpleje.

Det er egenbetaling. Selve behandlingen er gratis.

Beløbet bliver automatisk fratrukket i den sociale pensionsudbetaling. Er der behov for, at behandlingen foregår på kommunal tandklinik, gælder bevillingen også transport til behandling.

Mere information om omsorgstandpleje

Du kan få flere informationer om ældretandpleje her:

www.omsorgstandpleje.dk

Få vores gratis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev med tips til dit seniorliv og få automatisk besked, når der kommer nye regler om efterløn, folkepension og din økonomi som pensionist og efterlønner.

  • Var denne tekst brugbar?
  • Ja   Nej