Tilskud til rekreationsophold

Foreningen til støtte af sygdomsramte erhvervsaktive borgere giver støtte til rekreationsophold, eventuelt i form af et afslappende ophold.

Hvem kan få tilskud?

Du kan søge tilskud fra foreningen, hvis du er erhvervsaktiv mindst 20 timer om ugen og sygemeldt fra dit arbejde i kortere eller længere tid.

Der er ingen aldersgrænse, men er du begyndt at få udbetalt din folkepension, kan du ikke søge.

Tilskuddet kan gives til et rekreationsophold eller afslappende ophold, som kan gavne dig som afslut­ning på dit sygdomsforløb, så du kan komme til kræfter og vende tilbage på arbejdsmarkedet.

Sygdommen kan være fysisk eller psykisk. Det kan også være en arbejdsskade.

Betingelser for at få tilskud

Du skal opfylde tre betingelser for at få tilskud:

  1. Du skal være erhvervsaktiv, og du skal være i stand til at genoptage dit arbejde eller stå til rådighed for arbejdsmarkedet umiddelbart efter rekreationsopholdet.
    Umiddelbart inden opholdet må du dog godt havde genoptaget dit arbejde med højst 15 timer om ugen. Hvis det er tilfældet, skal du oplyse antal timer og fra hvornår.
    Du kan godt afholde opholdet i en ferie, men det er under forudsætning af, at ferien ligger imellem endt sygemelding og genoptagelse af arbejde.
  2. Rekreationsopholdet skal være afslutningen på en sygdomsbehandling, enten i forbindelse med et hospi­talsophold eller en sygdomsperiode i hjemmet.
  3. Rekreationsopholdet skal være anbefalet af din læge, speciallæge, eller hospitalets læge.

Hvad kan jeg få støtte til?

Du kan søge støtte til et rekreationsophold eller afslappende ophold i Danmark og i udlandet.

Det betyder, at du også kan søge støtte, hvis du ”bare” har brug for at slappe af, nyde fred og ro, og for eksempel være nede i varmen med en god bog.

Hvis du søger støtte til et ophold i udlandet, skal det være et samlet pakkeophold med fly + hotel.

Det er et krav, at opholdet altid skal være bestilt og betalt i Danmark hos en danskregistreret arrangør. Søger du om et ophold i udlandet, skal arrangøren være medlem af Den Danske Rejsegarantifond.

Hvor meget kan jeg få i støtte?

Du kan højst få et tilskud på cirka 8.000 kroner til ophold i Danmark og cirka 6.000 kroner til ophold i udlandet. Opholdet skal være på minimum en uge.

Hvordan søger jeg støtte

Foreningen giver IKKE tilskud med tilbagevirkende kraft. Det betyder, at du ikke må være påbegyndt et ophold, før du har fået en eventuel bevilling.

Der er ansøgningsfrist hver den 25. i måneden, og du kan forvente svar den 10. den efterfølgende måned.

Du finder ansøgningsskemaet på foreningens hjemmeside her.

Ansøgningsskemaet skal printes ud, inden det udfyldes.

Om Foreningen til støtte af sygdomsramte erhvervsaktive borgere

Foreningen er udsprunget af De Danske Sygekasser, som blev nedlagt i 1973.

Det er renteafkastet af foreningens formue, der finansierer støtten.

Bag foreningen står en række faglige organisationer, Fagbevægelsens Hovedorganisation, Pension Danmark og Dansk Arbejdsgiverforening.

Du kan læse mere om foreningen på www.sygdomsramte-borgere.dk eller på Facebook www.facebook.com/sygdomsramteborgere.

Du kan også ringe til foreningen:

Tirsdag og torsdag klokken 10 - 1 2 på telefon 20 94 18 32.

  • Var denne tekst brugbar?
  • Ja   Nej