Demens

Der findes omkring 90.000 mennesker i Danmark med demens. Antallet er stigende, og der konstateres cirka 8.000 nye tilfælde hvert år.

Hvad er demens?

Demens er betegnelsen for en tilstand, man kommer i, når mentale færdigheder bliver svækket på grund af sygdom i hjernen. Demens er altså ikke en specifik sygdom, men er et tegn på sygdom i hjernen, som viser sig ved svækkede kognitive funktioner. Den mest almindelige demenssygdom er Alzheimers Sygdom.

Demens rammer hyppigst ældre og viser sig ved svigtende hukommelse og nedsat evne til at fungere i hverdagen. Årsagen er forandringer i hjernen, der svækker mentale færdigheder som for eksempel orienteringsevne, og at finde de rigtige ord og hukommelse. Demenssygdomme udvikler sig med forskellig hast, men fælles er, at tilstanden forværres, og at sygdommen ikke kan helbredes.

Der findes dog medicin, som kan udskyde eller mildne symptomerne for en periode. For at kunne stille en demensdiagnose vil lægen blandt andet vurdere sygdomshistorie, blodprøver, mentale prøver og fysisk
helbredsundersøgelse. En tidlig diagnose har stor betydning for at kunne sætte gang i et behandlingsforløb, der kan fastholde den dementes hidtidige funktionsniveau så længe som muligt.

Hvordan kan jeg forebygge demens?

Du kan selv hjælpe med til at nedsætte risikoen for demens ved at holde dig aktiv fysisk med regelmæssig motion og mentalt ved at holde hjernen aktiv. Desuden kan en sund kost og nedsættelse af tobaks- og alkoholforbrug virke forebyggende. Kontrol med blodtryk og kolesteroltal har også en gavnlig virkning.

Demenskoordinator

Efterhånden som sygdommen skrider frem, får den demensramte et øget behov for omsorg og pleje. Kommunernes demenskoordinatorer kan støtte og vejlede den demente og de pårørende. Det er ofte en meget stor belastning for de pårørende med de praktiske opgaver omkring pleje samtidig med, at det er en stor psykisk belastning for en ægtefælle at se sin ægtefælle forsvinde rent mentalt.

Nationalt Videnscenter for Demens har en hjemmeside med mange nyttige informationer: www.videnscenterfordemens.dk.

Du kan ringe til Alzheimerforeningens Demenslinje på telefon 58 50 58 50.
Du kan ringe mandage og torsdage klokken 09.00-19.00 samt tirsdage, onsdage og fredage 09.00-15.00 og søge råd og vejledning både som pårørende og som demensramt. Du kan være anonym, hvis du ønsker det.

Plejetestamente

Hvis du får konstateret demens, kan du oprette et plejetestamente, som beskriver dine ønsker til dit liv og din pleje.

Læs mere om plejetestamente her

Fremtidsfuldmagt

En fremtidsfuldmagt sikrer, at der er aftaler om, hvad der skal ske i fremtiden, hvis du bliver dement eller får en anden sygdom, hvor du mister evnen til selv at tage vare på dine økonomiske eller personlige forhold.

Læs mere om fremtidsfuldmagt her 

Mere viden om demens

Nationalt Videnscenter for Demens har en hjemmeside med mange nyttige informationer. www.videnscenterfordemens.dk

Du kan også søge viden og råd hos Parkinsonforeningen og Alzheimerforeningen.

10 tegn på demens

1. Svækket hukommelse
Det er normalt at glemme en aftale eller en besked for senere at komme i tanke om det.

Det er derimod ikke normalt at glemme, hvor man er på vej hen eller hvem, man lige har talt med

2. Besvær med at udføre velkendte opgaver
Det er normalt at glemme at tænde for kaffemaskinen, når man vil lave kaffe.

Det er derimod ikke normalt at sætte termokanden på gasblusset eller kogepladen.

3. Problemer med sproget
Det er normalt at have problemer med at finde det rigtige ord ind imellem.

Det er derimod ikke normalt helt at glemme enkelte ord for så at erstatte dem med andre ord, der ikke giver mening.

4. Manglende orientering i tid og sted
Det er normalt at tage fejl af datoen eller ikke at kunne finde vej på nye steder.

Det er derimod ikke normalt at bytte rundt på døgnets timer eller at fare vild i et område, man kender.

5. Dårlig eller nedsat dømmekraft
Det er normalt, at man ikke får taget regntøjet med – trods optræk til regn.

Det er derimod ikke normalt at glemme, at det er vinter, og tage sommertøj på udendørs.

6. Problemer med at tænke abstrakt
Det er normalt at have problemer med at forstå meningen med et ordsprog.

Det er derimod ikke normalt at tage ordsproget helt bogstaveligt.

7. Ting forkerte steder
Det er normalt at glemme, hvor man har lagt sine nøgler eller briller.

Det er derimod ikke normalt at lægge strygejernet i fryseren eller flæskestegen i kommodeskuffen.

8. Forandringer i humør og adfærd
Det er normalt at blive ked af det og have en rigtig dårlig dag.

Det er derimod ikke normalt at have humørsvingninger, der tilsyneladende opstår uden grund fra det ene øjeblik til det andet.

9. Ændringer i personligheden
Det er normalt, at holdninger og synspunkter ændres med årene.

Det er derimod ikke normalt, at personen ændrer sig drastisk og for eksempel hurtigere bliver forvirret, mistænksom eller vred.

10. Mangel på initiativ
Det er normalt at have en dag, hvor man ikke kan tage sig sammen til noget.

Det er derimod ikke normalt at være passiv hele tiden og have brug for stikord, opmuntring og støtte til at komme i gang.

Listen stammer fra Alzheimer.dk

Få vores gratis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev med tips til dit seniorliv og få automatisk besked, når der kommer nye regler om efterløn, folkepension og din økonomi som pensionist og efterlønner.

  • Var denne tekst brugbar?
  • Ja   Nej