Plejeorlov og plejevederlag

Du kan få plejevederlag og plejeorlov til at passe en døende pårørende eller nær ven, som ønsker at dø i sit eget hjem.

Det er en betingelse, at der ikke er udsigt til helbredelse og at pågældende har behov for pleje og forventes at dø indenfor en kortere periode. Dette er en lægelig vurdering.

Det er en stor opgave at påtage sig pleje af en døende. Det er derfor vigtig med en grundig drøftelse af situationen mellem den døende, kommunens hjemmepleje og dig selv. Kommunen skal vurdere om du magter opgaven.

Hvor meget kan jeg få i plejevederlag?

Plejevederlaget er cirka 1½ gange sygedagpengebeløbet (cirka 29.000 kroner), hvis du er berettiget til sygedagpenge, eller et skattepligtigt basisbeløb på 16.440 kroner i 2021 og træder i stedet for eventuel anden offentlig ydelse.  Plejevederlaget kan deles af flere personer.

Du kan søge plejevederlag i den kommune, hvor den døende opholder sig. Pasningen af den døende kan også foregå i dit hjem, og det er i givet fald din kommune, som skal kontaktes, når der skal søges plejevederlag.

Hvis du er i arbejde, har du ret til at få plejeorlov. Det gælder både offentlig og privat ansatte.

I nogle overenskomster har man ret til fuld løn under plejeorlov. Arbejdsgiveren får refusion svarede til plejevederlaget. Spørg din tillidsrepræsentant eller fagforening, hvilke regler der gælder for dig.

Vågekoner

En vågekones funktion er at:

  • Sidde hos døende i deres sidste stund
  • Hjælpe døende, der ikke har pårørende, eller som aflastning til pårørende
  • Være døende nær ved at holde personen i hånd
  • Tale med de døende i deres sidste stund, hvis det er muligt
  • Kommunikere med andre i nærheden, for eksempel sundhedspersonale eller eventuelle pårørende

Læs mere om vågetjenesten

  • Var denne tekst brugbar?
  • Ja   Nej