Plejeorlov og plejevederlag

Du kan få plejevederlag og plejeorlov til at passe en alvorligt syg eller døende pårørende eller nær ven.

Hvis en af dine slægtninge eller nære venner er alvorligt syg, og lægen vurderer, at vedkommende kun har meget kort tid tilbage at leve i, kan du passe den pågældende i dennes hjem eller i dit eget hjem.

Det er en stor opgave at påtage sig pleje af en døende. Det er derfor vigtigt med en grundig drøftelse af situationen mellem den døende, kommunens hjemmepleje og dig selv.

Hvor meget kan jeg få i plejevederlag?

Plejevederlaget er cirka 1½ gange sygedagpengebeløbet (ca. 30.500 kroner om måneden (2024)), hvis du er berettiget til sygedagpenge: Hvis du ikke er berettiget til sygedagpenge, udbetales i stedet et skattepligtigt basisbeløb på 17.600 kroner om måneden (2024).  Plejevederlaget kan deles af flere personer.

Du skal søge plejevederlag i den kommune, hvor du skal pleje den syge.

Hvis du er i arbejde, har du ret til at få plejeorlov. Det gælder både offentlig og privat ansatte.

I nogle overenskomster har man ret til fuld løn under plejeorlov. Arbejdsgiveren får refusion svarede til plejevederlaget. Spørg din tillidsrepræsentant eller fagforening, hvilke regler der gælder for dig.

Få vores gratis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev med tips til dit seniorliv og få automatisk besked, når der kommer nye regler om efterløn, folkepension og din økonomi som pensionist og efterlønner.

Vågekoner

En vågekones funktion er at:

  • Sidde hos døende i deres sidste stund.
  • Hjælpe døende, der ikke har pårørende, eller som aflastning til pårørende.
  • Være døende nær ved at holde personen i hånd.
  • Tale med de døende i deres sidste stund, hvis det er muligt.
  • Kommunikere med andre i nærheden, for eksempel sundhedspersonale eller eventuelle pårørende.

Læs mere om vågetjenesten

  • Var denne tekst brugbar?
  • Ja   Nej