Genoptræning

Hvis du er svækket efter sygdom eller ulykke, skal kommunen tilbyde dig genoptræning som en del af din rehabilitering.

Hvordan får jeg den nødvendige hjælp ved udskrivelsen?

Du og dine pårørende kan bede om en udskrivningskonference, hvor sygehuspersonale, kommunens visitator, du selv og eventuelle pårørende deltager. Udskrivningskonferencen skal sikre, at kommunen sætter gang i den nødvendige hjælp ved udskrivelsen.

Genoptræning efter sygehusophold

Regionen skal tilbyde en individuel genoptræningsplan, hvis du har behov for genoptræning efter udskrivelsen. Planen skal være skriftlig og skal udarbejdes i samarbejde med dig og eventuelle pårørende. Planen skal beskrive din genoptræning og tidsfrist for, hvornår den skal gå i gang. Planen skal senest udleveres, når du udskrives. Genoptræning kan foregå både på sygehus og i kommunalt regi afhængigt af dit behov. Kommunen kan ikke tilsidesætte den lægefaglige vurdering. Du har frit valg med hensyn til genoptræningstilbud.

Du må højst vente 7 dage

Du kan vælge en privat behandler, hvis din kommune ikke tilbyder dig genoptræning, senest 7 dage efter du er udskrevet, og har en genoptræningsplan med fra sygehuset. Retten til at vælge genoptræning gælder 7 kalenderdage efter udskrivning. Weekender og helligdage trækkes ikke fra. Retten gælder ikke, hvis du er henvist til genoptræning fra kommunen.

Du kan finde fysioterapeut, kiropraktor og andre behandlere til din genoptræning på hjemmesiden www.sundhed.dk.

Du kan finde fysioterapeut, kiropraktor, ergoterapeut og andre behandlere til din genoptræning på denne hjemmeside på sundhed.dk

Vedligeholdelsestræning

Efter genoptræning vil der ofte være behov for vedligeholdelsestræning, så du kan bevare dit funktionsniveau. Har du en funktionsnedsættelse eller kronisk sygdom, skal kommunen tilbyde dig vedligeholdelsestræning. Vedligeholdelsestræning skal tilrettelægges ud fra en individuel vurdering af dine behov. Vedligeholdelsestræning kan foregå i dit eget hjem, i sundhedscentre eller på plejehjem.

Betaling for genoptræning

Ambulant genoptræning er gratis. Genoptræning og rehabilitering kan foregå på en institution, hvor du bor i en kortere periode. Her er der en egenbetaling.

Få vores gratis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev med tips til dit seniorliv og få automatisk besked, når der kommer nye regler om efterløn, folkepension og din økonomi som pensionist og efterlønner.

  • Var denne tekst brugbar?
  • Ja   Nej