Helbredstillæg til pensionister

Som folkepensionist kan du søge helbredstillæg til udgifter i forbindelse med medicin og behandlinger. Helbredstillæg er skattefrit.

Reglerne gælder også, hvis du er førtidspensionist efter de gamle regler før 2003.

Helbredskort

Hvis du får bevilget helbredstillæg, får du et helbredskort. Du skal søge om et helbredstillæg hos Udbetaling Danmark.

Klik her og søg om helbredstillæg.

Kortet fornys automatisk hvert år ved årsskiftet.

Hvem kan søge helbredstillæg?

Du kan søge helbredstillæg, hvis du er pensionist og har en personlig tillægsprocent over 0 og en likvid formue på under 99.200 kroner (2024).

Grænsen på 99.200 kroner (2024) gælder også for ægtefæller og samlevers samlede formue.

Din likvide formue er den samlede værdi af kontantbeholdning, bankindestående og værdipapirer.

Formuegrænsen gælder både på ansøgningstidspunktet og ved den årlige formueopgørelse.

Almindeligt helbredstillæg

Almindeligt helbredstillæg dækker en del af de udgifter, du har til medicin, tandlæge, fysioterapi, høreapparat, fodterapi efter henvisning, kiropraktor og psykologhjælp.

Der kan kun ydes helbredstillæg til de typer medicin og de behandlinger, som sundhedsloven også yder tilskud til. Sundhedsloven yder blandt andet tilskud til det meste lægeordinerede medicin, til almindelig tandbehandling og til visse behandlinger hos kiropraktorer.

Til lægeordineret medicin ydes kun tilskud til prisen for det tilsvarende billigste lægemiddel.

Hvor meget kan jeg få i helbredstillæg?

Hvis du har en personlig tillægsprocent på 100, og din likvide formue er under 99.200 kroner (2024), har du ret til et helbredstillæg på 85 procent af dine egne udgifter. Du kan se din personlige tillægsprocent på borger.dk.

Hvis du får andre tilskud for eksempel fra en privat sygeforsikring, skal disse tilskud trækkes fra, inden Udbetaling Danmark beregner helbredstillægget.

Hvis du har en udgift til medicin på 300 kroner efter fradrag af sundhedslovens tilskud, vil helbredstillægget dække 255 kroner. Din egen reelle udgift er herefter 45 kroner.

Helbredstillægget nedsættes i takt med din personlige tillægsprocent. Hvis din personlige tillægsprocent er beregnet til 60 på grund af indtægter ud over folkepensionen, vil du få 60 procent af det, du ville have fået ved en tillægsprocent på 100.

Beregn dit helbredstillæg her

Udvidet helbredstillæg

Som pensionist kan du søge tilskud til tandproteser, briller og fodbehandlinger. Ordningen kaldes Udvidet helbredstillæg.

Se reglerne for tilskud til tandproteser, briller og fodbehandlinger

Likvid formue

Når man skal opgøre din formue, kigger man på:

 • Hvor meget du har stående på din bankkonto.
 • Hvad du har af kontanter (kontant beholdning).
 • Værdien af aktier, obligationer, investeringsbeviser og andre værdipapirer.
 • Om du har en kassekredit med sikkerhed i fast ejendom.

Det kaldes samlet din likvide formue.

Dette tæller ikke med i din likvide formue:

 • Almindelig kassekredit, som ikke har sikkerhed i fast ejendom.
 • Fast ejendom.
 • Bil, campingvogn m.v.
 • Ting du ejer for eksempel et værdifuldt arvestykke.
 • Opsparing hos Lønmodtagernes Dyrtidsfond, arbejdsmarkedspension, aldersopsparing og lignende pensionsordninger.

Tilskud til medicin

Du får automatisk tilskud til medicin, når du køber medicin på recept på apoteket – tidligere kaldet kronikertilskud.

Jo større udgifter, du har til tilskudsberettiget medicin, desto mere får du i tilskud. Tilskudsperioden er 1 år og starter, første gang du køber tilskudsberettiget medicin, efter at den foregående periode er udløbet. Tilskudsperioden er derfor personlig og ændrer sig fra år til år.

Egenbetalingen vil maksimalt være 3.075 kr. (2.-4. kvartal 2023). I 2023 er CTR-grænserne nedsat som led i inflationshjælp.

Du kan se din saldo nederst på kvitteringen fra apoteket eller ved at logge på CTR-registret på www.fmk-online.dk, under fanebladet ‘Tilskudsbevillinger’.

Læs mere om tilskud til medicin.

Få vores gratis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev med tips til dit seniorliv, og få automatisk besked, når der kommer nye satser regler om helbredstillæg, folkepension og din økonomi som pensionist.

 • Var denne tekst brugbar?
 • Ja   Nej