Hvor meget må jeg tjene som pensionist?

Du må gerne arbejde, når du får folkepension. Men hvor meget du får i pension og tillæg afhænger af, hvor meget du tjener.

Hvor meget må jeg tjene ved siden af folkepensionen?

Du må tjene op til 60.000 kroner om året, når du får folkepension, uden at blive sat ned i pensionstillæg eller tillægsprocent, men lønnen kan have betydning for din boligydelse.

I 2019 må du tjene 100.000 kroner.

Bundfradraget på 60.000 kroner gælder for et helt kalenderåret 2018 fra januar til december, så du kan godt arbejde på fuld tid i et par måneder og holde fri resten af året.
Det år du går på folkepension, gælder der særlige regler. Bundfradraget bliver tilpasset det antal måneder, du er på folkepension. Går du for eksempel på folkepension i august, er dit bundfradrag for 5 måneder. Det vil sige 25.000 kroner.

De 60.000 kroner gælder for ”personligt arbejde”. Det vil sige:

  • Indkomst fra løn
  • Fratrædelsesgodtgørelse der bliver udbetalt og beskattet efter overgang til folkepension
  • Den sidste efterløn der bliver udbetalt og beskattet efter overgang til folkepension
  • Indkomster fra egen virksomhed
  • Honorarer og mødediæter

Kan jeg tjene penge skattefrit som pensionist?

Du må tjene 11.000 kroner skattefrit om året, hvis du arbejder i private hjem for private personer.
De 11.000 skattefri kroner må du tjene oveni de 60.000 kroner og de påvirker ikke beregningen af dit pensionstillæg.

Læs mere om reglerne for at tjene 11.000 kroner skattefrit her

Kan jeg tjene penge skattefrit på udlejning af bolig og sommerhus?

Du må tjene 28.000 skattefrit på udlejning af værelse eller din bolig og hele 40.000 kroner på udlejning af sommerhus.

Denne skattefri indtægt påvirker ikke din pension.

Se reglerne her for indtægt ved udlejning af sommerhus og bolig her

Hvordan bliver min pension nedsat, hvis jeg arbejder?

Folkepensionen består af et grundbeløb og et pensionstillæg. Det er forskelligt, hvor meget du må tjene, før grundbeløbet og pensionstillægget bliver sat ned.

Hvordan påvirker arbejde grundbeløbet?

Dit grundbeløb kan blive sat ned, hvis du arbejder og tjener over 322.500 kroner om året. Grundbeløbet bortfalder helt, hvis du  tjener mere end 565.800 kroner om året.

Hvordan påvirker arbejde mit pensionstillæg og personlig tillægsprocent?

Hvis du tjener mindre end 60.000 kroner om året, påvirker din arbejdsindtægt ikke dit pensionstillæg eller din personlige tillægsprocent.

Pensionstillægget: Bliver sat ned ved indkomst på Bortfalder ved indkomst over
Enlig 71.200 kroner 332.500 kroner
Samlevende med pensionist 142.800 kroner 392.900 kroner
Samlevende med ikke-pensionist 142.800 kroner 267.800 kroner

Tjener du mere end 322.500 kroner om året, så læs her om, hvordan du udskyder din folkepension

Hvad skal jeg betale i skat af  min folkepension?

Du skal betale skat af din folkepension men ikke AM-bidrag.

Har du arbejdsindtægt skal du betale skat og AM-bidrag af hele din løn.

Din pension bliver beregnet på baggrund af din forskudsopgørelse. Derfor er det vigtigt, at din forskudsopgørelse altid er opdateret med dine seneste indkomster.

Hvor kan jeg beregne, hvordan et arbejde vil påvirke mine tillæg?

Størrelsen på dine ydelser som pensionist afhænger af, om du er enlig, gift eller samlevende og hvilke andre indtægter du har.

Beregn din personlige tillægsprocent her

Beregn dit pensionstillæg her 

Beregn din boligydelse her

Beregn dit varmetillæg her 

Beregn dit helbredstillæg her 

  • Var denne tekst brugbar?
  • Ja   Nej