Hvor meget må jeg tjene som pensionist?

Nogle indtægter nedsætter din folkepension. Her kan du læse mere om hvordan indtjening fra lønarbejde og udlejning påvirker din folkepension.

Ingen modregning af arbejdsindtægt i folkepensionen

En ny lov blev vedtaget 1. juni 2023. Den betyder, at folkepensionister ikke længere vil blive modregnet i folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg, når de arbejder. Loven har først virkning fra januar 2024, men kommer til at gælde med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2023.

Det betyder, at din løn i 2023 fortsat vil blive modregnet i folkepensionen, men i forbindelse med pensionsopgørelsen i maj/juni, vil din pension for 2023 blive reguleret. Hvis du er blevet modregnet, vil du få penge tilbage.

Fra 2024 vil din folkepension blive beregnet uafhængigt af lønindtægt.

Du kan stadig blive modregnet, hvis du har andre indtægter fx fra en arbejdsmarkedspension, tjenestemandspension, kapitalindkomst e.l.

Hvad skal jeg betale i skat af  min folkepension?

Du skal betale skat af din folkepension men ikke AM-bidrag.

Har du arbejdsindtægt skal du betale skat og AM-bidrag af hele din løn.

Din pension bliver beregnet på baggrund af din forskudsopgørelse. Derfor er det vigtigt, at din forskudsopgørelse altid er opdateret med dine seneste indkomster.

Kan jeg tjene penge skattefrit som pensionist?

Du må tjene op til 12.700 kroner om året (2024), hvis du arbejder i private hjem for private personer.
De 12.700 kroner om året (2024) påvirker ikke beregningen af dit pensionstillæg.

Læs mere om reglerne for at tjene 12.200 kroner skattefrit her.

Kan jeg tjene penge skattefrit på udlejning af bolig og sommerhus?

Du må tjene 32.300 kroner (2024) skattefrit på udlejning af værelse eller din bolig og hele 46.100 kroner om året (2024) på udlejning af sommerhus.

Begge beløb afhænger af, at du udlejer gennem platform, der indberetter indtægten til Skat.

Denne skattefri indtægt påvirker ikke din pension.

Se reglerne for indtægt ved udlejning af sommerhus og bolig her.

Hvor kan jeg beregne, hvordan et arbejde vil påvirke mine tillæg?

Størrelsen på dine ydelser som pensionist afhænger af, om du er enlig, gift eller samlevende og hvilke andre indtægter du har.

Beregn din personlige tillægsprocent her

Beregn dit pensionstillæg her 

Beregn din boligydelse her

Beregn dit varmetillæg her 

Beregn dit helbredstillæg her 

Slut for modregning fra januar 2023

Vil min egen lønindtægt blive modregnet i folkepensionen i 2023?

En ny lov er netop blevet vedtaget. Den betyder, at folkepensionister ikke længere vil blive modregnet i folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg, når de arbejder.

Loven får først virkning fra januar 2024, men kommer til at gælde med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2023.

Det betyder, at din løn fortsat vil blive modregnet i folkepensionen efter de regler, vi kender i dag. Når loven træder i kraft i januar 2024, vil din pension for 2023 blive reguleret.

Når loven træder i kraft, og når der er nyt om de nye regler, skriver vi om de nye regler i vores nyhedsbrev.

Du kan tilmelde dig nyhedsbrev gratis her

Du kan stadig blive modregnet, hvis du har andre indtægter fx fra en arbejdsmarkedspension, tjenestemandspension, kapitalindkomst e.l.

Slut med ægtefællemodregning

Fra januar 2023 er det slut med modregning af ægtefælles og samlevers lønindtægt i folkepensionen. Dette er vedtaget ved lov.

De nye regler gælder for indtægt fra: løn, dagpenge fra a-kassen, efterløn og sygedagpenge.

De gælder IKKE for indtægt fra tjenestemandspension, ATP, pensionsopsparinger og kapitalindkomst. Disse indtægter vil fortsat blive modregnet som i dag.

 

Få vores gratis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev med tips til dit seniorliv, og få automatisk besked, når der kommer nye regler om arbejde som folkepensionist og din økonomi som senior.

  • Var denne tekst brugbar?
  • Ja   Nej