Hvor meget må jeg tjene som pensionist?

Du må gerne arbejde, når du får folkepension. Men hvor meget du får i pension og tillæg afhænger af, hvor meget du tjener.

Hvor meget må jeg tjene ved siden af folkepensionen?

Du må tjene op til 122.004 kroner om året (2023), når du får folkepension, uden at blive sat ned i pensionstillæg eller tillægsprocent, men lønnen kan have betydning for din boligydelse.

Bundfradraget på 122.004 kroner om året (2023) er efter AM-bidrag og gælder for hele kalenderåret fra januar til december, så du kan godt arbejde på fuld tid i et par måneder og holde fri resten af året.
Det år, du går på folkepension, gælder der særlige regler. Bundfradraget bliver tilpasset det antal måneder, du er på folkepension. Går du for eksempel på folkepension i august, er dit bundfradrag for 5 måneder – 10.167 kroner om måneden (2023). Det vil sige 50.835 kroner i 2023.

De 122.004 kroner om året (2023) kroner gælder for ”personligt arbejde”. Det vil sige:

  • Indkomst fra løn.
  • Fratrædelsesgodtgørelse der bliver udbetalt og beskattet efter overgang til folkepension.
  • Den sidste efterløn der bliver udbetalt og beskattet efter overgang til folkepension.
  • Indkomster fra egen aktiv virksomhed.
  • Honorarer og mødediæter.

Hvordan bliver min pension nedsat, hvis jeg arbejder?

Folkepensionen består af et grundbeløb og et pensionstillæg. Det er forskelligt, hvor meget du må tjene, før grundbeløbet og pensionstillægget bliver sat ned.

Hvordan påvirker arbejde grundbeløbet?

Dit grundbeløb kan blive sat ned, hvis du arbejder og tjener over 359.200 kroner om året (2023). Grundbeløbet bortfalder helt, hvis du  tjener mere end 627.000 kroner om året (2023). Beløbet er efter AM-bidrag.

Hvordan påvirker arbejde mit pensionstillæg og personlig tillægsprocent?

Hvis du tjener mindre end 122.004 kroner om året (2023), påvirker din arbejdsindtægt ikke dit pensionstillæg eller din personlige tillægsprocent.

Tjener du mere end 359.200 kroner om året (2023), så læs her om, hvordan du udskyder din folkepension.

Nye regler på vej

En ny lov er vedtaget 1. juni 2023. Den betyder, at folkepensionister ikke længere vil blive modregnet i folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg, når de arbejder.

Loven får først virkning fra januar 2024, men kommer til at gælde med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2023.

Det betyder, at din løn fortsat vil blive modregnet i folkepensionen efter de regler, vi kender i dag. Når loven træder i kraft i januar 2024, vil din pension for 2023 blive reguleret. Hvis du er blevet modregnet, vil du få penge tilbage.

Når loven træder i kraft, og når der er nyt om de nye regler, skriver vi om de nye regler i vores nyhedsbrev.

Du kan tilmelde dig nyhedsbrev gratis her

Du kan stadig blive modregnet, hvis du har andre indtægter fx fra en arbejdsmarkedspension, tjenestemandspension, kapitalindkomst e.l.

Hvad skal jeg betale i skat af  min folkepension?

Du skal betale skat af din folkepension men ikke AM-bidrag.

Har du arbejdsindtægt skal du betale skat og AM-bidrag af hele din løn.

Din pension bliver beregnet på baggrund af din forskudsopgørelse. Derfor er det vigtigt, at din forskudsopgørelse altid er opdateret med dine seneste indkomster.

Kan jeg tjene penge skattefrit som pensionist?

Du må tjene op til 12.200 kroner om året (2023), hvis du arbejder i private hjem for private personer.
De 12.200 kroner om året (2023) påvirker ikke beregningen af dit pensionstillæg.

Læs mere om reglerne for at tjene 12.200 kroner skattefrit her.

Kan jeg tjene penge skattefrit på udlejning af bolig og sommerhus?

Du må tjene 31.200 kroner (2023) skattefrit på udlejning af værelse eller din bolig og hele 44.500 kroner om året (2023) på udlejning af sommerhus.

Begge beløb afhænger af, at du udlejer gennem platform, der indberetter indtægten til Skat.

Denne skattefri indtægt påvirker ikke din pension.

Se reglerne for indtægt ved udlejning af sommerhus og bolig her.

Hvor kan jeg beregne, hvordan et arbejde vil påvirke mine tillæg?

Størrelsen på dine ydelser som pensionist afhænger af, om du er enlig, gift eller samlevende og hvilke andre indtægter du har.

Beregn din personlige tillægsprocent her

Beregn dit pensionstillæg her 

Beregn din boligydelse her

Beregn dit varmetillæg her 

Beregn dit helbredstillæg her 

Slut for modregning fra januar 2023

Vil min egen lønindtægt blive modregnet i folkepensionen i 2023?

En ny lov er netop blevet vedtaget. Den betyder, at folkepensionister ikke længere vil blive modregnet i folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg, når de arbejder.

Loven får først virkning fra januar 2024, men kommer til at gælde med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2023.

Det betyder, at din løn fortsat vil blive modregnet i folkepensionen efter de regler, vi kender i dag. Når loven træder i kraft i januar 2024, vil din pension for 2023 blive reguleret.

Når loven træder i kraft, og når der er nyt om de nye regler, skriver vi om de nye regler i vores nyhedsbrev.

Du kan tilmelde dig nyhedsbrev gratis her

Du kan stadig blive modregnet, hvis du har andre indtægter fx fra en arbejdsmarkedspension, tjenestemandspension, kapitalindkomst e.l.

Slut med ægtefællemodregning

Fra januar 2023 er det slut med modregning af ægtefælles og samlevers lønindtægt i folkepensionen. Dette er vedtaget ved lov.

De nye regler gælder for indtægt fra: løn, dagpenge fra a-kassen, efterløn og sygedagpenge.

De gælder IKKE for indtægt fra tjenestemandspension, ATP, pensionsopsparinger og kapitalindkomst. Disse indtægter vil fortsat blive modregnet som i dag.

 

Få vores gratis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev med tips til dit seniorliv, og få automatisk besked, når der kommer nye regler om arbejde som folkepensionist og din økonomi som senior.

  • Var denne tekst brugbar?
  • Ja   Nej