Hvor meget må jeg tjene som pensionist?

Du må gerne arbejde, når du får folkepension. Men hvor meget du får i pension og tillæg afhænger af, hvor meget du tjener.

Hvor meget må jeg tjene ved siden af folkepensionen?

Du må tjene op til 100.008 kroner om året i 2019, når du får folkepension, uden at blive sat ned i pensionstillæg eller tillægsprocent, men lønnen kan have betydning for din boligydelse. Beløbet er efter AM-bidrag.

Bundfradraget på 100.008 kroner er efter AM-bidrag og gælder for et helt kalenderåret 2019 fra januar til december, så du kan godt arbejde på fuld tid i et par måneder og holde fri resten af året.
Det år du går på folkepension, gælder der særlige regler. Bundfradraget bliver tilpasset det antal måneder, du er på folkepension. Går du for eksempel på folkepension i august, er dit bundfradrag for 5 måneder. Det vil sige 41.670 kroner.

De 100.008 kroner gælder for ”personligt arbejde”. Det vil sige:

  • Indkomst fra løn
  • Fratrædelsesgodtgørelse der bliver udbetalt og beskattet efter overgang til folkepension
  • Den sidste efterløn der bliver udbetalt og beskattet efter overgang til folkepension
  • Indkomster fra egen virksomhed
  • Honorarer og mødediæter

Hvor mange timer må jeg arbejde som pensionist?

Der er ingen grænser for, hvor mange timer du må arbejde. Antallet af timer spiller ingen rolle. Du  skal alene holde øje med grænsen på 100.008 kroner om året i 2019, hvis du ikke vil sættes ned i pensionstillæg eller tillægsprocent.

Kan jeg tjene penge skattefrit som pensionist?

Du må tjene 11.200 kroner skattefrit om året, hvis du arbejder i private hjem for private personer.
De 11.200 skattefri kroner må du tjene oveni de 100.008 kroner og de påvirker ikke beregningen af dit pensionstillæg.

Læs mere om reglerne for at tjene 11.200 kroner skattefrit her

Kan jeg tjene penge skattefrit på udlejning af bolig og sommerhus?

Du må tjene 28.000 skattefrit på udlejning af værelse eller din bolig og hele 40.000 kroner på udlejning af sommerhus.

Denne skattefri indtægt påvirker ikke din pension.

Se reglerne her for indtægt ved udlejning af sommerhus og bolig her

Hvordan bliver min pension nedsat, hvis jeg arbejder?

Folkepensionen består af et grundbeløb og et pensionstillæg. Det er forskelligt, hvor meget du må tjene, før grundbeløbet og pensionstillægget bliver sat ned.

Hvordan påvirker arbejde grundbeløbet?

Dit grundbeløb kan blive sat ned, hvis du arbejder og tjener over 329.600 kroner om året. Grundbeløbet bortfalder helt, hvis du  tjener mere end 583.000 kroner om året. Beløbet er efter AM-bidrag.

Hvordan påvirker arbejde mit pensionstillæg og personlig tillægsprocent?

Hvis du tjener mindre end 100.008 kroner om året, påvirker din arbejdsindtægt ikke dit pensionstillæg eller din personlige tillægsprocent.

Tjener du mere end 329.600 kroner om året, så læs her om, hvordan du udskyder din folkepension

Hvad skal jeg betale i skat af  min folkepension?

Du skal betale skat af din folkepension men ikke AM-bidrag.

Har du arbejdsindtægt skal du betale skat og AM-bidrag af hele din løn.

Din pension bliver beregnet på baggrund af din forskudsopgørelse. Derfor er det vigtigt, at din forskudsopgørelse altid er opdateret med dine seneste indkomster.

Hvor kan jeg beregne, hvordan et arbejde vil påvirke mine tillæg?

Størrelsen på dine ydelser som pensionist afhænger af, om du er enlig, gift eller samlevende og hvilke andre indtægter du har.

Beregn din personlige tillægsprocent her

Beregn dit pensionstillæg her 

Beregn din boligydelse her

Beregn dit varmetillæg her 

Beregn dit helbredstillæg her 

Få vores gratis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrevet med tips til dit seniorliv og få automatisk besked, når der kommer nye regler om arbejde som folkepensionist og din økonomi som senior.

Stigninger på vej: Snart må du måske tjene mere

Nyt lovforslag fra beskæftigelsesministeren betyder, at fradragsbeløbet for arbejdsindkomst kan stige.

Lige nu er fradraget 100.008 kroner om året. Efter forslaget vil det stige til 122.004 kroner om året.

Bliver forslaget vedtaget i Folketinget, betyder det:

At du kan tjene 122.004 kroner om året, uden at det går ud over din pension.

Samme med forslag om at øge den skattefri seniorpræmie skal det gøre det mere attraktivt at arbejde, efter du når folkepensionsalderen.

Læs mere om forslaget her

Vi følger op og opdaterer siden, når der sker nyt med behandling af lovforslaget.

Du kan følge udviklingen i vores gratis nyhedsbrev.

  • Var denne tekst brugbar?
  • Ja   Nej