Retssikkerhed

Det kan være forbundet med ængstelse og usikkerhed at have en sag til behandling hos det offentlige. Det er derfor vigtigt, at du forbereder dig godt, inden du henvender dig, og at du kender dine rettigheder.

Skriv for eksempel en huskeliste med stikord, inden du går til en samtale. Bed om en kvittering på, at du har afleveret en eventuel ansøgning. Så sikrer du dig, at din ansøgning bliver registreret som modtaget.

Få også altid navnet på den person, du taler med – både ved personlige og telefoniske henvendelser, da det er lettere at få klarlagt eventuelle misforståelser, når du kan henvise til, hvem du har talt med.

Bisidder

Du har ret til at tage en anden person med, når du skal til møde i kommunen eller anden offentlig myndighed. Det kaldes en en bisidder. Det kan være en ekspert, en fra din fagforening, et familiemedlem, en god ven eller en kollega, eller en fra din lokale seniorklub.

Du kan også tage en bisidder med til et møde i banken, hos lægen, advokaten eller ejendomsmægleren.

Du kan bede bisidderen tage notater om væsentlige oplysninger og om aftaler, for at sikre dig at du bagefter har alle vigtige informationer fra mødet. Det giver dig også mulighed for efterfølgende at drøfte forløbet af mødet og de oplysninger, du fik, med bisidderen.

Før mødet kan bisidderen hjælpe dig med at forberede mødet og skrive spørgsmål ned.

Under selve mødet lytter bisidderen og husker dig på de spørgsmål, I skal huske at få stillet. Måske hjælper bisidderen med at stille spørgsmålene og tager også notater.

Efter mødet gennemgår I sammen, hvad der blev sagt, og snakker om, hvad der videre skal ske.

Partsrepræsentant

Du kan også vælge at give fuldmagt til en person, som du har tillid til, for eksempel et familiemedlem, en god ven eller en kollega. Med fuldmagten får du en partsrepræsentant, som repræsenterer dig, når du indkaldes til møde i kommunen eller forvaltningen.

Din partsrepræsentant kan være bisidder, og, hvis du ønsker det, repræsentere dig på møder hos offentlige myndigheder, uden at du er tilstede.

Kommunen eller anden offentlig myndighed skal normalt respektere dit ønske om at lade dig repræsentere af en partsrepræsentant. I ganske særlige tilfælde kan kommunen ikke træffe beslutning i din sag, uden du er tilstede.

Aktindsigt

Når du har en sag eller journal hos det offentlige, har du ret til aktindsigt. Det gælder for eksempel socialforvaltning, læge, hospital eller andre offentlige instanser.

Aktindsigt betyder, at du har ret til at se og få kopier af de akter, journaler, breve, erklæringer, notater og beregninger, som ligger i din sag, og som handler om dig.

Det giver dig mulighed for at følge med i din sag og sikre, at de oplysninger, som kommunen har, er korrekte.

Samtidig kan du se, om der i din sag eller journalen eventuelt mangler relevante oplysninger.

Hvis akterne er svære at læse, fordi de er skrevet på fagsprog, har du ret til at få oversat fagsproget til almindeligt dansk ved en gennemgang af akterne med en fagperson.

Når du anmoder om aktindsigt, skal du have akterne indenfor 7 arbejdsdage, det vil normalt betyde 9 kalenderdage. Hvis myndigheden ikke kan nå at give aktindsigt indenfor fristen på de 7 arbejdsdage, skal du have en begrundelse samt oplysning om, hvornår du kan forvente at få akterne.

På www.sundhed.dk kan du se din elektroniske sygehusjournal. Du skal logge på med MitID.

Klageadgang

Hvis du har fået afslag på en ansøgning eller er utilfreds med en afgørelse, har du som hovedregel ret til at klage eller anke. Kommunen skal skriftligt begrunde et afslag og samtidig vejlede dig om dine klagemuligheder.

Det er altid klogest at klage skriftligt. Kommunen har pligt til at hjælpe dig med klagen.

Klagefristen skal fremgå af klagevejledningen. Den er som hovedregel 4 uger fra du har modtaget afgørelsen. Det er meget vigtigt at overholde denne tidsfrist. Kan du ikke nå at formulere din klage indenfor tidsfristen, så send en foreløbig klage og skriv, at du efterfølgende vil uddybe den.

Klagen skal sendes til den myndighed, som har truffet afgørelsen, med mindre andet er anført i klagevejledningen. Der er ingen formkrav til klagen, men du skal huske at påføre dato på klageskrivelsen og tage en kopi til dig selv.

Klage over sundhedsvæsenet

Ønsker du at klage over sundhedsfaglig behandling eller tilsidesættelse af dine rettigheder som patient, skal du henvende dig til Styrelsen for Patientsikkerhed. Du skal klage senest 2 år efter, at du har opdaget, at der er begået en fejl.

Du kan klage på www.stps.dk.

Hvis din klage omfatter et krav om erstatning på grund af en skade, du er blevet påført ved sundhedsfaglig behandling eller ved et lægemiddel, skal du anmelde det til Patienterstatningen.

Du indsender krav om erstatning på www.pebl.dk.

Klage over Udbetaling Danmark

Hvis du vil klage over en afgørelse fra Udbetaling Danmark, skal du sende et brev til Udbetaling Danmark, Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød.

Du kan også ringe til Udbetaling Danmark på telefon 70 11 12 13, hvis du ikke har mulighed for at klage skriftligt.

Du kan også klage ved at skrive via Digital Post her

Få vores gratis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev med tips til dit seniorliv, og få automatisk besked, når der kommer nye regler om efterløn, folkepension og din økonomi som pensionist og efterlønner.

  • Var denne tekst brugbar?
  • Ja   Nej