ATP Livslang Pension

ATP Livslang Pension er en lovpligtig pensionsordning for de fleste danskere. Ordningen giver en ekstra pension oven i din folkepension.

ATP-bidrag bliver betalt af din arbejdsgiver, kommune eller a-kasse. I 2020 er bidraget for en fuldtidsansat 284 kroner om måneden, hvor du betaler 94,65 kroner og din arbejdsplads betaler 189,35 kroner.

Førtidspensionister, som har fået tilkendt førtidspension efter 1. januar 2003, er obligatorisk omfattet af ATP Livslang Pension. Du betaler 1/3, og staten betaler 2/3.

ATP kommer automatisk til udbetaling, når du når pensionsalderen. Hvor meget du får i ATP Livslang Pension afhænger af, hvor meget du har indbetalt.

Du kan se din opsparing på din personlige pensionsoversigt på www.borger.dk

Hvordan kan jeg udskyde udbetaling af ATP?

Du kan vælge at udskyde udbetaling af ATP Livslang Pension, dog senest til du fylder 75 år.

Du forhøjer din pension for hver måned, du udskyder den. Ønsker du at udskyde udbetalingen, skal du give ATP besked inden den 5. i den måned, du når folkepensionsalderen.

Foretager du dig ikke noget, får du automatisk udbetalt din ATP pension den sidste bankdag i den måned, du når din folkepensionsalder.

Udskyd udbetalingen af ATP på www.borger.dk 

Jeg er pensionist og i arbejde. Skal jeg betale til ATP?

Du skal betale til ATP Livslang Pension, så længe du arbejder, uanset hvor gammel du er.

Det gælder også, selvom du er begyndt at få udbetalt din ATP Livslang Pension. Din ATP bliver løbende reguleret i takt med, at du og din arbejdsgiver indbetaler. Det betyder, at den pension, du får udbetalt, bliver større, når du arbejder, efter du er nået pensionsalderen.

Hvad sker der med min ATP, når jeg dør?

ATP udbetaler et engangsbeløb til din ægtefælle, samlever og børn under 21 år.

Se regler og satser for udbetaling ved dødsfald her

Få vores gratis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrevet med tips til dit seniorliv og få automatisk besked, når der kommer nye regler om ATP, folkepension og din økonomi som pensionist.

Frivillig indbetaling til ATP

Du kan frivilligt vælge at indbetale til ATP Livslang Pension, hvis du:

  • modtager efterløn
  • modtager overgangsydelse
  • modtager fleksydelse
  • modtager delpension
  • modtager førtidspension tilkendt før 1. januar 2003
  • Var denne tekst brugbar?
  • Ja   Nej