Udbetaling af ATP Livslang Pension ved dødsfald

Når du dør, udbetaler ATP et engangsbeløb til din ægtefælle, samlever og børn under 21 år.

ATP får automatisk besked fra CPR-registret ved dødsfald.

Der gælder forskellige betingelser alt efter om du har indbetalt til ATP før og efter 2002, hvor reglerne blev ændret.

ATP indbetalt efter 2002

Hvis du dør, inden du når din folkepensionsalder, udbetales et engangsbeløb på 75.000 kroner, hvor der trækkes 40% i afgift til staten.

Beløbet falder med 15.000 kroner årligt, når du når folkepensionsalderen.

Udbetalingen falder helt væk, 5 år efter folkepensionsalderen.

Se din folkepensionsalder her

Alder Beløb
Under
folkepensionsalderen
75.000 kroner
1 år efter
folkepensionsalderen
60.000 kroner
2 år efter
folkepensionsalderen
45.000 kroner
3 år efter
folkepensionsalderen
30.000 kroner
4 år efter
folkepensionsalderen
15.000 kroner
5 år eller mere efter
folkepensionsalderen
0 kroner

Udbetaling til ægtefælle

Det er en betingelse, at ægteskabet har varet mindst 2 år, og at I har haft samme folkeregisteradresse i mindst 2 år inden dødsfaldet.
Er I separeret vil udbetalingen ske til din ægtefælle.

Desuden skal afdøde have indbetalt til ATP Livslang Pension i mindst 2 år efter 1. januar 2002.

Hvis du ikke har ægtefælle, samlever eller børn under 21 år

Har du ingen din ægtefælle, samlever eller børn under 21 år, sker der ingen udbetaling fra ATP, når du dør. Dine øvrige arvinger får ikke et engangsbeløb fra ATP.

ATP indbetalt før 2002

Har du indbetalt til pensions før 2002, gælder der andre regler, som afhænger af, hvornår du er født.

Født efter 30. juni 1925:

Der udbetales et engangsbeløb på 35% af den afdødes løbende pension, som den afdøde havde optjent før 1. januar 2002. Det vil sige, at der bliver udbetalt 35 % af den løbende pension som et engangsbeløb. Beløbet udbetales, uanset hvor gammel afdøde var ved dødsfaldet.

Ved udbetaling bliver der trukket 40 % af beløbet i afgift til staten.

Født mellem 1.juli 1925 og 30. juni 1941:

Der udbetales et engangsbeløb på 35% af den afdødes løbende pension, som kan suppleres med et engangsbeløb, som afhænger af størrelsen på efterladtes egen løbende ATP og kan derfor i nogle tilfælde bortfalde. Beløbet udbetales, uanset hvor gammel afdøde var ved dødsfaldet.

Ved udbetaling bliver der trukket 40 % af beløbet i afgift til staten.

Født før 1.juli 1925:

Der udbetales et engangsbeløb på halvdelen af den løbende pension. Beløbet afhænger dog også af størrelsen på den efterlevende ægtefælles ATP Livslang Pension og kan derfor også bortfalde helt. Beløbet udbetales, uanset hvor gammel afdøde var ved dødsfaldet.

Hvis der kan udbetales efter flere af reglerne, kan ægtefællen kun få det største engangsbeløb.

Ved udbetaling bliver der trukket 40 % af beløbet i afgift til staten.

Du kan få flere informationer om udbetaling af ATP ved dødsfald på www.borger.dk

Læs mere om ATP

Udbetaling af ATP ved kritisk sygdom

Du kan ikke få udbetalt din ATP, hvis du får en kritisk sygdom.

I mange arbejdsmarkedspensioner er der en forsikring, hvor du kan få et engangsbeløb i forbindelse med kritisk sygdom, hvis du endnu ikke er fyldt 67 år.

Kontakt din arbejdsmarkedspension og hør, om du er berettiget til et engangsbeløb fra dem.

Få vores gratis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev med tips til dit seniorliv, og få automatisk besked, når der kommer nye regler om arv, testamente, folkepension og din økonomi som pensionist.

 

 

 

  • Var denne tekst brugbar?
  • Ja   Nej