Udbetaling af ATP Livslang Pension ved dødsfald

ATP får automatisk besked fra CPR-registret ved dødsfald.

Der gælder forskellige betingelser, alt efter om du har indbetalt til ATP før og efter 2002, hvor reglerne blev ændret.

ATP indbetalt efter 2002

Udbetaling til ægtefælle eller samlever

Hvis du dør, inden du når din folkepensionsalder, udbetales et engangsbeløb på 75.000 kroner til en ægtefælle eller samlever. Fra engangsbeløbet trækkes der 40 % i afgift til staten.

Beløbet falder med 15.000 kroner årligt, efter første år den afdøde har nået folkepensionsalderen, og udbetalingen falder falder helt væk, 5 år efter afdøde har nået folkepensionsalderen.

Se din folkepensionsalder her.

AlderBeløb
Under
folkepensionsalderen
75.000 kroner
1 år efter
folkepensionsalderen
60.000 kroner
2 år efter
folkepensionsalderen
45.000 kroner
3 år efter
folkepensionsalderen
30.000 kroner
4 år efter
folkepensionsalderen
15.000 kroner
5 år eller mere efter
folkepensionsalderen
0 kroner

Det er en betingelse, at afdøde har indbetalt 2 fulde årsbidrag til ATP Livslang Pension efter 1. januar 2002.

For samlevende er det yderligere en betingelse, at I har haft samme folkeregisteradresse i mindst 2 år umiddelbart inden dødsfaldet.

Udbetaling til børn

Til hvert barn under 21 år udbetales 50.000 (2024). Fra beløbet trækkes afgift til staten på 40 %.

Det er en betingelse, at afdøde har indbetalt 2 fulde årsbidrag til ATP efter 1. januar 2002.

ATP indbetalt før 2002

Udbetaling til ægtefælle

Har du indbetalt til pensions før 2002, gælder der andre regler, som afhænger af, hvornår du er født:

Afdøde er født efter 30. juni 1925

Til en ægtefælle udbetales et engangsbeløb på 35 % af værdien af den afdødes løbende pension, som den afdøde havde optjent før 1. januar 2002. Beløbet udbetales, uanset hvor gammel afdøde var ved dødsfaldet.

Ved udbetaling bliver der trukket 40 % af beløbet i afgift til staten.

Afdøde er født mellem 1.juli 1925 og 30. juni 1941

Der udbetales et engangsbeløb på 35 % af værdien af den afdødes løbende pension. Beløbet kan suppleres med et engangsbeløb, som afhænger af størrelsen på efterladtes egen løbende ATP Livslang Pension.

Ved udbetaling bliver der trukket 40 % af beløbet i afgift til staten.

Afdøde er født før 1.juli 1925

Der udbetales et engangsbeløb svarende til halvdelen af den afdødes løbende pension. Beløbet afhænger dog også af størrelsen på den efterladtes egen ATP Livslang Pension.

Ved udbetaling bliver der trukket 40 % af beløbet i afgift til staten.

Udbetaling fra ATP indbetalt før eller efter 2002

Hvis afdøde både har indbetalt til ATP før og efter 2002, vil ægtefællen alene få udbetalt det største af beløbene.

En samlever har ikke ret til et engangsbeløb på baggrund bidrag betalt til ATP før 2002.

Du kan få flere informationer om udbetaling af ATP Livslang Pension ved dødsfald på www.borger.dk.

Læs mere om ATP Livslang Pension.

Udbetaling til børn

Til hvert barn under 18 år udbetales et engangsbeløb svarende til én gang den pensionsret, som afdøde havde optjent ret til ved dødsfaldet. Beløbet fratrækkes afgift til staten på 40 %.

Vær opmærksom på, at hvis afdøde både har indbetalt til ATP før og efter 2002, vil børn alene få udbetalt det største af beløbene. Børn mellem 18 og 21 år vil kun være berettiget til et engangsbeløb på baggrund af bidrag betalt til ATP efter 2002.

Afdøde har betalt til ATP både før og efter 2002

Hvis afdøde har betalt til ATP før og efter 2002, vil ægtefællen alene få udbetalt det største af beløbene. En samlever har ikke ret til et engangsbeløb på baggrund af bidrag betalt til ATP før 2002.

Hvis du ikke har ægtefælle, samlever eller børn under 21 år

Har du ingen din ægtefælle, samlever eller børn under 21 år, sker der ingen udbetaling fra ATP, når du dør. Dine øvrige arvinger får ikke et engangsbeløb fra ATP.

Udbetaling af ATP ved kritisk sygdom?

Du kan ikke få udbetalt din ATP, hvis du får en kritisk sygdom.

Få vores gratis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev med tips til dit seniorliv, og få automatisk besked, når der kommer nye regler om arv, testamente, folkepension og din økonomi som pensionist.

  • Var denne tekst brugbar?
  • Ja   Nej