Udbetaling af ATP ved dødsfald

Når du dør, udbetaler ATP et engangsbeløb til din ægtefælle, samlever og børn under 21 år.

ATP får automatisk besked fra CPR-registret ved dødsfald.

Der gælder forskellige betingelser alt efter om du har indbetalt til ATP før og efter 2002, hvor reglerne blev ændret.

ATP indbetalt efter 2002

Hvis du dør, inden du fylder 65 år, udbetales et engangsbeløb på 50.000 kroner, hvor der trækkes 40% i afgift til staten.

Beløbet falder med 10.000 kroner årligt, når den afdøde er fyldt 66 år.

Udbetalingen falder helt væk, når afdøde er fyldt 70 år eller mere.

Alder Beløb
Under 65 år 50.000 kroner
66 år 40.000 kroner
67 år 30.000 kroner
68 år 20.000 kroner
69 år 10.000 kroner
70 år eller over 0 kroner

Udbetaling til ægtefælle

Det er en betingelse, at ægteskabet har varet mindst 2 år, og at I har haft samme folkeregisteradresse i mindst 2 år inden dødsfaldet.
Er I separeret vil udbetalingen ske til din ægtefælle.

Desuden skal afdøde have indbetalt til ATP livslang pension i mindst 2 år efter 1. januar 2002.

Hvis du ikke har ægtefælle, samlever eller børn under 21 år

Har du ingen din ægtefælle, samlever eller børn under 21 år, sker der ingen udbetaling fra ATP, når du dør. Dine øvrige arvinger får ikke et engangsbeløb fra ATP.

ATP indbetalt før 2002

Har du indbetalt til pensions før 2002, gælder der andre regler, som afhænger af, hvornår du er født.

Født efter 30. juni 1925:

Der udbetales et engangsbeløb på 35% af den afdødes løbende pension.

Født mellem 1.juli 1925 og 30. juni 1941:

Der udbetales et engangsbeløb på 35% af den afdødes løbende pension, som kan suppleres med     engangsbeløb, som afhænger af størrelsen på efterladtes egen løbende ATP.

Født før 1.juli 1925:

Der udbetales et engangsbeløb svarende til halvdelen af den afdødes løbende pension. Også her afhænger størrelse af den efterladtes egen løbende ATP.

Der betales afgift til staten på 40 % af beløbet.

Vær opmærksom på, at hvis efterladte er berettiget til udbetaling efter flere regler, udbetales alene det største af beløbene.

Du kan få flere informationer om udbetaling af ATP ved dødsfald på www.borger.dk

Læs mere om ATP i Seniorhåndbogen

Udbetaling af ATP ved kritisk sygdom

Du kan ikke få udbetalt din ATP, hvis du får en kritisk sygdom.

I mange arbejdsmarkedspensioner er der en forsikring, hvor du kan få et engangsbeløb i forbindelse med kritisk sygdom, hvis du endnu ikke er fyldt 67 år.

Kontakt din arbejdsmarkedspension og hør, om du er berettiget til et engangsbeløb fra dem.

Få vores gratis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrevet med tips til dit seniorliv og få automatisk besked, når der kommer nye regler om arv, testamente, folkepension og din økonomi som pensionist.

 

 

 

  • Var denne tekst brugbar?
  • Ja   Nej