Lønmodtagernes Dyrtidsmidler (LD)

Du kan have en opsparing i Lønmodtagernes Dyrtidsmidler (LD), hvis der blev indbetalt ATP-bidrag for dig fra 1. september 1977 til 31. august 1979.

Lønmodtagernes Dyrtidsmidler hed tidligere Lønmodtagernes Dyrtidsfond.

Mange har dog allerede fået deres opsparing udbetalt.

Hvor kommer opsparingen hos Lønmodtagernes Dyrtidsmidler fra?

Hvis du arbejdede fuld tid fra 1. september 1977 til 31. august 1979, blev der indsat 4.368 kroner på din konto.

Beløbet var mindre, hvis du arbejdede deltid eller ikke arbejdede i hele perioden.

LD Fonde har investeret dine penge siden 1980. Har du stadig en opsparing, er beløbet i dag blevet mange gange større.

Du kan se, om du har en opsparing, og hvor stor den er på www.ld.dk.

Hvornår kan jeg få udbetalt mine penge fra Lønmodtagernes Dyrtidsmidler?

Du kan få udbetalt din opsparing i Lønmodtagernes Dyrtidsmidler, når du er fyldt 60 år. Men du kan også vælge at udskyde udbetalingen til senere.

Hvis du går får førtidspension eller får udbetalt pension fra en arbejdsmarkedspension, bliver ramt af livstruende sygdom eller har nedsat arbejdsevne i meget væsentligt omfang, kan du få udbetalt din opsparing, inden du fylder 60 år.

Modregnes udbetaling fra Lønmodtagernes Dyrtidsmidler i pensionstillæg, varmetillæg, boligydelse?

Udbetalingen fra Lønmodtagernes Dyrtidsmidler indgår ikke som skattepligtig indkomst og berører derfor ikke beregning af dit pensionstillæg, boligydelse og din personlige tillægsprocent ved beregning af varmetillæg.

Hvad sker der med penge fra Lønmodtagernes Dyrtidsmidler, når jeg dør?

Hvis du dør, inden du har fået pengene udbetalt, tilfalder din opsparing boet, og din familie vil i de fleste tilfælde få pengene.

Lønmodtagernes Dyrtidsmidler udbetaler automatisk opsparingen, når dødsfaldet er registreret i folkeregistret.

Læs mere om LD på www.ld.dk.

Få vores gratis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev med tips til dit seniorliv, og få automatisk besked, når der kommer nye regler om efterløn, seniorjob, folkepension og din økonomi som pensionist og efterlønner.

  • Var denne tekst brugbar?
  • Ja   Nej