Hjemmehjælp

Du kan få hjemmehjælp og hjemmepleje, hvis du varigt eller midlertidigt ikke kan klare de personlige og praktiske opgaver i dit hjem.

Hvad er hjemmehjælp?

Hjemmehjælp omfatter:

  • Personlig hjælp og pleje.
  • Madservice.
  • Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet.

Hvem kan få hjemmehjælp?

Du kan få hjemmehjælp, hvis du er ældre, handicappet, eller du på grund af sygdom eller af sociale årsager varigt eller midlertidigt ikke kan klare de personlige og praktiske opgaver i dit hjem.

Hvad koster hjemmehjælp?

Du skal ikke betale for hjemmehjælp eller hjemmesygepleje.

Hvad koster madservice?

Kommunen kan opkræve betaling for madservice. Du kan højst komme til at betale 59 kroner (2023) for en hovedret.

Hvordan får jeg hjemmehjælp?

Du kan selv kontakte din kommune, hvis du har behov for hjemmehjælp. Dine pårørende, din læge eller hospital kan også kontakte hjemmeplejen efter aftale med dig.

Kommunen vil typisk sende en visitator hjem til dig. Visitator skal medvirke til en konkret individuel vurdering af dit behov for hjælp.

Tildeling af hjemmehjælp skal løbende vurderes, og hjælpen kan udvides og indskrænkes, hvis dit behov ændrer sig. Det er din kommunes beslutning, hvor ofte hjælpen skal revurderes. Du kan altid bede om at få din hjælp vurderet, hvis dine behov ændrer sig. Ved vurdering af behovet for hjælp skal der tages stilling til alle dine anmodninger om hjælp.

Forud for vurderingen af dit behov for hjemmehjælp vurderer kommunens visitator, om din funktionsevne kan forbedres ved, at du får tilbudt et rehabiliteringsforløb. Læs mere om rehabilitering her

Hvad er fleksibel hjemmehjælp?

Fleksibel hjemmehjælp betyder, at du kan bytte ydelser indenfor nogle bestemte områder. Hvis du både modtager personlig og praktisk hjælp, kan du for eksempel bytte gulvvask med en gåtur.

Reglen er, at du skal modtage hjælp til begge ydelser for at kunne bytte imellem dem.

Hvis du kun modtager praktisk hjælp, kan du ikke bytte støvsugning med et bad.

Klippekort til hjemmehjælp til svage ældre

Svage ældre kan få en halv times ekstra hjemmehjælpstid om ugen, som de selv kan bestemme over.

Du kan vælge at få tiden spredt ud på mindre aktiviteter, eller du kan opspare tid og bruge den på aktiviteter, der kræver længere tid. Det kan være en tur i svømmehallen eller en anden udflugt, som kræver, at hjemmehjælperen er med.

Det er den enkelte kommune, der nærmere bestemmer hvilke ældre, der kan bruge ordningen.

Kan jeg få hjemmehjælp i sommerhuset og på ferie?

Du har mulighed for at få hjemmepleje under midlertidigt ophold i en anden kommune, hvis du er i sommerhus, i kolonihave eller på familiebesøg.

Hjemmehjælpen ydes efter din midlertidige opholdskommunes serviceniveau, som kan være anderledes end din egen kommunes hjælp.

Ved ferie eller ophold i udlandet kan du kontakte hjemmepleje, læge, hospital eller patientforening om mulighederne for hjælp.

Hvorfor er tilbud om hjemmehjælp ikke ens i alle kommuner?

Det er kommunalbestyrelsen i din kommune, der beslutter serviceniveauet for hjemmeplejen. Du kan derfor opleve forskelle i serviceniveau fra kommune til kommune på for eksempel tildeling af hjælp til rengøring.

Frit valg af hjemmehjælp

Hvis du får bevilget hjælp til personlig pleje eller praktiske opgaver i dit hjem, kan du selv vælge en leverandør blandt de leverandører, som kommunen har godkendt.

Læs mere om frit valg af hjemmehjælp her

Få vores gratis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev med tips til dit seniorliv og få automatisk besked, når der kommer nye regler om efterløn, folkepension og din økonomi som pensionist og efterlønner.

 

  • Var denne tekst brugbar?
  • Ja   Nej