Hjemmehjælp

Du kan få hjemmehjælp og hjemmepleje, hvis du varigt eller midlertidigt ikke kan klare de personlige og praktiske opgaver i dit hjem.

Hjemmehjælp kan tildeles som:

  • Hjemmepleje, fx personlig hygiejne
  • Hjemmesygepleje, fx medicin og sårpleje
  • Madservice
  • Praktisk hjælp, fx rengøring og tøjvask.

Hvem kan få hjemmehjælp?

Du kan få hjemmehjælp, hvis du er ældre, har et handicap eller du på grund af sygdom eller af sociale årsager varigt eller midlertidigt ikke kan klare de personlige og praktiske opgaver i dit hjem.

Hvad koster hjemmehjælp?

Du skal ikke betale for hjemmehjælp eller hjemmesygepleje.

Hvad koster madservice?

Kommunen kan opkræve betaling for madservice. I 2024 kan du højst komme til at betale 61 kroner (2024) for en hovedret.

Hvordan får jeg hjemmehjælp?

Du kan selv kontakte din kommune, hvis du har behov for hjemmehjælp. Dine pårørende, din læge eller hospital kan også kontakte hjemmeplejen efter aftale med dig. Kommunen vil typisk sende en visitator hjem til dig. Visitator skal medvirke til en konkret individuel vurdering af dit behov for hjælp.

Tildeling af hjemmehjælp skal løbende vurderes, og hjælpen kan udvides og indskrænkes, hvis dit behov ændrer sig. Det er din kommunes beslutning, hvor ofte hjælpen skal revurderes. Du kan altid bede om at få din hjælp vurderet, hvis dine behov ændrer sig. Ved vurdering af behovet for hjælp skal der tages stilling til alle dine anmodninger om hjælp.

Forud for vurderingen af dit behov for hjemmehjælp vurderer kommunens visitator, om din funktionsevne kan forbedres ved, at du får tilbudt et rehabiliteringsforløb. Et rehabiliteringsforløb består af støtte, træning og rådgivning, så du kan genvinde nogle eller alle dine færdigheder, så du bedre kan klare dig på egen hånd.

Læs mere om rehabilitering her.

Hvad er fleksibel hjemmehjælp?

Fleksibel hjemmehjælp betyder, at du kan bytte ydelser indenfor nogle bestemte områder. Hvis du både modtager personlig og praktisk hjælp, kan du for eksempel bytte gulvvask med en gåtur.

  • Reglen er, at du skal modtage hjælp til begge ydelser for at kunne bytte imellem
    dem. Hvis du kun modtager praktisk hjælp, kan du ikke bytte støvsugning med et bad.

Klippekort til hjemmehjælp til svage ældre

I nogle kommuner kan svage ældre få en halv times ekstra hjemmehjælpstid om ugen, som de selv kan bestemme over. Du kan vælge at få tiden spredt ud på mindre aktiviteter, eller du kan opspare tid og bruge den på aktiviteter, der kræver længere tid. Det kan være en tur i svømmehallen eller en anden udflugt, som kræver, at hjemmehjælperen er med.

Det er den enkelte kommune, der bestemmer hvilke ældre, der kan bruge ordningen. Kommunen afgør selv, om den vil tilbyde klippekort til ældre.

Kan jeg få hjemmehjælp i sommerhuset og på ferie?

Hvis du får varig hjemmehjælp, har du mulighed for at fortsætte hjælpen under midlertidigt ophold i en anden kommune, for eksempel under ferie i sommerhus, kolonihave eller hos familie. Muligheden gælder hele Norden.

Hjemmehjælpen ydes efter din midlertidige opholdskommunes serviceniveau, som kan være anderledes end din egen kommunes hjælp. Ved ferie eller ophold i udlandet kan du kontakte hjemmepleje, læge, hospital eller patientforening om mulighederne for hjælp.

Hvorfor er tilbud om hjemmehjælp ikke ens i alle kommuner?

Det er kommunalbestyrelsen i din kommune, der beslutter serviceniveauet for hjemmeplejen. Du kan derfor opleve forskelle i serviceniveau fra kommune til kommune på for eksempel tildeling af hjælp til rengøring.

Hjemmehjælp og pleje i fremtiden

Der forventer snart vedtaget en ny ældrelov, som skal give mere selvbestemmelse og frit valg blandt private leverandører. Faglige Seniorers nyhedsbrev vil følge den politiske behandling og skrive,
hvis der kommer en ny ældrelov.

Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet gratis på fagligsenior.dk/nyhedsbrev.

Frit valg af hjemmehjælp

Hvis du får bevilget hjælp til personlig pleje eller praktiske opgaver i hjemmet, kan du selv vælge en leverandør blandt de leverandører, som kommunen har godkendt.

Læs mere om frit valg af hjemmehjælp her

Kan jeg få erstatningshjælp ved konkurs og gentagende afbud?

Ifølge loven skal kommunen sikre, at hjemmehjælpsopgaverne kan varetages døgnet rundt. Det betyder, at hvis du modtager personlig hjælp og pleje, og din private leverandør går konkurs, er det kommunens ansvar og pligt at sørge for, at du får den fornødne pleje. Leverandøren må ikke aflyse hjælp.

Læse mere her: www.seniorhaandbogen.dk/sundhed/hjemmehjaelp/frit-valg-af-hjemmehjaelp/

Hvor finder jeg en privat leverandør af hjemmehjælp?

Du kan søge oplysninger om leverandører på Socialstyrelsens hjemmeside www.fritvalgsdatabasen.dk.

  • Din kommune skal også oplyse om deres leverandører på egen hjemmeside.

Fritvalgsbevis

Kommunen kan beslutte at tilbyde et fritvalgsbevis til borgere, der er visiteret til hjemmehjælp. Et fritvalgsbevis giver dig ret til selv at antage en hjælp, der svarer til den hjælp, som du er tildelt. Hvis du får et fritvalgsbevis fra kommunen, kan du lave en aftale med en CVR-registreret virksomhed om at udføre den visiterede hjælp. Fritvalgsbeviset giver ikke mulighed for at vælge fx nabo eller pårørende til at udføre hjælpen.

Få vores gratis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev med tips til dit seniorliv og få automatisk besked, når der kommer nye regler om efterløn, folkepension og din økonomi som pensionist og efterlønner.

  • Var denne tekst brugbar?
  • Ja   Nej