Ledsageordning

Du kan bruge ledsageordningen, hvis du er ude af stand til at færdes på egen hånd på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det kan for eksempel være, fordi du bruger kørestol, er svært bevægelseshandicappet eller svagtseende.

Formålet med ordningen er at give handicappede mulighed for større selvstændighed til at deltage i aktiviteter efter eget valg udenfor hjemmet.

Hvem kan få bruge ledsagerordningen?

Ordningen omfatter personer mellem 12 og 67 år. Har du har fået bevilget en ledsageordning, bevarer du ordningen, efter at du er fyldt 67 år.

Ledsageren yder praktisk hjælp til at deltage i sociale og kulturelle aktiviteter, indkøb eller til at benytte offentlig transport.

Der kan bevilges 15 timers ledsagelse om måneden. Du behøver ikke at bruge timerne samme måned, men kan vælge at spare timerne op indenfor 6 måneder.

Kommunen stiller en ledsager til rådighed, men du kan også selv pege på en person, som dog ikke må være nær familie. Ledsageren skal godkendes og eventuelt ansættes af kommunen.

Ordningen er gratis, men du skal selv betale udgifter til transport og aktiviteter. Det kan for eksempel være teater- eller biografbilletter til dig selv og ledsageren. Du har dog mulighed for at søge kommunen om tilskud til dækning af aktivitetsudgifter på op til 1.005 kroner om året (2024).

Du kan søge om en ledsager på borger.dk

Ankemulighed

Hvis du er utilfreds med kommunens beslutning, kan du klage, inden 4 uger efter at du har modtaget afgørelsen. Kommunen skal herefter genvurdere beslutningen indenfor 4 uger.

Hvis kommunen fastholder beslutningen, sendes den til vurdering i Ankestyrelsen.

Ledsagerkort

Der kan udstedes et ledsagerkort. Det koster 200 kroner (2024) og er gyldigt i 3 år. Kortet betyder, at du selv og din ledsager kan rejse på enkeltbilletter svarende til prisen for børnebilletter. Samtidig giver kortet dig mulighed for at medtage din ledsager gratis en række steder for eksempel museer og zoologiske haver.

Ledsagerkortet udstedes af Danske Handicaporganisationers Brugerservice telefon 36 75 17 93, hverdage 10-12.

Få vores gratis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev med tips til dit seniorliv, og få automatisk besked, når der kommer nye pensionssatser og regler om folkepension, tillæg og din økonomi som pensionist.

  • Var denne tekst brugbar?
  • Ja   Nej