Rehabilitering

Får du hjemmehjælp, skal du tilbydes et rehabiliteringsforløb, som kan forbedre din funktionsevne og livskvalitet.

Hvad er rehabilitering?

Rehabilitering er en målrettet, tidsbegrænset indsats på typisk 8-12 uger, der skal sikre, at du bliver så uafhængig og selvstændig som muligt. Et rehabiliteringsforløb skal tage udgangspunkt i din aktuelle, fysiske, psykiske og sociale situation. Rehabiliteringsforløbet og målene for rehabiliteringen skal tilrettelægges i samarbejde og dialog med dig. Under forløbet skal du have den støtte og hjælp, der er nødvendig for, at du kan nå de opstillede mål, for eksempel hjælp til personlig pleje og madservice.

Det skal også vurderes, om der er behov for hjælpemidler, dagtilbud eller kontakt til besøgsordninger. Du kan få tilbudt flere rehabiliteringsforsøg. Rehabiliteringsforsøg kan forlænges, hvis du og kommunen finder det hensigtsmæssigt. Det er vigtigt for et vellykket rehabiliteringsforløb, at du oplever, at det gør en positiv forskel, og at det bidrager til, at du får en bedre livskvalitet.

Målene for et rehabiliteringsforløb kan for eksempel være:

  • At kunne klare toiletbesøg
  • At tilberede egen mad
  • At mindske ensomhed

Hvem indgår i et rehabiliteringsforløb?

I et rehabiliteringsforløb kan indgå flere fagpersoner, for eksempel fysioterapeut og talepædagog.

Der kan også indgås samarbejde med private og frivillige organisationer i forhold til blandt andet besøgsordninger. Dine pårørende kan også inddrages, hvis du ønsker det.

Hvor foregår rehabilitering?

Forløbet kan foregå både i eget hjem, i dagcenter eller patienthotel mv. og kan både være et dagtilbud eller et døgnophold.

Hvad nu, hvis jeg bliver syg eller ikke vil deltage i rehabiliteringen?

Hvis du bliver syg undervejs i rehabiliteringsforløbet, ikke magter at gennemføre det eller ikke ønsker at deltage i rehabiliteringen, er kommunen forpligtet til at vurdere dine behov og tilbyde dig den relevante hjælp. Hvis det på forhånd vurderes, at du på grund af din fysiske eller psykiske tilstand er ude af stand til at deltage aktivt i et afklarende forløb, skal det ikke gennemføres, men kommunen skal umiddelbart tilbyde dig den nødvendige hjælp.

  • Var denne tekst brugbar?
  • Ja   Nej